مبارزات امیر علی اکبری

مبارزات امیر علی اکبری

👑امیر علی اکبری👑

👇👇👇👇👇
‼️‼️‼️‼️‼️
🎥👊فـــیـــلـــــــــم مـــــــبــــــــارزات
👊🤛 تــــــــمــــــــریـــــــــن هــــــــا
🎙✍️و مـــــــصــــــاحـــــــبه هـــــــــای
(امیر علی اکبری)
🔸اختصاصی امیر علی اکبری🔸

تعداد ویدئوها: ۴۴ | زمان ایجاد: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
1ناک اوت زیر یک دقیقه؛ فیلم کامل مبارزه امیر علی اکبریناک اوت زیر یک دقیقه؛ فیلم کامل مبارزه امیر علی اکبریمشت آهنی
2فیلم کامل مبارزه امیر علی اکبری با جرونیمو دوسانتوس «گوریل برزیلی»فیلم کامل مبارزه امیر علی اکبری با جرونیمو دوسانتوس «گوریل برزیلی»مشت آهنی
3هایلایت درگیری های امیر علی اکبری با حریفان پر ادعاهایلایت درگیری های امیر علی اکبری با حریفان پر ادعامشت آهنی
4صعود قهرمان ایرانی علی اکبری  با شکست حریف آمریکایی به نیمه نهایی MMAصعود قهرمان ایرانی علی اکبری با شکست حریف آمریکایی به نیمه نهایی MMAمشت آهنی
5گلچین مبارزه های امیر علی اکبریگلچین مبارزه های امیر علی اکبریمشت آهنی
6ماجرای محرومیت دائمی امیرعلی اکبری از زبان او در برنامه خط قرمزماجرای محرومیت دائمی امیرعلی اکبری از زبان او در برنامه خط قرمزمشت آهنی
7مُشت های مرگبار این پسر ایرانی به صورت یک قهرمان آمریکایی، نیم میلیارد تومان برایش درآمد داشتمُشت های مرگبار این پسر ایرانی به صورت یک قهرمان آمریکایی، نیم میلیارد تومان برایش درآمد داشتمشت آهنی
8ماجرای پیشانی‌ بند یا حیدر کرار امیر علی‌اکبریماجرای پیشانی‌ بند یا حیدر کرار امیر علی‌اکبریمشت آهنی
9امیر علی اکبری : یه جوری زدمش با برانکارد ببنشامیر علی اکبری : یه جوری زدمش با برانکارد ببنشمشت آهنی
10قیام امیر علی اکبریقیام امیر علی اکبریمشت آهنی
11بزرگترین پیروزی و شکست امیر علی اکبریبزرگترین پیروزی و شکست امیر علی اکبریمشت آهنی
12برد خاطره انگیر امیر علی اکبری در مقابل غول آمریکاییبرد خاطره انگیر امیر علی اکبری در مقابل غول آمریکاییمشت آهنی
13تمرینات سخت و نفس گیر امیر علی اکبریتمرینات سخت و نفس گیر امیر علی اکبریمشت آهنی
14لحظات آخر مبارزه امیر علی اکبریلحظات آخر مبارزه امیر علی اکبریمشت آهنی
15درگیری امیرعلی اکبری با قهرمان acbدرگیری امیرعلی اکبری با قهرمان acbمشت آهنی
16مبارزه امیر علی اکبری و دنیس شولدارفمبارزه امیر علی اکبری و دنیس شولدارفمشت آهنی
17فیلمی از معرفی امیر علی اکبری قهرمان کشورمانفیلمی از معرفی امیر علی اکبری قهرمان کشورمانمشت آهنی
19فیلم کامل مبارزه امیر علی اکبری با جرونیمو دوسانتوس «گوریل برزیلی»فیلم کامل مبارزه امیر علی اکبری با جرونیمو دوسانتوس «گوریل برزیلی»مشت آهنی
