منتخب سال 1397

منتخب سال 1397

تعداد ویدئوها: ۲۰۷ | زمان ایجاد: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
1محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-9محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-9
2محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-1محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-1
3سیب سرخی-واحد(زیرو رو کن حال منو)-شب اولسیب سرخی-واحد(زیرو رو کن حال منو)-شب اول
4نریمان پناهی-واحد(زمین کربلا اینجاست زینب)-شب دومنریمان پناهی-واحد(زمین کربلا اینجاست زینب)-شب دوم
5نریمان پناهی-شور(همه جا کربلا همه جا نینوا)-شب دومنریمان پناهی-شور(همه جا کربلا همه جا نینوا)-شب دوم
6نریمان پناهی-شور(صلو علیک یا ملیک السما)-شب دومنریمان پناهی-شور(صلو علیک یا ملیک السما)-شب دوم
7نریمان پناهی-شور(راس تو بالای نی شد ای وای من)-شب دومنریمان پناهی-شور(راس تو بالای نی شد ای وای من)-شب دوم
8مجید پناهی-واحد(اینجا کجاست اشکم شده جاری)-شب دوممجید پناهی-واحد(اینجا کجاست اشکم شده جاری)-شب دوم
9مجید پناهی-شور(مست و مجنون و مدهوشتم)-شب دوممجید پناهی-شور(مست و مجنون و مدهوشتم)-شب دوم
10نریمان پناهی-واحد(ای هلال خون دوباره سر زدی)-شب اولنریمان پناهی-واحد(ای هلال خون دوباره سر زدی)-شب اول
11نریمان پناهی-واحد(ای کشته حسادت دنیا)-شب اولنریمان پناهی-واحد(ای کشته حسادت دنیا)-شب اول
12نریمان پناهی-شور(مظلوم بودی و از آب فرات محروم بودی)-شب اولنریمان پناهی-شور(مظلوم بودی و از آب فرات محروم بودی)-شب اول
13نریمان پناهی-شور(غریب گیر آوردنت)-شب اولنریمان پناهی-شور(غریب گیر آوردنت)-شب اول
14نریمان پناهی-شور(جسمت زخمی مانده بر خاک)-شب اولنریمان پناهی-شور(جسمت زخمی مانده بر خاک)-شب اول
15نریمان پناهی-شور(ای کشته حسادت دنیا)-شب اولنریمان پناهی-شور(ای کشته حسادت دنیا)-شب اول
16مهدی میرداماد-نوحه-شب سوممهدی میرداماد-نوحه-شب سوم
17مهدی میرداماد-شور-شب سوممهدی میرداماد-شور-شب سوم
18مهدی میرداماد-واحد سنگین-شب سوممهدی میرداماد-واحد سنگین-شب سوم
19مهدی میرداماد-واحد-شب سوممهدی میرداماد-واحد-شب سوم
20مهدی میرداماد-زمینه-شب سوممهدی میرداماد-زمینه-شب سوم
21مهدی میرداماد-روضه-شب سوممهدی میرداماد-روضه-شب سوم
22مهدی میرداماد-پیش زمینه-شب سوممهدی میرداماد-پیش زمینه-شب سوم
23مهدی میرداماد-واحد-شب دوممهدی میرداماد-واحد-شب دوم
24مهدی میرداماد-واحد سنگین-شب دوممهدی میرداماد-واحد سنگین-شب دوم
25مهدی میرداماد-نوحه-شب دوممهدی میرداماد-نوحه-شب دوم
26مهدی میرداماد-شور-شب دوممهدی میرداماد-شور-شب دوم
27مهدی میرداماد-زمینه-شب دوممهدی میرداماد-زمینه-شب دوم
28مهدی میرداماد-روضه-شب دوممهدی میرداماد-روضه-شب دوم
29مهدی میرداماد-پیش زمینه-شب دوممهدی میرداماد-پیش زمینه-شب دوم
30مهدی میرداماد-واحد-شب اولمهدی میرداماد-واحد-شب اول
31مهدی میرداماد-نوحه-شب اولمهدی میرداماد-نوحه-شب اول
32مهدی میرداماد-شور-شب اولمهدی میرداماد-شور-شب اول
33مهدی میرداماد-سنگین-شب اولمهدی میرداماد-سنگین-شب اول
34مهدی میرداماد-زمینه-شب اولمهدی میرداماد-زمینه-شب اول
35مهدی میرداماد-روضه-شب اولمهدی میرداماد-روضه-شب اول
