مستند

مستند

تعداد ویدئوها: ۳۱ | زمان ایجاد: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
1همسایه شمالی شهر تزارهاهمسایه شمالی شهر تزارهاشبکه افق
2روایتی از محرومیت در حاشیه پایتختروایتی از محرومیت در حاشیه پایتختشبکه افق
3یک بابای خوب در شبکه افقیک بابای خوب در شبکه افقشبکه افق
4«طلای پنهان» در دست ایرانیان«طلای پنهان» در دست ایرانیانشبکه افق
5آوارگی سیاه پوستان آمریکایی (بیابان بایو قسمت سوم)آوارگی سیاه پوستان آمریکایی (بیابان بایو قسمت سوم)شبکه افق
6مستند کارنامه (ایلام)مستند کارنامه (ایلام)شبکه افق
7طبیبان حاذق (دکتر امیرهوشنگ آتش)طبیبان حاذق (دکتر امیرهوشنگ آتش)شبکه افق
8مستند کارنامه (سمنان)مستند کارنامه (سمنان)شبکه افق
9سفر یک جوان خبرنگار آمریکایی به ایرانسفر یک جوان خبرنگار آمریکایی به ایرانشبکه افق
10پزشک بدون مرزپزشک بدون مرزشبکه افق
11رسام (قسمت  دوم)رسام (قسمت دوم)شبکه افق
12رسام (قسمت پنجم)رسام (قسمت پنجم)شبکه افق
13رسام (قسمت چهارم)رسام (قسمت چهارم)شبکه افق
14رسام (قسمت سوم)رسام (قسمت سوم)شبکه افق
15رسام (قسمت اول)رسام (قسمت اول)شبکه افق
16ناگفته‌های دستگیری تفنگداران آمریکاییناگفته‌های دستگیری تفنگداران آمریکاییشبکه افق
17اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهر اوفا در باشقیرستان روسیهاوضاع اقتصادی و اجتماعی شهر اوفا در باشقیرستان روسیهشبکه افق
18مستند فرمانده حسین درباره شهید مرتضی حسین پورمستند فرمانده حسین درباره شهید مرتضی حسین پورشبکه افق
19روایت زندگی  تنها بازمانده جزیره آشورادهروایت زندگی تنها بازمانده جزیره آشورادهشبکه افق
20چهل سالگی انقلاب، کارنامه، کردستانچهل سالگی انقلاب، کارنامه، کردستانشبکه افق
21بهار زیر آب های خلیج فارسبهار زیر آب های خلیج فارسشبکه افق
22اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت اول)اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت اول)شبکه افق
23اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت دوم)اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت دوم)شبکه افق
24اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت سوم)اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت سوم)شبکه افق
25روایتی از عملیات بازی دراز در سال 1360روایتی از عملیات بازی دراز در سال 1360شبکه افق
26کارآفرین برتر در شبکه افقکارآفرین برتر در شبکه افقشبکه افق
27مستند شیخ روایتی از یکی از شهدای گردان فاطمیونمستند شیخ روایتی از یکی از شهدای گردان فاطمیونشبکه افق
29معراج روح در محضر بهاءالدینیمعراج روح در محضر بهاءالدینیشبکه افق
30تنها میان طالبانتنها میان طالبانشبکه افق
31شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لوشهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لوشبکه افق