سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
1وضع آب و هوا / از فردا، روند افزايش دماوضع آب و هوا / از فردا، روند افزايش دما
2وضع آب و هوا / بارش در شمال و وزش باد در جنوب کشوروضع آب و هوا / بارش در شمال و وزش باد در جنوب کشور
3وضع آب و هوا / سامانه بارشی در راه استوضع آب و هوا / سامانه بارشی در راه است
4وضع آب و هوای امروز ورود سامانه بارشی از پنجشنبهوضع آب و هوای امروز ورود سامانه بارشی از پنجشنبه
5وضع آب و هوا جوی آرام و پایداروضع آب و هوا جوی آرام و پایدار
6ادامه بارش ها در نواحی شمالی کشورادامه بارش ها در نواحی شمالی کشور
7وضع آب و هوا احتمال سیلاب در نیمه غربی و شمالی کشوروضع آب و هوا احتمال سیلاب در نیمه غربی و شمالی کشور
8وضع آب و هوا تداوم بارندگی‌ ها در شمال شرق و شرق کشوروضع آب و هوا تداوم بارندگی‌ ها در شمال شرق و شرق کشور
9وضع آب و هوای امروز / هشدار هواشناسی برای وزش باد شدیدوضع آب و هوای امروز / هشدار هواشناسی برای وزش باد شدید
10وضع آب و هوای امروز / بارش ها امروز ادامه داردوضع آب و هوای امروز / بارش ها امروز ادامه دارد
11وضع آب و هوای امروز / پیش بینی رگبارهای بهاری در شمال کشوروضع آب و هوای امروز / پیش بینی رگبارهای بهاری در شمال کشور
12وضع آب و هوای امروز / شمال غربی کشور بارانی استوضع آب و هوای امروز / شمال غربی کشور بارانی است
13وضع آب و هوا امروز / کرمان و چهارمحال امروز باد و باراني خواهد بودوضع آب و هوا امروز / کرمان و چهارمحال امروز باد و باراني خواهد بود
14وضعيت آب و هوا امروز / ادامه بارش‌ ها در بخش‌ هایی از جنوب و غرب کشوروضعيت آب و هوا امروز / ادامه بارش‌ ها در بخش‌ هایی از جنوب و غرب کشور
15وضع آب و هوا امروز / بارش‌ های بهاری در برخی مناطقوضع آب و هوا امروز / بارش‌ های بهاری در برخی مناطق
16وضع آب و هوا امروز / استقرار هوای گرم در اکثر مناطقوضع آب و هوا امروز / استقرار هوای گرم در اکثر مناطق
17دمای ۴۰ درجه در تهران / استقرار هوای گرم در کشوردمای ۴۰ درجه در تهران / استقرار هوای گرم در کشور
18وضع آب و هوا امروز / کاهش دما در سواحل خزر و آسمان تهران صاف گاهی‌ وزش باد‌وضع آب و هوا امروز / کاهش دما در سواحل خزر و آسمان تهران صاف گاهی‌ وزش باد‌
19وضع آب و هوا امروز / هوا هفته آينده گرم تر می شودوضع آب و هوا امروز / هوا هفته آينده گرم تر می شود
20وضع آب و هوای امروز / گرم‌ ترین هفته تابستان در ایرانوضع آب و هوای امروز / گرم‌ ترین هفته تابستان در ایران
21وضع آب و هوای امروز / شمال کشور خنک‌ تر می‌شودوضع آب و هوای امروز / شمال کشور خنک‌ تر می‌شود
22وضع آب و هوا امروز / روند افزایش دما ادامه داردوضع آب و هوا امروز / روند افزایش دما ادامه دارد
23وضع آب و هوای امروز / تهران امروز 34 درجه مي شودوضع آب و هوای امروز / تهران امروز 34 درجه مي شود