مستند قرن من

مستند قرن من

«قرن من» مستندی است دربارۀ روابط میان قدرت و تودۀ مردم. هر آنچه در ذهن مردم می‌گذرد، ممکن است برای قدرت خطرآفرین باشد. تبلیغات و مصرف مشهورترین نمونۀ ابزارهای کنترل‌کنندۀ مردم توسط قدرت شناخته می‌شوند. مستند قرن من برخلاف مستندهایی که نقد را متوجه روابط مدرن عرضه و تقاضا می‌کنند، به خود نهاد قدرت و ارتباط آن با زندگی مردم می‌پردازد. مردم می‌خواهند زندگی کنند و این زندگی باید برنامه‌ریزی شود. قرن من دربارۀ روابط علم و قدرت و سویه‌های کنترل‌کنندۀ آن چیزهایی متفاوت می‌گوید. شاید دلیل شهرت و محبوبیت این مستند، فارغ از ساخت روان و یک‌دست آن، توفیقش در بازگویی روایتی از ارتباط یک «مشاور فرهنگی» با قدرت و با سوژه‌اش است. «قرن من» نشان می‌دهد، مشاور چگونه فکر می‌کند و چگونه موفق می‌شود یک «زندگی» را طراحی کند.
محور داستان «قرن من» برادرزادۀ زیگموند فروید است.

تعداد ویدئوها: ۴ | زمان ایجاد: ۲۲ مهر ۱۳۹۷