کنسرت خنده حسن ریوندی

کنسرت خنده حسن ریوندی

تعداد ویدئوها: ۱۰۱ | زمان ایجاد: ۴ تیر ۱۳۹۶
1کنسرتی منحصر به فرد و فراموش نشدی شب خندهکنسرتی منحصر به فرد و فراموش نشدی شب خنده
2اجرایی منحصر به فرد و ویژه به مناسبت روز مادراجرایی منحصر به فرد و ویژه به مناسبت روز مادر
3حسن ریوندیحسن ریوندی
4سوالات مهم در مراسم خواستگاری وپاسخ های جالب مادر دامادسوالات مهم در مراسم خواستگاری وپاسخ های جالب مادر داماد
5بالاخره نفهمیدیم ازدواج کردن خوبه یا بدبالاخره نفهمیدیم ازدواج کردن خوبه یا بد
6وقتی. پسرا ساپورت می پوشن چه میشه؟؟؟وقتی. پسرا ساپورت می پوشن چه میشه؟؟؟
7غیرت مردان قدیم تا کشفیات مردوزن در طول تاریخغیرت مردان قدیم تا کشفیات مردوزن در طول تاریخ
8بهونه های عجیب وغریب جوونا برای ازدواج نکردنبهونه های عجیب وغریب جوونا برای ازدواج نکردن
9دختراوپسرای دهی شصتیدختراوپسرای دهی شصتی
10تقدیم به پدرای زحمتکش ومادرای مهربونتقدیم به پدرای زحمتکش ومادرای مهربون
11حکایت عجیب ماست موسیر تا استعداد بچه های دیروز و امروزحکایت عجیب ماست موسیر تا استعداد بچه های دیروز و امروز
12واقعامی دونی چرا حافظ وسعدی اون زمان عاشق خدا می شدنواقعامی دونی چرا حافظ وسعدی اون زمان عاشق خدا می شدن
13پسراوقتی به دنیا میان اول شکست عشقی ان بعددست وپادرمیارپسراوقتی به دنیا میان اول شکست عشقی ان بعددست وپادرمیار
14فرق دستشویی رفتن ایرانیا با خارجی هافرق دستشویی رفتن ایرانیا با خارجی ها
15یادمون باشه قبل از مرگ حتما گوشی ها روپاک کنیم چون.....یادمون باشه قبل از مرگ حتما گوشی ها روپاک کنیم چون.....
16ضرب المثلای عجیب و غریب وخنده دار ایرانیضرب المثلای عجیب و غریب وخنده دار ایرانی
17مرام راننده تاکسیا واقعا شنیدنیه!!!!مرام راننده تاکسیا واقعا شنیدنیه!!!!
18علت اصلی وعحیب شلوغ شدن کیش در ایام عیدعلت اصلی وعحیب شلوغ شدن کیش در ایام عید
19حرفای عاشقانه زن ومردای ایرانیحرفای عاشقانه زن ومردای ایرانی
20تفاوت بین احساسات خفن وعجیب دخترا وپسرادر تماشای فیلمتفاوت بین احساسات خفن وعجیب دخترا وپسرادر تماشای فیلم
21عجب تقلید صدای زیبایی.انگار خود خواننده ستعجب تقلید صدای زیبایی.انگار خود خواننده ست
22بخشی ازاجرای کنسرت خنده وجذاب ازدست ندینبخشی ازاجرای کنسرت خنده وجذاب ازدست ندین
23جنجالی سینمایی قبل از شروع کنسرت خندهجنجالی سینمایی قبل از شروع کنسرت خنده
24یه داستان رومانتیک وعاشقانه ایرانی حتما ببینیدیه داستان رومانتیک وعاشقانه ایرانی حتما ببینید
25خواهشا تاریخ رو فراموش نکنید می دونی چرا؟؟؟؟اخواهشا تاریخ رو فراموش نکنید می دونی چرا؟؟؟؟ا
26خطرناکترین جای ایران دستشویی هاشه می دونی چرا؟؟؟خطرناکترین جای ایران دستشویی هاشه می دونی چرا؟؟؟
27دل مردا دل نیست دلستره همین جوری کف می کنه میاد بالادل مردا دل نیست دلستره همین جوری کف می کنه میاد بالا
28می دونی چرا مردا تنوع طلبن؟؟؟؟پس این کلیپ رو.حتما ببینمی دونی چرا مردا تنوع طلبن؟؟؟؟پس این کلیپ رو.حتما ببین
29ایرانیها خیلی بی نظیرن چون فقط یه ایرانی می تونه.....ایرانیها خیلی بی نظیرن چون فقط یه ایرانی می تونه.....
