کودکان

کودکان

تعداد ویدئوها: ۱۳۱ | زمان ایجاد: ۷ اسفند ۱۳۹۸
1توصیه های عمو امید در مورد ویروس کرونا برای فینگیلیهاتوصیه های عمو امید در مورد ویروس کرونا برای فینگیلیهاترانه های کودکانه
2آِموزش های لازم در مورد کودک زاریآِموزش های لازم در مورد کودک زاریدغدغه های اجتماعی
3تو می تونی ! (انیمیشن مفهومی کودک)تو می تونی ! (انیمیشن مفهومی کودک)پیشنهادهای یوتیوب به من
4کرونا و کودکان ماکرونا و کودکان مانسیم سلامت
5اگه می‌خوای بچه مسولیت پذیر بشهاگه می‌خوای بچه مسولیت پذیر بشهنسیم سلامت
6بهداشت و نظرات کودکانبهداشت و نظرات کودکاننسیم سلامت
7درمان بدغذایی کودک با روش های سادهدرمان بدغذایی کودک با روش های سادهنسیم سلامت
8با بیش فعالی در کودکان آشنا شویمبا بیش فعالی در کودکان آشنا شویمنسیم سلامت
9خطرات تبلت و گوشی هوشمند برای کودکانخطرات تبلت و گوشی هوشمند برای کودکاننسیم سلامت
10نکاتی درباره سلامت دندان در کودکاننکاتی درباره سلامت دندان در کودکاننسیم سلامت
11ویدیو آموزشی عمو امید شستن دست برای فینگیلی هاویدیو آموزشی عمو امید شستن دست برای فینگیلی هاآهنگ های عمو امید
12کلیپ جدید عمو امید دکترکلیپ جدید عمو امید دکترآهنگ های عمو امید
13راهنمایی های عمو امید برای فینگیلی ها در مورد کروناراهنمایی های عمو امید برای فینگیلی ها در مورد کروناآهنگ های عمو امید
14چند توصیه درباره اطلاع رسانی صحیح درباره کرونا به کودکانچند توصیه درباره اطلاع رسانی صحیح درباره کرونا به کودکانخبرگزاری تسنیم
16کروناز: برای مقابله با کرونا چی بخوریم ؟کروناز: برای مقابله با کرونا چی بخوریم ؟نسیم سلامت
17کروناز: فرق کرونا با سرما خوردگی چیه ؟!کروناز: فرق کرونا با سرما خوردگی چیه ؟!نسیم سلامت
18کروناز: مهمونی بخاطر کرونا تعلیله ؟!کروناز: مهمونی بخاطر کرونا تعلیله ؟!نسیم سلامت
19کروناز: گوشیمونو ضد کرونا کنیم...کروناز: گوشیمونو ضد کرونا کنیم...نسیم سلامت
20کروناز: قوانین کرونایی...کروناز: قوانین کرونایی...نسیم سلامت
21کروناز: استفاده درست از ماسککروناز: استفاده درست از ماسکنسیم سلامت
22کروناز: ضد عفونیکروناز: ضد عفونینسیم سلامت
23کروناز: کرونا و سفرش به کشور هاکروناز: کرونا و سفرش به کشور هانسیم سلامت
24کروناز: عمر کرونا روی هر چیزی چقدره ؟!کروناز: عمر کرونا روی هر چیزی چقدره ؟!نسیم سلامت
25کروناز: روش های خوردن نونکروناز: روش های خوردن نوننسیم سلامت
26کروناز: کرونا چیست ؟کروناز: کرونا چیست ؟نسیم سلامت
27کروناز: کرونا و نوروزکروناز: کرونا و نوروزنسیم سلامت
28کروناز: نهفتگی کروناکروناز: نهفتگی کرونانسیم سلامت
29کروناز: روش های انتقال کروناکروناز: روش های انتقال کرونانسیم سلامت
30کروناز: علت اصلی کرونا چی بود؟کروناز: علت اصلی کرونا چی بود؟نسیم سلامت
31کروناز: قدرت انتقال کرونا چقدره ؟!کروناز: قدرت انتقال کرونا چقدره ؟!نسیم سلامت
32کروناز: وقتی کرونا گرفتیم چیکار کنیم؟کروناز: وقتی کرونا گرفتیم چیکار کنیم؟نسیم سلامت
33کروناز: علائم این که کرونا داریم چیه ؟کروناز: علائم این که کرونا داریم چیه ؟نسیم سلامت
