نیمار

نیمار

اخبار حواشی نیمار Neymar

تعداد ویدئوها: ۱۷ | زمان ایجاد: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
1کلیپ پخش شده در فضای مجازی از بازگشت نیمار به بارسلوناکلیپ پخش شده در فضای مجازی از بازگشت نیمار به بارسلوناستارگان فوتبال
2مهارت های دیوانه وار نیمار به بهانه پیوستن به بارسلونامهارت های دیوانه وار نیمار به بهانه پیوستن به بارسلوناستارگان فوتبال
3نیمار؛ ویرانگر المپیک لیوننیمار؛ ویرانگر المپیک لیونستارگان فوتبال
4تمام آنچه نیمار در سپتامبر 2019 انجام داد؛ تکنیک، پاس و گل!تمام آنچه نیمار در سپتامبر 2019 انجام داد؛ تکنیک، پاس و گل!ستارگان فوتبال
5عملکرد نیمار در پیروزی 4 بر صفر پاری سن ژرمن مقابل آنژهعملکرد نیمار در پیروزی 4 بر صفر پاری سن ژرمن مقابل آنژهستارگان فوتبال
6عملکرد نیمار در بازی برزیل - سنگالعملکرد نیمار در بازی برزیل - سنگالستارگان فوتبال
710 گل و مهارت برتر نیمار 201910 گل و مهارت برتر نیمار 2019ستارگان فوتبال
8عملکرد نیمار در بازی برزیل - نیجریهعملکرد نیمار در بازی برزیل - نیجریهستارگان فوتبال
9مصدومیت و تعویض نیمار مقابل نیجریهمصدومیت و تعویض نیمار مقابل نیجریهستارگان فوتبال
10باز هم مصدومیت؛ یک ماه به لیست بلند نیمار اضافه شد!باز هم مصدومیت؛ یک ماه به لیست بلند نیمار اضافه شد!ستارگان فوتبال
1133 حرکت تکنیکی دیوانه کننده نیمار33 حرکت تکنیکی دیوانه کننده نیمارستارگان فوتبال
12فیلم لحظه نابوی رئال مادرید با نیمار در بارسافیلم لحظه نابوی رئال مادرید با نیمار در بارساستارگان فوتبال
13عملکرد نیمار در بازی رئال مادرید - پاری سن ژرمنعملکرد نیمار در بازی رئال مادرید - پاری سن ژرمنستارگان فوتبال
14فیلم حرکات تکنیکی و تماشایی از نیمارفیلم حرکات تکنیکی و تماشایی از نیمارستارگان فوتبال
15کلیپ حرکات تکنیکی و گلهای نیمار در سال 2019کلیپ حرکات تکنیکی و گلهای نیمار در سال 2019ستارگان فوتبال
16تکنیک جادویی نیمار در زمین بازی !تکنیک جادویی نیمار در زمین بازی !ستارگان فوتبال
17شادی گلهای جالب و برتر نیمارشادی گلهای جالب و برتر نیمارستارگان فوتبال