30منقرض شدن دماغ ایرانی تا ابروبرداشتن خفن پسرامنقرض شدن دماغ ایرانی تا ابروبرداشتن خفن پسرا
31حکایت زیبا وقشنگ اخبارگوش باباها خیلی جالبهحکایت زیبا وقشنگ اخبارگوش باباها خیلی جالبه
32اگه گفتی مشکل اصلی دخترا کی شروع میشه!!!این کلیپوببیناگه گفتی مشکل اصلی دخترا کی شروع میشه!!!این کلیپوببین
33وقتی بخت دخترها جرواجر میشهوقتی بخت دخترها جرواجر میشه
34واینک تبلیغات عجیب وغریب تلویزیونواینک تبلیغات عجیب وغریب تلویزیون
35پس وقتی به ایرانی می ره تایلندپس وقتی به ایرانی می ره تایلند
36بخشی ازاجرای کنسرت خنده وجذاب ازدست ندینبخشی ازاجرای کنسرت خنده وجذاب ازدست ندین
37یک هم خوانی زیبا وهیجان انگیز واقعا به وجد میاد آدمیک هم خوانی زیبا وهیجان انگیز واقعا به وجد میاد آدم
38تو اداره ها باچشم بسته بویی که بیادمی فهمی ساعت چندهتو اداره ها باچشم بسته بویی که بیادمی فهمی ساعت چنده
39سوال امتحانی بچه های آینده... خواستگاران چه کسانی بودندسوال امتحانی بچه های آینده... خواستگاران چه کسانی بودند
40نکته جالب توالت رفتن خارجی ها باایرانی هانکته جالب توالت رفتن خارجی ها باایرانی ها
41تفاوت های عجیب وغریب بین پدرومادرتفاوت های عجیب وغریب بین پدرومادر
42تفاوت عجیب وغریب رفتن به شهربازی ایرانی ها با خارجیتفاوت عجیب وغریب رفتن به شهربازی ایرانی ها با خارجی
43چندتا اهنگ پشت کامیونی قشنگ ونوستالژیک بشنویمچندتا اهنگ پشت کامیونی قشنگ ونوستالژیک بشنویم
44ماایرانی ها همه چیزمون متقاوته حتی ماه رمضانماایرانی ها همه چیزمون متقاوته حتی ماه رمضان
45اجرای کنسرت خنده وجذاب با صدای اندی ومعیناجرای کنسرت خنده وجذاب با صدای اندی ومعین
46تابه حال به چهره عجیب وخفن ودخترای دوران قاجار توجه کردتابه حال به چهره عجیب وخفن ودخترای دوران قاجار توجه کرد
47وقتی احسان علیخانی باظریف میره مذاکرات هسته ایوقتی احسان علیخانی باظریف میره مذاکرات هسته ای
48دکلمه ای بسیار بسیار شنیدنی وزیباوتاثیرگذادر کنسرت خندهدکلمه ای بسیار بسیار شنیدنی وزیباوتاثیرگذادر کنسرت خنده
49واینک داستان شنیدنی لایک کردن ما ایرانی هاواینک داستان شنیدنی لایک کردن ما ایرانی ها
50تابه حال به فرق آرایش کردن دخترای خارجی وایرانی فکرکردیتابه حال به فرق آرایش کردن دخترای خارجی وایرانی فکرکردی
51دیالوگ ماندگار قیصر باتقلیدصدای حسن ریوندی در کنسرت خنددیالوگ ماندگار قیصر باتقلیدصدای حسن ریوندی در کنسرت خند
52ازشکست عشقی چینی ها تا برخورد باحال ریوندی با عکاسازشکست عشقی چینی ها تا برخورد باحال ریوندی با عکاس
53تاثیرعجیب وخفن گرانی برموادغذایی بخصوص تخم مرغتاثیرعجیب وخفن گرانی برموادغذایی بخصوص تخم مرغ
54از فرق دانشگاه رفتن دخترا وپسرا تا تقلیدصدازیبای سامی باز فرق دانشگاه رفتن دخترا وپسرا تا تقلیدصدازیبای سامی ب
55واینک داستان پوشک بچه ها واتفاق خنده دار در برنامه احساواینک داستان پوشک بچه ها واتفاق خنده دار در برنامه احسا
56ماشین خرید ایرانی ها هم با خرجی ها فرق می کنه اینو ببینماشین خرید ایرانی ها هم با خرجی ها فرق می کنه اینو ببین
57مردن ایرانی ها با تمام دنیا هم فرق می کنه نکته جالبیهمردن ایرانی ها با تمام دنیا هم فرق می کنه نکته جالبیه