36مهدی میرداماد-پیش زمینه-شب اولمهدی میرداماد-پیش زمینه-شب اول
37سیب سرخی-روضه-شب اولسیب سرخی-روضه-شب اول
38حسین سیب سرخی-واحد(قبله ی حاجات ما)-شب دومحسین سیب سرخی-واحد(قبله ی حاجات ما)-شب دوم
39حسین سیب سرخی-واحد(با صد جلالت)-شب دومحسین سیب سرخی-واحد(با صد جلالت)-شب دوم
40حسین سیب سرخی-شور-شب دومحسین سیب سرخی-شور-شب دوم
41حسین سیب سرخی-شور(عشق یعنی کربلا)-شب دومحسین سیب سرخی-شور(عشق یعنی کربلا)-شب دوم
42سیب سرخی-زمینه(من یه سال دل وا‍‍بس محرمتم)-شب اولسیب سرخی-زمینه(من یه سال دل وا‍‍بس محرمتم)-شب اول
43سیب سرخی-شور(تو اون شلوغی یادگار مادرت چی شد)-شب اولسیب سرخی-شور(تو اون شلوغی یادگار مادرت چی شد)-شب اول
44سیب سرخی-شور(عشق یعنی کربلا)-شب اولسیب سرخی-شور(عشق یعنی کربلا)-شب اول
45سیب سرخی-شور1-شب اولسیب سرخی-شور1-شب اول
46سیب سرخی-واحد(باز دوباره بوی اسفند)-شب اولسیب سرخی-واحد(باز دوباره بوی اسفند)-شب اول
47حسین سیب سرخی - قسمت پایانی-شب دومحسین سیب سرخی - قسمت پایانی-شب دوم
48حسین سیب سرخی - واحد(واویلا)-شب دومحسین سیب سرخی - واحد(واویلا)-شب دوم
49حسین سیب سرخی-روضه-شب دومحسین سیب سرخی-روضه-شب دوم
50حسین سیب سرخی-زمینه-شب دومحسین سیب سرخی-زمینه-شب دوم
51حسین سیب سرخی-شور(اگه بیراهه بذاره)-شب دومحسین سیب سرخی-شور(اگه بیراهه بذاره)-شب دوم
52حسین سیب سرخی-شور(الهی که چراغ روضه هات)-شب دومحسین سیب سرخی-شور(الهی که چراغ روضه هات)-شب دوم
53حسین سیب سرخی-شور(حرم تو دل)-شب دومحسین سیب سرخی-شور(حرم تو دل)-شب دوم
54مجید بنی فاطمه-واحد(یه کاروان از جنس نور)-شب دوممجید بنی فاطمه-واحد(یه کاروان از جنس نور)-شب دوم
55مجید بنی فاطمه-واحد(کاروانی پره دلهای بلا نوش)-شب دوممجید بنی فاطمه-واحد(کاروانی پره دلهای بلا نوش)-شب دوم
56مجید بنی فاطمه-واحد(الهی بهر قربانی برای تو سر آوردم)-شب دوممجید بنی فاطمه-واحد(الهی بهر قربانی برای تو سر آوردم)-شب دوم
57مجید بنی فاطمه-شور-شب دوممجید بنی فاطمه-شور-شب دوم
58مجید بنی فاطمه-زمینه(از دل صحرا رسیده ای کاروان)-شب دوممجید بنی فاطمه-زمینه(از دل صحرا رسیده ای کاروان)-شب دوم
59مجید بنی فاطمه-روضه1-شب دوممجید بنی فاطمه-روضه1-شب دوم
60مجید بنی فاطمه-تک(به خاک شهیدان راه تو)-شب دوممجید بنی فاطمه-تک(به خاک شهیدان راه تو)-شب دوم
61مجید بنی فاطمه-پیش زمینه(یارا،دلبر و دلدارا،ماه جهان آرا)-شب دوممجید بنی فاطمه-پیش زمینه(یارا،دلبر و دلدارا،ماه جهان آرا)-شب دوم
62بنی فاطمه-واحد2-شب اولبنی فاطمه-واحد2-شب اول
63بنی فاطمه-واحد1-شب اولبنی فاطمه-واحد1-شب اول
64بنی فاطمه-زمینه-شب اولبنی فاطمه-زمینه-شب اول
65بنی فاطمه-زمینه-شب اولبنی فاطمه-زمینه-شب اول
66بنی فاطمه-پیش زمینه-شب اولبنی فاطمه-پیش زمینه-شب اول
67محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-11محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-11
68محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-10محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-10
69محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-9محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-9
70محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-8محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-8
71محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-7محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-7
72محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-6محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-6
73حاج منصور ارضی سال 1397 شب اول-2حاج منصور ارضی سال 1397 شب اول-2
74محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-5محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-5
75محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-4محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-4
76حاج منصور ارضی سال 1397 شب اولحاج منصور ارضی سال 1397 شب اول
77حسین طاهری 1397 شب دوم-3حسین طاهری 1397 شب دوم-3
78محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-2محمد رضا طاهری 1397 شب دوم-2
79محمد رضا و حسین طاهری 1397 شب دوم-1محمد رضا و حسین طاهری 1397 شب دوم-1
80محمود کریمی سال 1397 شب سوم-1محمود کریمی سال 1397 شب سوم-1
81محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-8محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-8
82محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-7محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-7
83محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-6محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-6
84محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-4محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-4
85محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-3محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-3
86محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-2محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-2
87محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-6محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-6
88محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-7محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-7
89محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-8محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-8
90محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-10محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-10
91محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-5محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-5
92محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-3محمود کریمی سال 1397 شب اول 1-3
93محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-5محمد رضا طاهری سال 1397 شب اول-5
94حسین طاهری-شور(آرزوی زائرای اربعین)-شب پنجمحسین طاهری-شور(آرزوی زائرای اربعین)-شب پنجم
95حسین طاهری-تک(همه اصحاب رو به ارباب)-شب پنجمحسین طاهری-تک(همه اصحاب رو به ارباب)-شب پنجم
96حسین طاهری-شور ( الا یا ایها المحبوب )-شب سومحسین طاهری-شور ( الا یا ایها المحبوب )-شب سوم
