سرمربی و بازیکنان

سرمربی و بازیکنان

سرمربی و بازیکنان

تعداد ویدئوها: ۱۲ | زمان ایجاد: ۲ شهریور ۱۳۹۸
1صحبت های بازیکنان تراکتور درباره اغاز لیگ برترصحبت های بازیکنان تراکتور درباره اغاز لیگ برترتراکتورسازی تبریز
2فیلم کنفرانس خبری امروز مصطفی دنیزلیفیلم کنفرانس خبری امروز مصطفی دنیزلیتراکتورسازی تبریز
3صحبت های اشکان دژاگه بعد از بازی تراکتور - پرسپولیسصحبت های اشکان دژاگه بعد از بازی تراکتور - پرسپولیستراکتورسازی تبریز
4صحبت های خانزاده بعد از بازی تراکتور - پرسپولیسصحبت های خانزاده بعد از بازی تراکتور - پرسپولیستراکتورسازی تبریز
5فیلم کنفرانس خبری دنیزلی پس از تساوی تراکتور مقابل ذوب آهنفیلم کنفرانس خبری دنیزلی پس از تساوی تراکتور مقابل ذوب آهنتراکتورسازی تبریز
6صحبت های ایمان سلیمی بازیکن تراکتورسازی پس از پیروزیصحبت های ایمان سلیمی بازیکن تراکتورسازی پس از پیروزیتراکتورسازی تبریز
7صحبت های میثم تیموری بازیکن تراکتورسازی پس از پیروزیصحبت های میثم تیموری بازیکن تراکتورسازی پس از پیروزیتراکتورسازی تبریز
8فیلم کنفرانس خبری دنیزلی پس از شکست مقابل استقلالفیلم کنفرانس خبری دنیزلی پس از شکست مقابل استقلالتراکتورسازی تبریز
9اختصاصی/صحبتهای ایمان سلیمی پس از پایان بازی تراکتور - استقلالاختصاصی/صحبتهای ایمان سلیمی پس از پایان بازی تراکتور - استقلالتراکتورسازی تبریز
10صحبتهای احسان حاج صفی پس از پایان بازی تراکتور - استقلالصحبتهای احسان حاج صفی پس از پایان بازی تراکتور - استقلالتراکتورسازی تبریز
11مصطفی دنیزلی بخاطر نتایج ضعیف و سقوط به رده هشتم از تراکتور جدا شدمصطفی دنیزلی بخاطر نتایج ضعیف و سقوط به رده هشتم از تراکتور جدا شدتراکتورسازی تبریز
12آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تراکتور تبریزآخرین وضعیت انتخاب سرمربی تراکتور تبریزتراکتورسازی تبریز