58کنسرت خنده پر انرژی با حضور هنرمندی چون امین حیاییکنسرت خنده پر انرژی با حضور هنرمندی چون امین حیایی
59قانون های نانوشته وعجیب وخنده دار طبیعت تاحالا دقت کردیقانون های نانوشته وعجیب وخنده دار طبیعت تاحالا دقت کردی
60پروتز فک با استخوان لگن اون فک دیگه به درد نمی خوره میپروتز فک با استخوان لگن اون فک دیگه به درد نمی خوره می
62پیرمردها در ایام عید چه می کنند؟؟؟؟؟؟؟بمب خندهپیرمردها در ایام عید چه می کنند؟؟؟؟؟؟؟بمب خنده
63تقلیدصدای زیبا وشنیدنی داریوشتقلیدصدای زیبا وشنیدنی داریوش
64کنسرت خنده با تقلید صدای دلنشین امیدکنسرت خنده با تقلید صدای دلنشین امید
65علت جدای محسن یگانه با چاووشی می دونی این کلیپو ببینعلت جدای محسن یگانه با چاووشی می دونی این کلیپو ببین
66واینک.داستان جذاب وخنده دار بدنسازی رفتن پسرهاواینک.داستان جذاب وخنده دار بدنسازی رفتن پسرها
67عشقای عجیب امروزی هرمی شده واقعاً خنده دارهعشقای عجیب امروزی هرمی شده واقعاً خنده داره
81فرق دانشگاه رفتن پسراودخترا می دونی چیه خیلی باحالهفرق دانشگاه رفتن پسراودخترا می دونی چیه خیلی باحاله
82وقتی گوشی موبایل می خری کاملاً تغییر شخصیت می دیوقتی گوشی موبایل می خری کاملاً تغییر شخصیت می دی
83واینک تبلیغات عجیب وغریب تلویزیون وکودکانواینک تبلیغات عجیب وغریب تلویزیون وکودکان
84کل کل خنده دار ریوندی با محمود شهریاری خنده دارکل کل خنده دار ریوندی با محمود شهریاری خنده دار
85شوخی خنده دار حسن ریوندی با جواد بحیویشوخی خنده دار حسن ریوندی با جواد بحیوی
86دقت کردی ایرانیها همه جای دنیا هستن کلی خندیدمدقت کردی ایرانیها همه جای دنیا هستن کلی خندیدم
87آهنگی زیبا با تقلید صدای زیبای ریوندی از امیدآهنگی زیبا با تقلید صدای زیبای ریوندی از امید
88وقتی بخت یه دختر جر می خوره. بمب خندهوقتی بخت یه دختر جر می خوره. بمب خنده
89وقتی که شصتا مخاطب خاص داری چرا دنبال نیمه گمشده هستیوقتی که شصتا مخاطب خاص داری چرا دنبال نیمه گمشده هستی
90تفاوت اصلی (آرایشتفاوت اصلی (آرایش
91دقت کردی غیرت مردای قدیم وجدید چقدر متفاوت شدهدقت کردی غیرت مردای قدیم وجدید چقدر متفاوت شده
92کارهای عجیب وغریب دخترها وپسرهای این دوره زمونهکارهای عجیب وغریب دخترها وپسرهای این دوره زمونه
93سوالات مهم شب خواستگاری روبلدی جوابشونو حفظی!!!!سوالات مهم شب خواستگاری روبلدی جوابشونو حفظی!!!!
94داستان عجیب وغریب انتخاب بین همسر وکارداستان عجیب وغریب انتخاب بین همسر وکار
96مهربانی عجیب وغریب بعضی از آدم ها با دیگرانمهربانی عجیب وغریب بعضی از آدم ها با دیگران
97خدا آن صدای زیبا در یکوت مرگبار صحراست که نی گوید من هسخدا آن صدای زیبا در یکوت مرگبار صحراست که نی گوید من هس
98تفاوت هنر بچه های قدیم وبچه های امروزیتفاوت هنر بچه های قدیم وبچه های امروزی
99موافقین (مذاکرات انتخاباتی) در تاکسی ها برگزار بشه؟؟؟موافقین (مذاکرات انتخاباتی) در تاکسی ها برگزار بشه؟؟؟
100دختر و پسر ایرانی موقع کات کردن :)) حسن ریوندیدختر و پسر ایرانی موقع کات کردن :)) حسن ریوندی
101حسن ریوندی و پراید فول آپشن با زه بغلحسن ریوندی و پراید فول آپشن با زه بغل