خلاصه بازی

خلاصه بازی

خلاصه بازی

تعداد ویدئوها: ۱۹ | زمان ایجاد: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
1دانلود فیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ 2-2 هرتابرلین (بازی افتتاحیه بوندسلیگا)دانلود فیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ 2-2 هرتابرلین (بازی افتتاحیه بوندسلیگا)بایرن مونیخ
2فیلم خلاصه بازی شالکه 0-3 بایرن مونیخفیلم خلاصه بازی شالکه 0-3 بایرن مونیخبایرن مونیخ
3فیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ 13-1 ویلشوفن (گلزنی کوتینیو)فیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ 13-1 ویلشوفن (گلزنی کوتینیو)بایرن مونیخ
4فیلم خلاصه بازی فوتبال بایرن مونیخ 6-1 ماینتسفیلم خلاصه بازی فوتبال بایرن مونیخ 6-1 ماینتسبایرن مونیخ
5فیلم خلاصه بازی لایپزیش 1-1 بایرن مونیخفیلم خلاصه بازی لایپزیش 1-1 بایرن مونیخبایرن مونیخ
6خلاصه بازی بایرن مونیخ 3-0 ستاره سرخ بلگرادخلاصه بازی بایرن مونیخ 3-0 ستاره سرخ بلگرادبایرن مونیخ
7فیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ 4-0 کلنفیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ 4-0 کلنبایرن مونیخ
8فیلم خلاصه بازی تاتنهام 2-7 بایرن مونیخ (4 گل گنابری)فیلم خلاصه بازی تاتنهام 2-7 بایرن مونیخ (4 گل گنابری)بایرن مونیخ
9فیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ 1-2 هوفنهایمفیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ 1-2 هوفنهایمبایرن مونیخ
10خلاصه بازی آگزبورگ 2-2 بایرن مونیخخلاصه بازی آگزبورگ 2-2 بایرن مونیخبایرن مونیخ
11خلاصه بازی المپیاکوس 2-3 بایرن مونیخخلاصه بازی المپیاکوس 2-3 بایرن مونیخبایرن مونیخ
12فیلم خلاصه بازی بوخوم 1-2 بایرن مونیخ (جام حذفی)فیلم خلاصه بازی بوخوم 1-2 بایرن مونیخ (جام حذفی)بایرن مونیخ
13خلاصه بازی اینتراخت فرانکفورت 5-1 بایرن مونیخخلاصه بازی اینتراخت فرانکفورت 5-1 بایرن مونیخبایرن مونیخ
14خلاصه بازی بایرن مونیخ 4-0 دورتموندخلاصه بازی بایرن مونیخ 4-0 دورتموندبایرن مونیخ
15فیلم خلاصه بازی فوتبال فورتانا دوسلدورف و بایرن مونیخفیلم خلاصه بازی فوتبال فورتانا دوسلدورف و بایرن مونیخبایرن مونیخ
16فیلم خلاصه بازی فوتبال ستاره سرخ بلگراد و بایرن مونیخفیلم خلاصه بازی فوتبال ستاره سرخ بلگراد و بایرن مونیخبایرن مونیخ
17فیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ و بایر لورکوزنفیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ و بایر لورکوزنبایرن مونیخ
18فیلم خلاصه بازی فوتبال بایرن مونیخ و وردربرمنفیلم خلاصه بازی فوتبال بایرن مونیخ و وردربرمنبایرن مونیخ
19فیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ و پادربورنفیلم خلاصه بازی بایرن مونیخ و پادربورنبایرن مونیخ