20مبارزات امیر علی اکبریمبارزات امیر علی اکبریمشت آهنی
21خاطرات دردناک امیر علی اکبریخاطرات دردناک امیر علی اکبریمشت آهنی
22حمله علی اکبری به آقا زاده هاحمله علی اکبری به آقا زاده هامشت آهنی
23عیادت امیر علی اکبری از یک خانوادهعیادت امیر علی اکبری از یک خانوادهمشت آهنی
24مستند تهران تا باکو (امیر علی اکبری)مستند تهران تا باکو (امیر علی اکبری)مشت آهنی
25تلخ ترین لحظه ی زندگی امیر علی اکبری، برنامه ماه عسل ۹۷تلخ ترین لحظه ی زندگی امیر علی اکبری، برنامه ماه عسل ۹۷مشت آهنی
26واکنش تند اینستاگرام امیر علی اکبری به نمایش عربستانی هاواکنش تند اینستاگرام امیر علی اکبری به نمایش عربستانی هامشت آهنی
27فیلم کامل مسابقه امیر علی اکبری و هیث هرینگ (اسب دیوانه تگزاس)فیلم کامل مسابقه امیر علی اکبری و هیث هرینگ (اسب دیوانه تگزاس)مشت آهنی
28برد شیرین امیر علی اکبری  مقابل خرس لهستان  در مسابقات mmaبرد شیرین امیر علی اکبری  مقابل خرس لهستان  در مسابقات mmaمشت آهنی
29مبارزه امیر علی اکبری - هیونگ چو لیمبارزه امیر علی اکبری - هیونگ چو لیمشت آهنی
30مبارزه امیر علی اکبری - ایزیدورو آلمیدامبارزه امیر علی اکبری - ایزیدورو آلمیدامشت آهنی
31مبارزه امیر علی اکبری - جرونیمو دوسانتوسمبارزه امیر علی اکبری - جرونیمو دوسانتوسمشت آهنی
32مبارزه امیر علی اکبری - تایلر کینگمبارزه امیر علی اکبری - تایلر کینگمشت آهنی
33پیروزی امیر علی اکبری در مبارزه امشب - 25 اسفند 97پیروزی امیر علی اکبری در مبارزه امشب - 25 اسفند 97مشت آهنی
34مبارزه امیر علی اکبری - دنیل امیلانچوکمبارزه امیر علی اکبری - دنیل امیلانچوکمشت آهنی
35مبارزه امیر علی اکبری - هیث هرینگمبارزه امیر علی اکبری - هیث هرینگمشت آهنی
36مبارزه امیر علی اکبری - والنتین مولداوسکیمبارزه امیر علی اکبری - والنتین مولداوسکیمشت آهنی
37مبارزه امیر علی اکبری - دنیس سمولداروفمبارزه امیر علی اکبری - دنیس سمولداروفمشت آهنی
38مبارزه امیر علی اکبری - میرکو فیلیپوویچمبارزه امیر علی اکبری - میرکو فیلیپوویچمشت آهنی
39پخش زنده مبارزه امیر علی اکبریپخش زنده مبارزه امیر علی اکبریمشت آهنی
40یک روز زندگی خصوصی امیر علی اکبرییک روز زندگی خصوصی امیر علی اکبریمشت آهنی
41آهنگ اختصاصی حمید صفت برای امیر علی اکبریآهنگ اختصاصی حمید صفت برای امیر علی اکبریمشت آهنی
42مبارزه امیر علی‌اکبری - شلتون گریوزمبارزه امیر علی‌اکبری - شلتون گریوزمشت آهنی
43علت قطع همکاری امیر علی‌اکبری با  UFCعلت قطع همکاری امیر علی‌اکبری با UFCمشت آهنی
44فیلم تمرینات امیرعلی اکبری پس از خط خوردن ناجوانمردانه نامش از UFCفیلم تمرینات امیرعلی اکبری پس از خط خوردن ناجوانمردانه نامش از UFCمشت آهنی