34کروناز: کرونا در مکان های عمومی هم هست ؟کروناز: کرونا در مکان های عمومی هم هست ؟نسیم سلامت
35کروناز: کرونا در فضای مجازی !کروناز: کرونا در فضای مجازی !نسیم سلامت
36کروناز: ویروس چیست؟کروناز: ویروس چیست؟نسیم سلامت
37کروناز: نکات بهداشتی درمورد کروناکروناز: نکات بهداشتی درمورد کرونانسیم سلامت
38کروناز: دستامونو چند ثانیه بشوریم ؟کروناز: دستامونو چند ثانیه بشوریم ؟نسیم سلامت
39کروناز: چگونه با حیوانات رفتار کنیم ؟کروناز: چگونه با حیوانات رفتار کنیم ؟نسیم سلامت
40کروناز: کرونا خطرناک ترین ویروس جهانه ؟کروناز: کرونا خطرناک ترین ویروس جهانه ؟نسیم سلامت
41کروناز: استرس کروناییکروناز: استرس کرونایینسیم سلامت
42کروناز: مسافرت بی موقع کروناکروناز: مسافرت بی موقع کرونانسیم سلامت
43کروناز: سیستم دفاعی بدن در مقابل کروناکروناز: سیستم دفاعی بدن در مقابل کرونانسیم سلامت
44کروناز: کیا بیشتر مراقب کرونا باشن ؟کروناز: کیا بیشتر مراقب کرونا باشن ؟نسیم سلامت
45کروناز: روش درست شستن دست هاکروناز: روش درست شستن دست هانسیم سلامت
46کروناز: روش درمان کرونا چیه ؟کروناز: روش درمان کرونا چیه ؟نسیم سلامت
47کروناز: غذاهای بیرون رو بخوریم یا نه ؟کروناز: غذاهای بیرون رو بخوریم یا نه ؟نسیم سلامت
48کروناز: تا وقتی کرونا هست تو تاکسی چجوری بشینیم؟کروناز: تا وقتی کرونا هست تو تاکسی چجوری بشینیم؟نسیم سلامت
49کروناز: تا وقتی کرونا هست با حیوانات چجوری رفتار کنیم ؟کروناز: تا وقتی کرونا هست با حیوانات چجوری رفتار کنیم ؟نسیم سلامت
50کروناز: کرونا تو کفشامونم هست ؟کروناز: کرونا تو کفشامونم هست ؟نسیم سلامت
51کروناز: آدامس ضد کرونا ؟!کروناز: آدامس ضد کرونا ؟!نسیم سلامت
52کروناز: تا وقتی کرونا هست بهداشت آشپزخونه چجوری باشه ؟کروناز: تا وقتی کرونا هست بهداشت آشپزخونه چجوری باشه ؟نسیم سلامت
53کروناز: کرونا سرماییه یا گرمایی؟کروناز: کرونا سرماییه یا گرمایی؟نسیم سلامت
54کروناز: نور خورشید روی کرونا چه تاثیری داره ؟کروناز: نور خورشید روی کرونا چه تاثیری داره ؟نسیم سلامت
55کروناز: کرونا توی عابر بانک هم هست ؟کروناز: کرونا توی عابر بانک هم هست ؟نسیم سلامت
56کروناز: چه وسایلی رو حتما باید ضد عفونی کرد ؟کروناز: چه وسایلی رو حتما باید ضد عفونی کرد ؟نسیم سلامت
57کروناز: تا وقتی کرونا هست پول بدیم یا کارت بکشیم ؟کروناز: تا وقتی کرونا هست پول بدیم یا کارت بکشیم ؟نسیم سلامت
58کروناز: چه مایعانی بنوشیم ؟کروناز: چه مایعانی بنوشیم ؟نسیم سلامت
59کروناز: با دست کش و ماسک های کرونایی چیکار کنیم ؟کروناز: با دست کش و ماسک های کرونایی چیکار کنیم ؟نسیم سلامت
60کروناز: با نگرانی کرونا چیکار کنیم ؟کروناز: با نگرانی کرونا چیکار کنیم ؟نسیم سلامت
61کروناز: شماره تلفن های ضروری کرونا چیاست ؟کروناز: شماره تلفن های ضروری کرونا چیاست ؟نسیم سلامت
62کروناز: کرونا از طریق هوا هم منتقل میشه؟کروناز: کرونا از طریق هوا هم منتقل میشه؟نسیم سلامت
63کروناز: با خشکی پوست دست چیکار کنم ؟کروناز: با خشکی پوست دست چیکار کنم ؟نسیم سلامت
