سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ‌نوردی یا صخره‌نوردی نوعی ورزش و تفریح که فرد با استفاده از طناب و ابزار مخصوص به بالا رفتن از صخره‌های طبیعی یا دیواره‌های سالنی می‌پردازد.

تعداد ویدئوها: ۱ | زمان ایجاد: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