سریال یخ زده - السا و آنا

سریال یخ زده - السا و آنا

انیمیشن یخ زده(Frozen ) السا ، آنا ، کریستوفر و اولاف به دنبال پیدا کردن منشا قدرت السا و در امان نگه داشتن ملکه به یک جنگل باستانی و پاییزی قدم می گذارند و ...
انیمیشن یخ زده محصول کشور آمریکا و در ژانر انیمیشن ، خانوادگی می‌باشد و به کارگردانی Chris Buck در سال 2019 ساخته شده است. در انیمیشن یخ زده 2 بازیگرانی چون Idina Menzel، Jonathan Groff، Josh Gad، Kristen Bell، و... به ایفای نقش پرداخته اند.

تعداد ویدئوها: ۱۶ | زمان ایجاد: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
1انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت اولانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت اولفیلم و انیمیشن
2انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت دومانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت دومفیلم و انیمیشن
3انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت پنجمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت پنجمفیلم و انیمیشن
4انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت هفتمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت هفتمفیلم و انیمیشن
5انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت هشتمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت هشتمفیلم و انیمیشن
6انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت نهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت نهمفیلم و انیمیشن
7انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت دهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت دهمفیلم و انیمیشن
8انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت یازدهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت یازدهمفیلم و انیمیشن
9انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت دوازدهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت دوازدهمفیلم و انیمیشن
10انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت سیزدهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت سیزدهمفیلم و انیمیشن
11انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت چهاردهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت چهاردهمفیلم و انیمیشن
12انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت پانزدهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت پانزدهمفیلم و انیمیشن
13انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت شانزدهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت شانزدهمفیلم و انیمیشن
14انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت هفدهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت هفدهمفیلم و انیمیشن
15انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت هجدهمانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت هجدهمفیلم و انیمیشن
16انیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت آخرانیمیشن سریالی فروزن Frozen( یخ زده ) - قسمت آخرفیلم و انیمیشن