97حسین طاهری-شور(دو روز زندگی شده کابوست)-شب سومحسین طاهری-شور(دو روز زندگی شده کابوست)-شب سوم
98حسین طاهری-واحد (اگرچه در غل و زنجیرم )-شب سومحسین طاهری-واحد (اگرچه در غل و زنجیرم )-شب سوم
99محمد طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الا السعاده)-شب سوممحمد طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الا السعاده)-شب سوم
100محمد طاهری-زمزمه(خیلی دیره برای ختم این گریه زاری)-شب سوممحمد طاهری-زمزمه(خیلی دیره برای ختم این گریه زاری)-شب سوم
101محمد طاهری-زمینه(بابایی تویی خورشید منی)-شب سوممحمد طاهری-زمینه(بابایی تویی خورشید منی)-شب سوم
102محمد طاهری-مناجات با امام زمان عج-شب سوممحمد طاهری-مناجات با امام زمان عج-شب سوم
103محمد طاهری-نوحه ( خوش آمدی ای سر بریده)-شب سوممحمد طاهری-نوحه ( خوش آمدی ای سر بریده)-شب سوم
104محمد طاهری-واحد ( عمه بیا گمشده‌پیداشده )-شب سوممحمد طاهری-واحد ( عمه بیا گمشده‌پیداشده )-شب سوم
105حسین طاهری-شور(الا یا ایها المحبوب)-شب چهارمحسین طاهری-شور(الا یا ایها المحبوب)-شب چهارم
106حسین طاهری-شور(خوش آمدی مسافر من)-شب چهارمحسین طاهری-شور(خوش آمدی مسافر من)-شب چهارم
107حسین طاهری-مناجات با امام حسین-شب چهارمحسین طاهری-مناجات با امام حسین-شب چهارم
108حسین طاهری-واحد(فدا شدن مسیرش بازه)-شب چهارمحسین طاهری-واحد(فدا شدن مسیرش بازه)-شب چهارم
109محمد طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-شب چهارممحمد طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-شب چهارم
110محمد طاهری-روضه-شب چهارممحمد طاهری-روضه-شب چهارم
111محمد طاهری-زمزمه(جون زینب نذار بی کسی تو ببینم)-شب چهارممحمد طاهری-زمزمه(جون زینب نذار بی کسی تو ببینم)-شب چهارم
112محمد طاهری-زمینه(شب،شب طفلان زینبه)-شب چهارممحمد طاهری-زمینه(شب،شب طفلان زینبه)-شب چهارم
113محمد طاهری-مناجات با امام حسین-شب چهارممحمد طاهری-مناجات با امام حسین-شب چهارم
114محمد طاهری-نوحه(چرا نمیرم ز سر به زیری)-شب چهارممحمد طاهری-نوحه(چرا نمیرم ز سر به زیری)-شب چهارم
115محمد طاهری-واحد(تا روز انتقام تو حرف جدید نیست)-شب چهارممحمد طاهری-واحد(تا روز انتقام تو حرف جدید نیست)-شب چهارم
116حسین طاهری-شور(وصل‌الله‌علی‌الباکین علی‌الحسن)-شب پنجمحسین طاهری-شور(وصل‌الله‌علی‌الباکین علی‌الحسن)-شب پنجم
117محمد طاهری-پیش زمینه(لااری الموت الاسعاده)-شب پنجممحمد طاهری-پیش زمینه(لااری الموت الاسعاده)-شب پنجم
118محمد طاهری-روضه2-شب پنجممحمد طاهری-روضه2-شب پنجم
119محمد طاهری-زمزمه(خیلی دیره باید زود بیام توی گودال)-شب پنجممحمد طاهری-زمزمه(خیلی دیره باید زود بیام توی گودال)-شب پنجم
120محمد طاهری-زمینه(سرباز آخرم مدافع حرم)-شب پنجممحمد طاهری-زمینه(سرباز آخرم مدافع حرم)-شب پنجم
121محمد طاهری-مناجات با امام زمان-شب پنجممحمد طاهری-مناجات با امام زمان-شب پنجم
122محمد طاهری-نوحه(میان گودال شدی گرفتار)-شب پنجممحمد طاهری-نوحه(میان گودال شدی گرفتار)-شب پنجم
123محمد طاهری-واحد(از علی دم بزنم دم مولا حسنم)-شب پنجممحمد طاهری-واحد(از علی دم بزنم دم مولا حسنم)-شب پنجم
