پاندای کونگ‌ فو کار

پاندای کونگ‌ فو کار

نام فارسی : پاندای کونگ فوکار ۱
زبان : فارسی
سال تولید : ۲۰۰۸
محصول کشور : امریکا
ژانر : انیمیشن | اکشن | ماجراجویی

امتیاز IMDB از ۱۰ : ۷٫۶

کارگردان : Mark Osborne , John Stevenson

ستارگان : Angelina Jolie , Jack Black, Ian McShane

خلاصه فیلم : «پو» پاندایی چاق و عاشق کونگ فو است. پدرش یک آشپز است و طبق رسم های قدیمی پسر باید همان شغل پدر را ادامه دهد ولی پو هیچ تمایلی به دنبال کردن شغل پدرش ندارد. استاد «اوگوای» دوست قدیمی استاد چیفو است. استاد اوگوای خواب می بیند که «تای لونگ» (شاگرد سابق استاد چیفو که ببری بسیار قوی و شیطانی و در زندان به سر می برد) از زندان بازگشته و هیچ کس قدرت مقابله با او را ندارد و ...

تعداد ویدئوها: ۶۳ | زمان ایجاد: ۴ اسفند ۱۳۹۸
1انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 1انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 1دارک فیلم | DarkFilm.ir
2انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 2انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 2دارک فیلم | DarkFilm.ir
3انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 3انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 3دارک فیلم | DarkFilm.ir
4انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 4انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 4دارک فیلم | DarkFilm.ir
5انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 5انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 5دارک فیلم | DarkFilm.ir
6انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 6انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 6دارک فیلم | DarkFilm.ir
7انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 7انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 7دارک فیلم | DarkFilm.ir
8انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 8انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 8دارک فیلم | DarkFilm.ir
9انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 9انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 9دارک فیلم | DarkFilm.ir
10انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 10انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 10دارک فیلم | DarkFilm.ir
11انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 11انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 11دارک فیلم | DarkFilm.ir
12انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 12انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 12دارک فیلم | DarkFilm.ir
13انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 13انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 13دارک فیلم | DarkFilm.ir
14انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 14انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 14دارک فیلم | DarkFilm.ir
15انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 15انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 15دانلود سریال
16انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار دوبله فارسی قسمت 16انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار دوبله فارسی قسمت 16دارک فیلم | DarkFilm.ir
17انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 17 دوبله فارسیانیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 17 دوبله فارسیدارک فیلم | DarkFilm.ir
18انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 18 دوبله فارسیانیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 18 دوبله فارسیدارک فیلم | DarkFilm.ir
19انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 19انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 19دارک فیلم | DarkFilm.ir
20انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 20 دوبله فارسیانیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 20 دوبله فارسیدارک فیلم | DarkFilm.ir
21انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 21انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 21دارک فیلم | DarkFilm.ir
22انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 22 دوبله فارسیانیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 22 دوبله فارسیدارک فیلم | DarkFilm.ir
23انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 23انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 23دارک فیلم | DarkFilm.ir
24انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 24انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 24دارک فیلم | DarkFilm.ir
25انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 25انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کارقسمت 25دارک فیلم | DarkFilm.ir
26انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 26انیمیشن سریالی پاندای کونگ فو کار قسمت 26دارک فیلم | DarkFilm.ir
27کارتون پاندای کونگفوکار-قسمت 1 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار-قسمت 1 - فصل 2دانلود سریال
28کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 2 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 2 - فصل 2دانلود سریال
29کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 3 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 3 - فصل 2دانلود سریال
30کارتون پاندای کونگفوکار - قست 4- فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قست 4- فصل 2دانلود سریال
31کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 5 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 5 - فصل 2دانلود سریال
32کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 6 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 6 - فصل 2دانلود سریال
33کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت  7و 8 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 7و 8 - فصل 2دانلود سریال
34کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت  9 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 9 - فصل 2دانلود سریال
35کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 10 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 10 - فصل 2دانلود سریال
36کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 11 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 11 - فصل 2دانلود سریال
37کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 12 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 12 - فصل 2دانلود سریال
38کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 13 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 13 - فصل 2دانلود سریال
39کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت  14- فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 14- فصل 2دانلود سریال
40کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 15 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 15 - فصل 2دانلود سریال
41کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 16 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 16 - فصل 2دانلود سریال
42کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 17 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 17 - فصل 2دانلود سریال
43کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 18 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 18 - فصل 2دانلود سریال
44کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 19 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 19 - فصل 2دانلود سریال
45کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 20 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 20 - فصل 2دانلود سریال
46کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 21 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 21 - فصل 2دانلود سریال
47کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت  22 فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 22 فصل 2دانلود سریال
48کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 23 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 23 - فصل 2دانلود سریال
49کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 24 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 24 - فصل 2دانلود سریال
50کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 25 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 25 - فصل 2دانلود سریال
51کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 26 - فصل 2کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 26 - فصل 2دانلود سریال
52کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت - 1 فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت - 1 فصل 3دانلود سریال
53کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 2 - فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 2 - فصل 3دانلود سریال
54کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 3 - فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 3 - فصل 3دانلود سریال
55کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 4 - فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 4 - فصل 3دانلود سریال
56کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 5 - فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 5 - فصل 3دانلود سریال
57کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 6 - فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 6 - فصل 3دانلود سریال
58کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 7 - فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 7 - فصل 3دانلود سریال
59کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 8 - فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 8 - فصل 3دانلود سریال
60کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 9 - فصل 3کارتون پاندای کونگفوکار - قسمت 9 - فصل 3دانلود سریال
61انیمیشن پاندای کونگ فوکار 1 با دوبله فارسی Kung Fu Panda 2008انیمیشن پاندای کونگ فوکار 1 با دوبله فارسی Kung Fu Panda 2008کانال نوجوان
62انیمیشن پاندای کونگ فوکار 2 با دوبله فارسی Kung Fu Panda 2انیمیشن پاندای کونگ فوکار 2 با دوبله فارسی Kung Fu Panda 2کانال نوجوان
63انیمیشن پاندای کونگ فو کار Kung Fu Panda 3 2016 دوبله فارسیانیمیشن پاندای کونگ فو کار Kung Fu Panda 3 2016 دوبله فارسیکانال نوجوان