سایمدانگ : خاطراتی از نور

سایمدانگ : خاطراتی از نور

سایمدانگ : خاطراتی از نور -
Saimdang, Memoir of Colors

کارگردان: لی یونگ سوک Lee Yong suk
مدت زمان : 61 دقیقه
محصول کره جنوبی - 2017 - کیفیت HD - دوبله شده
عاشقانه
خانوادگی
سریال کره ای جدید سایمدانگ با حضور لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در دو زمان حال و گذشته جریان دارد و لی یونگ آئه در دو شخصیت ایفای نقش میکند و داستان به این شکل آغاز میشود که پروفسور هنر سو جی یون که دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا کرده با خاطرات دفترچه همراه میشود و در تاریخ به عقب میرود و داستان زندگی پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه ،شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون را بررسی میکند...

تعداد ویدئوها: ۳۰ | زمان ایجاد: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
1سریال کره ای خاطراتی از نور  ( سایمدانگ ) قسمت 1 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 1 - دوبله فارسی
2سریال کره ای خاطراتی از نور  ( سایمدانگ ) قسمت 2 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 2 - دوبله فارسی
3سریال کره ای خاطراتی از نور  ( سایمدانگ ) قسمت 3 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 3 - دوبله فارسی
4سریال کره ای خاطراتی از نور  ( سایمدانگ ) قسمت 4 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 4 - دوبله فارسی
5سریال کره ای خاطراتی از نور  ( سایمدانگ ) قسمت 5 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 5 - دوبله فارسی
6سریال کره ای خاطراتی از نور  ( سایمدانگ ) قسمت 6 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 6 - دوبله فارسی
7سریال کره ای خاطراتی از نور  ( سایمدانگ ) قسمت 7 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 7 - دوبله فارسی
8سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 8 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 8 - دوبله فارسی
9سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 9 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 9 - دوبله فارسی
10سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 10 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 10 - دوبله فارسی
11سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 11 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 11 - دوبله فارسی
12سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 12 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 12 - دوبله فارسی
13سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 13 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 13 - دوبله فارسی
14سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 14 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 14 - دوبله فارسی
15سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 15 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 15 - دوبله فارسی
16سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 16 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 16 - دوبله فارسی
17سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 17 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 17 - دوبله فارسی
18سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 18 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 18 - دوبله فارسی
19سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 19 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 19 - دوبله فارسی
20سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 20 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 20 - دوبله فارسی
21سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 21 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 21 - دوبله فارسی
22سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 22 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 22 - دوبله فارسی
23سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 23 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 23 - دوبله فارسی
24سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 24 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 24 - دوبله فارسی
25سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 25 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 25 - دوبله فارسی
26سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 26 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 26 - دوبله فارسی
27سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 27 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 27 - دوبله فارسی
28سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 28 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 28 - دوبله فارسی
29سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 29 - دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت 29 - دوبله فارسی
30سریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت آخر 30- دوبله فارسیسریال کره ای خاطراتی از نور ( سایمدانگ ) قسمت آخر 30- دوبله فارسی