124حسین طاهری-ذکر(ان تنکرونی فاناابن الحسن)-شب ششمحسین طاهری-ذکر(ان تنکرونی فاناابن الحسن)-شب ششم
125حسین طاهری-رجزخوانی-شب ششمحسین طاهری-رجزخوانی-شب ششم
126حسین طاهری-شور(آرزوی زائرای اربعینه)-شب ششمحسین طاهری-شور(آرزوی زائرای اربعینه)-شب ششم
127محمد طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-شب ششممحمد طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-شب ششم
128محمد طاهری-روضه-شب ششممحمد طاهری-روضه-شب ششم
129محمد طاهری-زمزمه(خیلی سخته برای من که جوشن ندارم)-شب ششممحمد طاهری-زمزمه(خیلی سخته برای من که جوشن ندارم)-شب ششم
130محمد طاهری-زمینه(ماشاالله یابن کریم)-شب ششممحمد طاهری-زمینه(ماشاالله یابن کریم)-شب ششم
131محمد طاهری-مناجات با امام زمان عج-شب ششممحمد طاهری-مناجات با امام زمان عج-شب ششم
132محمد طاهری-نوحه(عمو ببین از نفس فتادم)-شب ششممحمد طاهری-نوحه(عمو ببین از نفس فتادم)-شب ششم
133حسین طاهری-شور(نمیگم چطور زدن)-شب هفتمحسین طاهری-شور(نمیگم چطور زدن)-شب هفتم
134محمد طاهری- زمینه(ای طفل نخورده شیرم)-شب هفتممحمد طاهری- زمینه(ای طفل نخورده شیرم)-شب هفتم
135محمد طاهری-پیش‌زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-شب هفتممحمد طاهری-پیش‌زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-شب هفتم
136محمد طاهری-ذکر(وا عطشا بکربلا)-شب هفتممحمد طاهری-ذکر(وا عطشا بکربلا)-شب هفتم
137محمد طاهری-روضه2-شب هفتممحمد طاهری-روضه2-شب هفتم
138محمد طاهری-زمزمه(آروم باش یه ذره)-شب هفتممحمد طاهری-زمزمه(آروم باش یه ذره)-شب هفتم
139حسین طاهری-شور(ای به دل شکسته تکیه گاه)-شب هشتمحسین طاهری-شور(ای به دل شکسته تکیه گاه)-شب هشتم
140حسین طاهری-شور(حسین حسین که میگم)-شب هشتمحسین طاهری-شور(حسین حسین که میگم)-شب هشتم
141حسین طاهری-واحد(به فرمان حسین)-شب هشتمحسین طاهری-واحد(به فرمان حسین)-شب هشتم
142محمد طاهری-پیش زمینه(لااری الموت الاسعاده)-شب هشتممحمد طاهری-پیش زمینه(لااری الموت الاسعاده)-شب هشتم
143محمد طاهری-زمزمه(خیلی سخته تو رو جمع کنم)-شب هشتممحمد طاهری-زمزمه(خیلی سخته تو رو جمع کنم)-شب هشتم
144محمد طاهری-زمینه(برو به میدون عزیز بابا)-شب هشتممحمد طاهری-زمینه(برو به میدون عزیز بابا)-شب هشتم
145محمد طاهری-نوحه(شرر فتاده به جان خیمه)-شب هشتممحمد طاهری-نوحه(شرر فتاده به جان خیمه)-شب هشتم
146محمد طاهری-واحد(قبله ی ما علی)-شب هشتممحمد طاهری-واحد(قبله ی ما علی)-شب هشتم
147حسین طاهری-ذکر(یا عباس جی بالما)-شب نهمحسین طاهری-ذکر(یا عباس جی بالما)-شب نهم
148حسین طاهری-شور(حسین ارباب منو دریاب)-شب نهمحسین طاهری-شور(حسین ارباب منو دریاب)-شب نهم
149حسین طاهری-شور(زیر پرچم ابالفضل)-شب نهمحسین طاهری-شور(زیر پرچم ابالفضل)-شب نهم
150حسین طاهری-واحد(شه باوفا ابالفضل)-شب نهمحسین طاهری-واحد(شه باوفا ابالفضل)-شب نهم
151محمد طاهری-پیش زمینه( لااری الموت‌الاسعاده)-شب نهممحمد طاهری-پیش زمینه( لااری الموت‌الاسعاده)-شب نهم
152محمد طاهری-زمزمه(پاشو جان عباس پاشو جان زهرا)-شب نهممحمد طاهری-زمزمه(پاشو جان عباس پاشو جان زهرا)-شب نهم
153محمد طاهری-زمینه(علم تا بالاست)-شب نهممحمد طاهری-زمینه(علم تا بالاست)-شب نهم
