برسام یدک

برسام یدک

تعداد ویدئوها: ۴۸ | زمان ایجاد: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
1رفع کوبش و لرزش خودرو تیبا با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش خودرو تیبا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
3هزینه کمتر، آرامش بیشتر با ضربه گیر برسام دنا پلاسهزینه کمتر، آرامش بیشتر با ضربه گیر برسام دنا پلاسبرسام یدک
4رفع لرزش کمری camry نصب ضربه گیر برسامرفع لرزش کمری camry نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
5رفع کوبش و لرزش هیوندای i20 با نصب ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش هیوندای i20 با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
6افزایش نرمی نیسان ماکسیما با ضربه گیر برسامافزایش نرمی نیسان ماکسیما با ضربه گیر برسامبرسام یدک
7رفع کوبش و لرزش مزدا با نصب ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش مزدا با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
8افزایش نرمی خودرو با ضربه گیر برسامافزایش نرمی خودرو با ضربه گیر برسامبرسام یدک
9افزایش نرمی سوزوکی ویتارا با ضربه گیر برسامافزایش نرمی سوزوکی ویتارا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
10افزایش عمر کمک فنر و قطعات جلوبندی و جعبه فرمان  سمند حداقل تا دو برابرافزایش عمر کمک فنر و قطعات جلوبندی و جعبه فرمان سمند حداقل تا دو برابربرسام یدک
11رفع خشکی کیا سراتو با ضربه گیر برسامرفع خشکی کیا سراتو با ضربه گیر برسامبرسام یدک
12رفع لرزش و صدای مزاحم رنو فلوئنس با ضربه گیر برسامرفع لرزش و صدای مزاحم رنو فلوئنس با ضربه گیر برسامبرسام یدک
13افزایش عمر جلوبندی دناپلاس باضربه گیر برسامافزایش عمر جلوبندی دناپلاس باضربه گیر برسامبرسام یدک
14رفع خشکی تیبا با ضربه گیر برسامرفع خشکی تیبا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
15رفع کوبش و لرزش رنو تلیسمان با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش رنو تلیسمان با ضربه گیر برسامبرسام یدک
16افزایش کیفیت سیستم تعلیق پژو پارس با ضربه گیر برسامافزایش کیفیت سیستم تعلیق پژو پارس با ضربه گیر برسامبرسام یدک
17رفع لرزش و کوبش اضافی بنزc350 با نصب ضربه گیر برسامرفع لرزش و کوبش اضافی بنزc350 با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
18رفع کوبش و افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامبرسام یدک
19رفع خشکی و کوبش ام وی ام با نصب ضربه گیر برسامرفع خشکی و کوبش ام وی ام با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
20رفع کوبش ال90 با ضربه گیر برسامرفع کوبش ال90 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
21رفع خشکی و لرزش اچ سی کراس با نصب ضربه گیر برسامرفع خشکی و لرزش اچ سی کراس با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
22رفع خشکی پژو 207 با ضربه گیر برسامرفع خشکی پژو 207 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
23رفع لرزش و صدای مزاحم پژو 206 با ضربه گیر برسامرفع لرزش و صدای مزاحم پژو 206 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
24افزایش عمر جلوبندی پژو 405 باضربه گیر برسامافزایش عمر جلوبندی پژو 405 باضربه گیر برسامبرسام یدک
25رفع کوبش و افزایش نرمی بی ام و bmw با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی بی ام و bmw با ضربه گیر برسامبرسام یدک
26***با ضربه گیر برسام یدک آسوده برانید******با ضربه گیر برسام یدک آسوده برانید***برسام یدک
27افزایش کیفیت فرمانپذیری پژو پارس با ضربه گیر برسامافزایش کیفیت فرمانپذیری پژو پارس با ضربه گیر برسامبرسام یدک
28رفع خشکی و کوبش اپتیما با نصب ضربه گیر برسامرفع خشکی و کوبش اپتیما با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
29افزایش طول عم جلوبندی و قطعات ال 90 با ضربه گیر برسامافزایش طول عم جلوبندی و قطعات ال 90 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
30افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامافزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامبرسام یدک
31رفع کوبش و لرزش پرادو با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش پرادو با ضربه گیر برسامبرسام یدک
32رفع کوبش پژو پارس با ضربه گیر برسامرفع کوبش پژو پارس با ضربه گیر برسامبرسام یدک
33رفع کوبش جک با ضربه گیر برسامرفع کوبش جک با ضربه گیر برسامبرسام یدک
34رفع کوبش ماکسیما با ضربه گیر برسامرفع کوبش ماکسیما با ضربه گیر برسامبرسام یدک
35رفع کوبش و لرزش چانگان با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش چانگان با ضربه گیر برسامبرسام یدک
36رفع لرزش و کوبش چری با ضربه گیر برسامرفع لرزش و کوبش چری با ضربه گیر برسامبرسام یدک
37رفع خشکی و کوبش سراتو با نصب ضربه گیر برسامرفع خشکی و کوبش سراتو با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
38رفع کوبش کوپا با ضربه گیر برسامرفع کوبش کوپا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
39رفع لرزش و کوبش هایما باضربه گیر برسامرفع لرزش و کوبش هایما باضربه گیر برسامبرسام یدک
40رفع کوبش و لرزش هیوندای با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش هیوندای با ضربه گیر برسامبرسام یدک
41رفع کوبش و افزایش نرمی سراتو با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی سراتو با ضربه گیر برسامبرسام یدک
42آموزش نصب ضربه گیر برسامآموزش نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
43رفع کوبش و افزایش نرمی بی ام و bmw با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی بی ام و bmw با ضربه گیر برسامبرسام یدک
44نصب ضربه گیر برسام ، کیا سورنتونصب ضربه گیر برسام ، کیا سورنتوبرسام یدک
45رفع کوبش و لرزش پژو 2008 با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش پژو 2008 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
46رفع کوبش و لرزش خودرو بی ام و bmw با ضربه گیربرسامرفع کوبش و لرزش خودرو بی ام و bmw با ضربه گیربرسامبرسام یدک
47رفع کوبش و افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامبرسام یدک
48تست درایو خودرو مزدا3 با ضربه گیر برسامتست درایو خودرو مزدا3 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
49تست درایو از خودرو تیوولی بعد از نصب ضربه گیر برسامتست درایو از خودرو تیوولی بعد از نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک