داینوتراکس

داینوتراکس

نام کارتون: داینوتراکس – Dinotrux
ژانر: انیمیشن، اکشن، کمدی، خانوادگی
انتشار: 2015
گروهی از موجودات ماقبل تاریخ که ترکیبی از دایناسور و ماشین‌آلات مکانیکی به حساب می‌‎آیند، در کنار یکدیگر ماجراهایی هیجان‌انگیز را رقم می‎‌زنند. تای راکس و دوستش رویت با گروهی از موجودات غول‌پیکر به نام ماشیناسور همراه می‌شوند. این موجودات، ترکیبی از دایناسور و ماشین‌آلات مکانیکی هستند که علاقه فراوانی به ماجراجویی دارند. هنگامیکه رویت و دوستانش، در خارج از دره محل زندگی خود پرسه می‌زنند، ماشیناسورها تلاش می‌کنند که آنها را از چنگ یک گله اسکرپاداکتیل وحشی نجات دهند و…

تعداد ویدئوها: ۳۸ | زمان ایجاد: ۵ فروردین ۱۳۹۹
1کارتون داینوتراکس قسمت1 - فصل1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت1 - فصل1 با دوبله فارسیدانلود سریال
2کارتون داینوتراکس قسمت 2- فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 2- فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
3کارتون داینوتراکس قسمت 3 - فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 3 - فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
4کارتون داینوتراکس قسمت 4 - فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 4 - فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
5کارتون داینوتراکس قسمت 5 - فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 5 - فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
6کارتون داینوتراکس قسمت 6 - فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 6 - فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
7کارتون داینوتراکس قسمت 7- فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 7- فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
8کارتون داینوتراکس قسمت 8 - فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 8 - فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
9کارتون داینوتراکس قسمت 9 فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 9 فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
10کارتون داینوتراکس قسمت 10- فصل 1 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 10- فصل 1 با دوبله فارسیدانلود سریال
11کارتون داینوتراکس قسمت 1 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 1 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
12کارتون داینوتراکس قسمت 2 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 2 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
13کارتون داینوتراکس قسمت 3 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 3 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
14کارتون داینوتراکس قسمت 4 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 4 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
15کارتون داینوتراکس قسمت 5 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 5 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
16کارتون داینوتراکس قسمت 6 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 6 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
17کارتون داینوتراکس قسمت 7 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 7 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
18کارتون داینوتراکس قسمت 8 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 8 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
19کارتون داینوتراکس قسمت 9 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 9 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
20کارتون داینوتراکس قسمت 10 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 10 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
21کارتون داینوتراکس قسمت 11 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 11 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
22کارتون داینوتراکس قسمت 12 - فصل 2 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 12 - فصل 2 با دوبله فارسیدانلود سریال
23کارتون داینوتراکس قسمت 1 فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 1 فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
24کارتون داینوتراکس قسمت 2 فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 2 فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
25کارتون داینوتراکس قسمت 3 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 3 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
26کارتون داینوتراکس قسمت 4 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 4 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
27کارتون داینوتراکس قسمت 5 فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 5 فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
28کارتون داینوتراکس قسمت 6 -فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 6 -فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
29کارتون داینوتراکس قسمت 7 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 7 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
30کارتون داینوتراکس قسمت 8 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 8 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
31کارتون داینوتراکس قسمت 9 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 9 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
32کارتون داینوتراکس قسمت 10 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 10 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
33کارتون داینوتراکس قسمت 11 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 11 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
34کارتون داینوتراکس قسمت 12 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 12 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
35کارتون داینوتراکس قسمت 13 - فصل 3 با دوربله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 13 - فصل 3 با دوربله فارسیدانلود سریال
36کارتون داینوتراکس قسمت 14 -فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 14 -فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
37کارتون داینوتراکس قسمت 15 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 15 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال
38کارتون داینوتراکس قسمت 16 - فصل 3 با دوبله فارسیکارتون داینوتراکس قسمت 16 - فصل 3 با دوبله فارسیدانلود سریال