مستند

مستند

تعداد ویدئوها: ۳۱ | زمان ایجاد: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
1همسایه شمالی شهر تزارهاهمسایه شمالی شهر تزارها
2روایتی از محرومیت در حاشیه پایتختروایتی از محرومیت در حاشیه پایتخت
3یک بابای خوب در شبکه افقیک بابای خوب در شبکه افق
4«طلای پنهان» در دست ایرانیان«طلای پنهان» در دست ایرانیان
5آوارگی سیاه پوستان آمریکایی (بیابان بایو قسمت سوم)آوارگی سیاه پوستان آمریکایی (بیابان بایو قسمت سوم)
6مستند کارنامه (ایلام)مستند کارنامه (ایلام)
7طبیبان حاذق (دکتر امیرهوشنگ آتش)طبیبان حاذق (دکتر امیرهوشنگ آتش)
8مستند کارنامه (سمنان)مستند کارنامه (سمنان)
9سفر یک جوان خبرنگار آمریکایی به ایرانسفر یک جوان خبرنگار آمریکایی به ایران
10پزشک بدون مرزپزشک بدون مرز
11رسام (قسمت  دوم)رسام (قسمت دوم)
12رسام (قسمت پنجم)رسام (قسمت پنجم)
13رسام (قسمت چهارم)رسام (قسمت چهارم)
14رسام (قسمت سوم)رسام (قسمت سوم)
15رسام (قسمت اول)رسام (قسمت اول)
16ناگفته‌های دستگیری تفنگداران آمریکاییناگفته‌های دستگیری تفنگداران آمریکایی
17اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهر اوفا در باشقیرستان روسیهاوضاع اقتصادی و اجتماعی شهر اوفا در باشقیرستان روسیه
18مستند فرمانده حسین درباره شهید مرتضی حسین پورمستند فرمانده حسین درباره شهید مرتضی حسین پور
19روایت زندگی  تنها بازمانده جزیره آشورادهروایت زندگی تنها بازمانده جزیره آشوراده
20چهل سالگی انقلاب، کارنامه، کردستانچهل سالگی انقلاب، کارنامه، کردستان
21بهار زیر آب های خلیج فارسبهار زیر آب های خلیج فارس
22اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت اول)اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت اول)
23اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت دوم)اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت دوم)
24اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت سوم)اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا (قسمت سوم)
25روایتی از عملیات بازی دراز در سال 1360روایتی از عملیات بازی دراز در سال 1360
26کارآفرین برتر در شبکه افقکارآفرین برتر در شبکه افق
27مستند شیخ روایتی از یکی از شهدای گردان فاطمیونمستند شیخ روایتی از یکی از شهدای گردان فاطمیون
29معراج روح در محضر بهاءالدینیمعراج روح در محضر بهاءالدینی
30تنها میان طالبانتنها میان طالبان
31شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لوشهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتم لو