154محمد طاهری-نوحه(علم به دوش خیام)-شب نهممحمد طاهری-نوحه(علم به دوش خیام)-شب نهم
155محمد طاهری-واحد(عشق همواره به دنبال)-شب نهممحمد طاهری-واحد(عشق همواره به دنبال)-شب نهم
156محمدطاهری-روضه(لحظه آخر می تونم یه خواهش کنم)-شب نهممحمدطاهری-روضه(لحظه آخر می تونم یه خواهش کنم)-شب نهم
157محمدطاهری-مناجات با امام زمان-شب نهممحمدطاهری-مناجات با امام زمان-شب نهم
158حسین طاهری-شور(آجرک الله بقیه الله)-شب دهمحسین طاهری-شور(آجرک الله بقیه الله)-شب دهم
159حسین طاهری-شور(مکن ای صبح طلوع)-شب دهمحسین طاهری-شور(مکن ای صبح طلوع)-شب دهم
160حسین طاهری-واحد(لک لبیک حسین)-شب دهمحسین طاهری-واحد(لک لبیک حسین)-شب دهم
161محمد طاهری-پیش زمینه(لااری الموت الاسعاده)-شب دهممحمد طاهری-پیش زمینه(لااری الموت الاسعاده)-شب دهم
162محمد طاهری-روضه(زینب هنوز امیدی داره)-شب دهممحمد طاهری-روضه(زینب هنوز امیدی داره)-شب دهم
163محمد طاهری-روضه(می شود روشنی خیمه بمانی)-شب دهممحمد طاهری-روضه(می شود روشنی خیمه بمانی)-شب دهم
164محمد طاهری-زمزمه(امشب داداش الهی خراب شه آسمون)-شب دهممحمد طاهری-زمزمه(امشب داداش الهی خراب شه آسمون)-شب دهم
165محمد طاهری-زمینه(چه خاطراتی منو تو داشتیم)-شب دهممحمد طاهری-زمینه(چه خاطراتی منو تو داشتیم)-شب دهم
166محمد طاهری-مناجات با امام زمان-شب دهممحمد طاهری-مناجات با امام زمان-شب دهم
167محمد طاهری-نوحه(صدای قرآن رسد ز خیمه)-شب دهممحمد طاهری-نوحه(صدای قرآن رسد ز خیمه)-شب دهم
168محمد طاهری-واحد(هر کسی از کربلا شد دور)-شب دهممحمد طاهری-واحد(هر کسی از کربلا شد دور)-شب دهم
169حسین طاهری-شور(اما فیکم مسلم)-ظهر عاشوراحسین طاهری-شور(اما فیکم مسلم)-ظهر عاشورا
170حسین طاهری-شور(سپردمت به خدا)-ظهر عاشوراحسین طاهری-شور(سپردمت به خدا)-ظهر عاشورا
171حسین طاهری-شور(صلو علیک ملیک السماء)-ظهر عاشوراحسین طاهری-شور(صلو علیک ملیک السماء)-ظهر عاشورا
172محمد طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-ظهر عاشورامحمد طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-ظهر عاشورا
173محمد طاهری-روضه(این فرصت پیش آمده)-ظهر عاشورامحمد طاهری-روضه(این فرصت پیش آمده)-ظهر عاشورا
174محمد طاهری-روضه(بودن دیو و دد همه سیراب)-ظهر عاشورامحمد طاهری-روضه(بودن دیو و دد همه سیراب)-ظهر عاشورا
175محمود کریمی-شور ( حجت داوری نبود اگر نبود حسین )-شب سوممحمود کریمی-شور ( حجت داوری نبود اگر نبود حسین )-شب سوم
176محمود کریمی-واحد ( غم گرفته سرتا پا مو ببین بابا )-شب سوممحمود کریمی-واحد ( غم گرفته سرتا پا مو ببین بابا )-شب سوم
177محمود کریمی-قسمتی از کتاب فتح خون-شب سوممحمود کریمی-قسمتی از کتاب فتح خون-شب سوم
178محمود کریمی-شور ( دیدن دستای بسته اومدی )-شب سوممحمود کریمی-شور ( دیدن دستای بسته اومدی )-شب سوم
179محمود کریمی-زمینه ( به قولت عمل کن دوباره )-شب سوممحمود کریمی-زمینه ( به قولت عمل کن دوباره )-شب سوم
180محمود کریمی-روضه ( شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی )-شب سوممحمود کریمی-روضه ( شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی )-شب سوم
181محمود کریمی-روضه ( زیر سایه یه نخل نشسته بود )-شب سوممحمود کریمی-روضه ( زیر سایه یه نخل نشسته بود )-شب سوم
