اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

تعداد ویدئوها: ۲۴ | زمان ایجاد: ۱۱ دی ۱۳۹۸
1چگونه کد شبا بگیریم ؟چگونه کد شبا بگیریم ؟چگونه
2چگونه پول را کارت به کارت کنیمچگونه پول را کارت به کارت کنیمچگونه
3چگونه رمز پویا بگیریمچگونه رمز پویا بگیریمچگونه
4چگونه در طرح یارانه معیشتی ثبت‌نام کنیمچگونه در طرح یارانه معیشتی ثبت‌نام کنیمچگونه
5چگونه در مصرف سوخت ماشین صرفه جویی کنم؟چگونه در مصرف سوخت ماشین صرفه جویی کنم؟چگونه
6در هنگام حمله ی سگ چگونه از خودمان دفاع کنیم؟در هنگام حمله ی سگ چگونه از خودمان دفاع کنیم؟چگونه
7چگونه اثر سوختگی قابلمه را از بین ببریمچگونه اثر سوختگی قابلمه را از بین ببریمچگونه
8شهید بابایی چگونه شهید شدشهید بابایی چگونه شهید شدچگونه
9چگونه بفهمیم دختری دوستمان داردچگونه بفهمیم دختری دوستمان داردچگونه
10چگونه یک زن باردار می شودچگونه یک زن باردار می شودچگونه
11سجده سهو چگونه استسجده سهو چگونه استچگونه
12چگونه رمز پویا را فعال کنیم-  راهنمای جامع فعالسازی رمز دوم یک بار مصرفچگونه رمز پویا را فعال کنیم- راهنمای جامع فعالسازی رمز دوم یک بار مصرفچگونه
13چگونه شماره شبا بگیریم - شماره شبا چیست و چطور به دست بیاریم؟چگونه شماره شبا بگیریم - شماره شبا چیست و چطور به دست بیاریم؟چگونه
14چگونه بفهمیم چند سیم کارت داریم؟چگونه بفهمیم چند سیم کارت داریم؟چگونه
15باد چگونه تشکیل میشودباد چگونه تشکیل میشودچگونه
16چگونه 100 سابسکرایبر اول را در یوتوب به دست بیاوریمچگونه 100 سابسکرایبر اول را در یوتوب به دست بیاوریمچگونه
17چگونه جوجه رنگی را در خانه نگه داریمچگونه جوجه رنگی را در خانه نگه داریمچگونه
18گذشتگان ما چگونه حرف میزدندگذشتگان ما چگونه حرف میزدندچگونه
19چگونه بسته ۱۰۰ گیگ اینترنت ثابت رایگان ایرانسل را فعال کنیمچگونه بسته ۱۰۰ گیگ اینترنت ثابت رایگان ایرانسل را فعال کنیمچگونه
20چگونه برای یارانه کرونا ثبت نام کنیم bimebikari.mcls.gov.ir بیمه بیکاریچگونه برای یارانه کرونا ثبت نام کنیم bimebikari.mcls.gov.ir بیمه بیکاریچگونه
21چگونه بفهمیم چند سال بیمه داریم [فیلم آموزشی]چگونه بفهمیم چند سال بیمه داریم [فیلم آموزشی]چگونه
23چگونه تبلیغات کروم را حذف کنیم در اندرویدچگونه تبلیغات کروم را حذف کنیم در اندرویدچگونه
24چگونه ایمیل بسازیمچگونه ایمیل بسازیمچگونه