برنامه عصر جدید

برنامه عصر جدید

دانلود تمام قسمت های عصر جدید شبکه سه.

تعداد ویدئوها: ۳۲ | زمان ایجاد: ۱ مرداد ۱۳۹۸
1دانلود قسمت دوم عصر جدید؛ شعبده بازیدانلود قسمت دوم عصر جدید؛ شعبده بازیهاچ فیلم
2تیزر برنامه عصر جدید شنبه ۲۵ بهمنتیزر برنامه عصر جدید شنبه ۲۵ بهمنهاچ فیلم
3فیلم خواستگارى شركت كننده عصر جديدفیلم خواستگارى شركت كننده عصر جديدهاچ فیلم
4اجرای آدرينا توشه، دختر خردسال در برنامه عصر جدیداجرای آدرينا توشه، دختر خردسال در برنامه عصر جدیدهاچ فیلم
5قسمت چهارم نیمه نهایی عصر جدید 31 تیر 98قسمت چهارم نیمه نهایی عصر جدید 31 تیر 98هاچ فیلم
6اجرای دوم برادران کرد در عصر جدیداجرای دوم برادران کرد در عصر جدیدهاچ فیلم
7ناخنک؛ برنامه طنز و مسخره عصر جدیدناخنک؛ برنامه طنز و مسخره عصر جدیدهاچ فیلم
8اجرای محمد زارع در قسمت پنجم از دور دوم عصر جدیداجرای محمد زارع در قسمت پنجم از دور دوم عصر جدیدهاچ فیلم
9اجرای آرمان در قسمت پنجم مرحله نیمه نهایی عصر جدید ۱۱ خرداداجرای آرمان در قسمت پنجم مرحله نیمه نهایی عصر جدید ۱۱ خردادهاچ فیلم
10اجرای امشب آرمان امیدی در عصر جدیداجرای امشب آرمان امیدی در عصر جدیدهاچ فیلم
11اجراى ويژه نويد قاسمى در برنامه اعلام نتايج عصر جديداجراى ويژه نويد قاسمى در برنامه اعلام نتايج عصر جديدهاچ فیلم
12کامبیز دیرباز در برنامه عصر جدیدکامبیز دیرباز در برنامه عصر جدیدهاچ فیلم
13حضور خادمان حرم امام رضا در عصر جدیدحضور خادمان حرم امام رضا در عصر جدیدهاچ فیلم
14عصر جدید امشب - قسمت آخر نیمه نهایی 6 مرداد 1398عصر جدید امشب - قسمت آخر نیمه نهایی 6 مرداد 1398هاچ فیلم
15اجرای زنان نینجا در قسمت پنجم نیمه نهایی عصر جدیداجرای زنان نینجا در قسمت پنجم نیمه نهایی عصر جدیدهاچ فیلم
16سعید فتحی روشن در نیمه نهایی عصر جدیدسعید فتحی روشن در نیمه نهایی عصر جدیدهاچ فیلم
17دختران نینجا در نیمه نهایی عصر جدید - فیلم کاملدختران نینجا در نیمه نهایی عصر جدید - فیلم کاملهاچ فیلم
18حضور اورژانس در پخش زنده عصر جديدحضور اورژانس در پخش زنده عصر جديدهاچ فیلم
19فیلم گلاره عباسی در نیمه نهایی عصر جدیدفیلم گلاره عباسی در نیمه نهایی عصر جدیدهاچ فیلم
20سربازان وطن در نیمه نهایی عصر جدید - اجرای آخر از مرحله پنجمسربازان وطن در نیمه نهایی عصر جدید - اجرای آخر از مرحله پنجمهاچ فیلم
21مهدی عبدالوند در قسمت آخر نیمه نهایی عصر جدید / 6 مردادمهدی عبدالوند در قسمت آخر نیمه نهایی عصر جدید / 6 مردادهاچ فیلم
22سخنان جواد رضویان در عصر جدید و گریه رویا نونهالیسخنان جواد رضویان در عصر جدید و گریه رویا نونهالیهاچ فیلم
23نحوه شرکت در رای گیری فینال عصر جدیدنحوه شرکت در رای گیری فینال عصر جدیدهاچ فیلم
24محمد زارع در فینال عصر جدید ۲۸ مردادمحمد زارع در فینال عصر جدید ۲۸ مردادهاچ فیلم
25سعيد فتحى روشن در فینال عصر جدید ۲۸ مردادسعيد فتحى روشن در فینال عصر جدید ۲۸ مردادهاچ فیلم
26مادر قصه فاطمه عبادی در عصر جدیدمادر قصه فاطمه عبادی در عصر جدیدهاچ فیلم
27خواهر پارسا خائف در فینال عصر جدیدخواهر پارسا خائف در فینال عصر جدیدهاچ فیلم
28نقاشی فاطمه عبادی که اشک داوران عصر جدید را در آوردنقاشی فاطمه عبادی که اشک داوران عصر جدید را در آوردهاچ فیلم
29فینال عصر جدید قسمت اول 28 مردادفینال عصر جدید قسمت اول 28 مردادهاچ فیلم
30اجرای دختران نینجا در فینال عصر جدید ۲۸ مرداداجرای دختران نینجا در فینال عصر جدید ۲۸ مردادهاچ فیلم
31اجرای پارسا خائف در فینال عصر جدید 28 مرداداجرای پارسا خائف در فینال عصر جدید 28 مردادهاچ فیلم
32برنامه عصر جدید امشببرنامه عصر جدید امشبهاچ فیلم