آموزش pes

آموزش pes

آموزش های جذاب و کاربردی بازی محبوب pes

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۱ آذر ۱۳۹۷
1آموزش بهترین روش برای بازی کردن فیفا 19 و pes19آموزش بهترین روش برای بازی کردن فیفا 19 و pes19
2آموزش تمام مهارت های پی اس 19آموزش تمام مهارت های پی اس 19
3آموزش متکنیک شوت بیرون پا در پی اس 19آموزش متکنیک شوت بیرون پا در پی اس 19
4آموزش تمام مهارت های پی اس 19 در پی اس 4آموزش تمام مهارت های پی اس 19 در پی اس 4
5آموزش شوت کات دار در پی اس 19آموزش شوت کات دار در پی اس 19
6اموزش زدن شوت پیشرفته در پیاس 19اموزش زدن شوت پیشرفته در پیاس 19
7آموزش شوت کات دار در پی اس 19 (ایکس باکس وان)آموزش شوت کات دار در پی اس 19 (ایکس باکس وان)
8آموزش گل کردن ضربات ایستگاهی در پی اس 19آموزش گل کردن ضربات ایستگاهی در پی اس 19
9آموزش چیپ زدن در پی اس 19آموزش چیپ زدن در پی اس 19
10آموزش مهارت سانتر در پی اس 19آموزش مهارت سانتر در پی اس 19
1120 تا از بهترین گل ها و 5 تا از بهترین سیو های پی اس 1920 تا از بهترین گل ها و 5 تا از بهترین سیو های پی اس 19
12آموزش تکنیک گل زدن آکروباتیک  پی اس 19آموزش تکنیک گل زدن آکروباتیک پی اس 19
13آموزش شوت پیشرفته در پی اس 19آموزش شوت پیشرفته در پی اس 19
14آموزش مهارت پنالتی زدن در پی اس 19آموزش مهارت پنالتی زدن در پی اس 19
15آموزش تمام مهارت ها و تکنیک های پی اس 18آموزش تمام مهارت ها و تکنیک های پی اس 18
16اموزش زدن ضربه ایستگاهی در پی اس 18اموزش زدن ضربه ایستگاهی در پی اس 18
17آموزش مهارت ضربه ایستگاهی زدن در پی اس 18آموزش مهارت ضربه ایستگاهی زدن در پی اس 18
18اموزش مهارت پنالتی زدن در پی اس 18اموزش مهارت پنالتی زدن در پی اس 18
19تور جهانی پی اس 18_بازی بین تیم اتلتیکو مادرید و بارسلوناتور جهانی پی اس 18_بازی بین تیم اتلتیکو مادرید و بارسلونا
20تور جهانی پی اس 18_بازی بین تیم اتلتیکو مادرید و بارسلونا(نیمه اول)تور جهانی پی اس 18_بازی بین تیم اتلتیکو مادرید و بارسلونا(نیمه اول)
21چند تا از گل های زیبای پی اس 18چند تا از گل های زیبای پی اس 18
22آموزش تمام مهارت های پی اس 18 (ps4 وps3)آموزش تمام مهارت های پی اس 18 (ps4 وps3)