برنامه دکتر سلام

برنامه دکتر سلام

تعداد ویدئوها: ۱۸ | زمان ایجاد: ۱ مرداد ۱۳۹۷
1دکتر سلام ۱۶۲ ؛ این قسمت: برجام پر !دکتر سلام ۱۶۲ ؛ این قسمت: برجام پر !
2دکتر سلام ۱۶۳ - این قسمت: بالاخره فیلتر تلگرام تقصیر کی بود؟!دکتر سلام ۱۶۳ - این قسمت: بالاخره فیلتر تلگرام تقصیر کی بود؟!
3مردم میدونن الان شهردار تهران کیه؟! | « #دکترسلام ۱۶۴»مردم میدونن الان شهردار تهران کیه؟! | « #دکترسلام ۱۶۴»
4فیلم طنز «دکترسلام ۱۶۵» منتشر شد!فیلم طنز «دکترسلام ۱۶۵» منتشر شد!
5فیلم طنز « دکترسلام ۱۶۶» همه اتفاقات خنده دار جام جهانی!فیلم طنز « دکترسلام ۱۶۶» همه اتفاقات خنده دار جام جهانی!
6دکتر سلام 167 ؛ رئیس بانک مرکزی استعفا میده یا نه؟دکتر سلام 167 ؛ رئیس بانک مرکزی استعفا میده یا نه؟
7از توچال تا بازار تهران و اعتراضات خرمشهر | دکترسلام ۱۶۸از توچال تا بازار تهران و اعتراضات خرمشهر | دکترسلام ۱۶۸
8دکتر سلام قسمت 169 - برنامه طنز سیاسی اجتماعیدکتر سلام قسمت 169 - برنامه طنز سیاسی اجتماعی
9دکتر سلام 171 - رانتخواری حتی توی توالت؟!دکتر سلام 171 - رانتخواری حتی توی توالت؟!
10دکترسلام 170 - بدبخت نماها در فضای مجازی چه میکنند...؟دکترسلام 170 - بدبخت نماها در فضای مجازی چه میکنند...؟
11گونه شناسی ترامپ و ترامپیون! [دکتر سلام 172]گونه شناسی ترامپ و ترامپیون! [دکتر سلام 172]
12استودیو دکتر سلام ؛ گفتگوی صریح با مدیر پیام رسان سروشاستودیو دکتر سلام ؛ گفتگوی صریح با مدیر پیام رسان سروش
13«استودیو دکتر سلام» قسمت دوم/ از FATF تا خود تحریمی«استودیو دکتر سلام» قسمت دوم/ از FATF تا خود تحریمی
14تایم لپس زیبا از لحظه پرشدن سالن جشن ۵ سالگی دکتر سلامتایم لپس زیبا از لحظه پرشدن سالن جشن ۵ سالگی دکتر سلام
15گزارش بخش خبری 20:30 از جشن 5 سالگی دکتر سلامگزارش بخش خبری 20:30 از جشن 5 سالگی دکتر سلام
16گزارش خبرگزاری صداوسیما از جشن 5 سالگی دکتر سلامگزارش خبرگزاری صداوسیما از جشن 5 سالگی دکتر سلام
17لحظات آغار جشن پنج سالگی دکتر سلاملحظات آغار جشن پنج سالگی دکتر سلام
18جشن 5 سالگی دکتر سلام از نگاه روزنامه فرهیخگانجشن 5 سالگی دکتر سلام از نگاه روزنامه فرهیخگان