64کروناز: تشکر از همهکروناز: تشکر از همهنسیم سلامت
65کروناز: تا وقتی کرونا هست غذا چجوری بپزیم ؟کروناز: تا وقتی کرونا هست غذا چجوری بپزیم ؟نسیم سلامت
66کروناز: ویتامین های مفید برای بدن چیه ؟کروناز: ویتامین های مفید برای بدن چیه ؟نسیم سلامت
67ضدعفونی دستان ناز کودک کار توسط پلیس مهربانضدعفونی دستان ناز کودک کار توسط پلیس مهرباننسیم سلامت
68کمپینی برای دو هفته ماندن در خانهکمپینی برای دو هفته ماندن در خانهنسیم سلامت
69انیمیشن نحوه‌ی انتقال کروناویروسانیمیشن نحوه‌ی انتقال کروناویروسنسیم سلامت
70فناوری جدید مراقبت از کودکان با GPSفناوری جدید مراقبت از کودکان با GPSنسیم سلامت
71فناوری مراقبت از کودکفناوری مراقبت از کودکنسیم سلامت
72فناوری نوین در زمان بندی استراحت کودکفناوری نوین در زمان بندی استراحت کودکنسیم سلامت
73فناوری نوین در سلامت دمای بدن نوزادفناوری نوین در سلامت دمای بدن نوزادنسیم سلامت
74فواید شیر مادرفواید شیر مادرنسیم سلامت
75آموزش ماساژ درمانی پای نوزادآموزش ماساژ درمانی پای نوزادنسیم سلامت
76کرونا در کودکان (بخش اول)کرونا در کودکان (بخش اول)نسیم سلامت
77کرونا در کودکان (بخش دوم)کرونا در کودکان (بخش دوم)نسیم سلامت
78کرونا در کودکان (بخش سوم)کرونا در کودکان (بخش سوم)نسیم سلامت
79کرونا در کودکان (بخش چهارم)کرونا در کودکان (بخش چهارم)نسیم سلامت
80عبدلی و کرونا در قرنطینهعبدلی و کرونا در قرنطینهنسیم سلامت
81مانور کرونا در خانهمانور کرونا در خانهنسیم سلامت
82راهنمای مقابله با استرس ویروس کرونا ویژه کودکانراهنمای مقابله با استرس ویروس کرونا ویژه کودکاننسیم سلامت
83ویدیو آموزشی مقابله با کرونا برای کودکانویدیو آموزشی مقابله با کرونا برای کودکاننسیم سلامت
84قرنطینه و اضطراب کودکقرنطینه و اضطراب کودکنسیم سلامت
85دست‌هایم را خوب شستم؟ کرونا نمی‌گیرم؟دست‌هایم را خوب شستم؟ کرونا نمی‌گیرم؟نسیم سلامت
86سوگواری در دوران همه‌گیری ویروس کروناسوگواری در دوران همه‌گیری ویروس کرونانسیم سلامت
87خانه‌نشینی کودکان در دوران همه‌گیری ویروس کروناخانه‌نشینی کودکان در دوران همه‌گیری ویروس کرونانسیم سلامت
88اگر کرونا بگیرم چه می‌شود؟خانه‌نشینی کودکان در دوران کرونااگر کرونا بگیرم چه می‌شود؟خانه‌نشینی کودکان در دوران کرونانسیم سلامت
89خلق بالا در دوران همه‌گیری کروناخلق بالا در دوران همه‌گیری کرونانسیم سلامت
90فیلم جذاب برای آشنایی کودکان با کرونافیلم جذاب برای آشنایی کودکان با کرونانسیم سلامت
91آشنایی کودکان با ویروس کروناآشنایی کودکان با ویروس کرونانسیم سلامت
92ویروس کرونا و کودکانویروس کرونا و کودکاننسیم سلامت
93چطوری عطسه و سرفه کنیم؟ برای کودکانچطوری عطسه و سرفه کنیم؟ برای کودکاننسیم سلامت
94نسیم سلامت
96آموزش ماساژ نوزاد با لوسیونآموزش ماساژ نوزاد با لوسیوننسیم سلامت
97آموزش ماساژ قبل از خواب و قنداق کردن نوزادآموزش ماساژ قبل از خواب و قنداق کردن نوزادنسیم سلامت
98آموزش ماساژ نوزاد توسط پدرآموزش ماساژ نوزاد توسط پدرنسیم سلامت