182محمود کریمی-دودمه ( اگر سوخته بال و پر من )-شب سوممحمود کریمی-دودمه ( اگر سوخته بال و پر من )-شب سوم
183محمود کریمی-واحد(سربند سرخ یا حسین شهید)-شب دوممحمود کریمی-واحد(سربند سرخ یا حسین شهید)-شب دوم
184محمود کریمی-قسمتی از کتاب فتح خون(شهید سید مرتضی آوینی)-شب دوممحمود کریمی-قسمتی از کتاب فتح خون(شهید سید مرتضی آوینی)-شب دوم
185محمود کریمی-شور(یه وقتایی که دلم لنگه عشقه)-شب دوممحمود کریمی-شور(یه وقتایی که دلم لنگه عشقه)-شب دوم
186محمود کریمی-شور(گر خون دلی بیهوده خوردم خوردم)-شب دوممحمود کریمی-شور(گر خون دلی بیهوده خوردم خوردم)-شب دوم
187محمود کریمی-زمینه(اول به مدینه مصطفی بر سر زد)-شب دوممحمود کریمی-زمینه(اول به مدینه مصطفی بر سر زد)-شب دوم
188محمود کریمی-روضه(کاروان از دور می آید)-شب دوممحمود کریمی-روضه(کاروان از دور می آید)-شب دوم
189محمود کریمی-روضه(شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی)-شب دوممحمود کریمی-روضه(شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی)-شب دوم
190محمود کریمی-روضه(آسمان نه روز بعد می تپد)-شب دوممحمود کریمی-روضه(آسمان نه روز بعد می تپد)-شب دوم
191محمود کریمی-دودمه(خیمه زده به کربلا ارباب)-شب دوممحمود کریمی-دودمه(خیمه زده به کربلا ارباب)-شب دوم
192محمود کریمی-جفت(ای به فدای روی ماهت)-شب دوممحمود کریمی-جفت(ای به فدای روی ماهت)-شب دوم
193محمود کریمی-تک(تو وجه الله را وجهی)-شب دوممحمود کریمی-تک(تو وجه الله را وجهی)-شب دوم
194محمود کریمی-تک(ای مرا دلبر و دلدار بیا برگردیم)-شب دوممحمود کریمی-تک(ای مرا دلبر و دلدار بیا برگردیم)-شب دوم
195محمد طاهری-روضه-شام غریبانمحمد طاهری-روضه-شام غریبان
196حسین طاهری-واحد(مبریدم که در این دشت یاری هست)-شام غریبانحسین طاهری-واحد(مبریدم که در این دشت یاری هست)-شام غریبان
197حسین طاهری-نوحه(شبی که قدم ز غم)-شام غریبانحسین طاهری-نوحه(شبی که قدم ز غم)-شام غریبان
198حسین طاهری-شور(زینب زینب زینب)-شام غریبانحسین طاهری-شور(زینب زینب زینب)-شام غریبان
199محمد طاهری-نوحه(سرور آزادگان در دوجهانم)-ظهر عاشورامحمد طاهری-نوحه(سرور آزادگان در دوجهانم)-ظهر عاشورا
200حسین طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-شام غریبانحسین طاهری-پیش زمینه(لا اری الموت الاسعاده)-شام غریبان
201حسین طاهری-زمینه(خودم رو با سینه زدن)-شام غریبانحسین طاهری-زمینه(خودم رو با سینه زدن)-شام غریبان
202حسین طاهری-شور(ترانه ای که دل میبره)-شام غریبانحسین طاهری-شور(ترانه ای که دل میبره)-شام غریبان
203محمد طاهری-روضه(میون این همه دشمن)-ظهر عاشورامحمد طاهری-روضه(میون این همه دشمن)-ظهر عاشورا
204محمد طاهری-زمینه(خدا به عشقش مباهات میکنه)-ظهر عاشورامحمد طاهری-زمینه(خدا به عشقش مباهات میکنه)-ظهر عاشورا
205محمد طاهری-شور(باور کنید ارباب ما تنها شده)-ظهر عاشورامحمد طاهری-شور(باور کنید ارباب ما تنها شده)-ظهر عاشورا
206محمد طاهری-مناجات با امام زمان-ظهر عاشورامحمد طاهری-مناجات با امام زمان-ظهر عاشورا
207حسین طاهری-واحد(شیعتی یا کرام)-ظهر عاشوراحسین طاهری-واحد(شیعتی یا کرام)-ظهر عاشورا