99آموزش انجام ماساژ نوزاد با روغنآموزش انجام ماساژ نوزاد با روغننسیم سلامت
100آموزش انجام ماساژ نوزاد توسط مادرآموزش انجام ماساژ نوزاد توسط مادرنسیم سلامت
101برخورد صحیح والدین با رفتارهای جنسی کودکبرخورد صحیح والدین با رفتارهای جنسی کودکنسیم سلامت
102تربیت جنسی کودک قسمت یکتربیت جنسی کودک قسمت یکنسیم سلامت
103سیستم اندازه گیری ترکیب بدن نوزاد به نام pea podسیستم اندازه گیری ترکیب بدن نوزاد به نام pea podنسیم سلامت
104فناوری نوین برای نظارت کودکفناوری نوین برای نظارت کودکنسیم سلامت
105تربیت جنسی کودک قسمت یکتربیت جنسی کودک قسمت یکنسیم سلامت
106آموزش هایی در مورد کرونا (2)آموزش هایی در مورد کرونا (2)نسیم سلامت
107خانه‌نشینی کودکان در دوران همه‌گیری ویروس کروناخانه‌نشینی کودکان در دوران همه‌گیری ویروس کرونانسیم سلامت
108از قرنطینه به قرنطینه - خیریه ترنماز قرنطینه به قرنطینه - خیریه ترنمنسیم سلامت
109نماهنگ؛ فتوکلیپ جهادگران سلامتنماهنگ؛ فتوکلیپ جهادگران سلامتنسیم سلامت
110کودک و کروناکودک و کرونانسیم سلامت
111کرونا و کودکانکرونا و کودکاننسیم سلامت
112ویروس کرونا و کودکانویروس کرونا و کودکاننسیم سلامت
113قرنطینه و مفهموم آنقرنطینه و مفهموم آننسیم سلامت
114شرایط یک قرنطینه خوب برای کودکانشرایط یک قرنطینه خوب برای کودکاننسیم سلامت
115حس همدلی با کودکانحس همدلی با کودکاننسیم سلامت
116داستان "موشی ما یه تور داره"داستان "موشی ما یه تور داره"نسیم سلامت
117قصه یه ویروس ناقلاقصه یه ویروس ناقلانسیم سلامت
118چگونه کودکان را از استرس مربوط به کرونا دور کنیم؟چگونه کودکان را از استرس مربوط به کرونا دور کنیم؟نسیم سلامت
119با کودکان وسواسی در دوران قرنطینه چه برخوردی داشته باشیم؟با کودکان وسواسی در دوران قرنطینه چه برخوردی داشته باشیم؟نسیم سلامت
120هشدار به والدین: مراقب کودکان باشیدهشدار به والدین: مراقب کودکان باشیدنسیم سلامت
121علائم ابتلای کودکان به کرونا چیست؟علائم ابتلای کودکان به کرونا چیست؟نسیم سلامت
122کودکان مبتلا به اوتیسم، پشت درهای بسته کروناکودکان مبتلا به اوتیسم، پشت درهای بسته کرونانسیم سلامت
123چاقی کودکان ریسک ابتلا به کرونا را افزایش می دهدچاقی کودکان ریسک ابتلا به کرونا را افزایش می دهدنسیم سلامت
124چرا کودکان هر روز چاق‌تر می‌شوندچرا کودکان هر روز چاق‌تر می‌شوندنسیم سلامت
125قربانیان کودک کروناقربانیان کودک کرونانسیم سلامت
126آمارابتلا به کرونا در میان کودکان افزایش یافتآمارابتلا به کرونا در میان کودکان افزایش یافتنسیم سلامت
127کودکان مبتلا به کرونا مهمان بیمارستان‌هاکودکان مبتلا به کرونا مهمان بیمارستان‌هانسیم سلامت
128تازه‌ترین خوراک کرونا کودکانندتازه‌ترین خوراک کرونا کودکانندنسیم سلامت
129کودکان مبتلا به کووید ۱۹کودکان مبتلا به کووید ۱۹نسیم سلامت
130انیمیشن آموزشی یونیسف برای آموزش ماسک زدن به بچه‌هاانیمیشن آموزشی یونیسف برای آموزش ماسک زدن به بچه‌هانسیم سلامت
131تشویق کودکان به فاصله‌گذاری و ماسکتشویق کودکان به فاصله‌گذاری و ماسکنسیم سلامت