دوره آموزش لینوکس جادی LPIC1 Exam 101

دوره آموزش لینوکس جادی LPIC1 Exam 101

دنیای لینوکس دنیای بزرگی است و اگر کسی در آن ادعای تخصص کند لازم است این ادعا را ثابت کند. تا سال 1999 اصلی‌ترین مدرک لینوکس توسط شرکت ردهت ارائه می‌شد که اشکالاتی به‌آن وارد بود از جمله تمرکز آن روی فقط یک توزیع خاص و غیرممکن بودن دریافت مدرک توسط بخش بزرگی از مردم جهان به‌خاطر محدودیت‌های امتحانی.

در سال 1999 سازمان به‌نام «انستیتوی تخصصی لینوکس» یا «Linux Professional Institute» تاسیس شد تا به‌این مشکلات پایان دهد. این موسسه کانادایی شعبه‌هایی در سراسر دنیا از جمله ایران تاسیس کرد تا روند امتحان را برای ساکنان کشورهای مختلف ساده کند و همزمان با معرفی امتحان‌های متنوع در سطح‌های مختلف، به‌علاقمندان و متخصصان لینوکس فرصت داد تا با گذراندن دوره‌ها و شرکت در امتحان‌ها و دریافت مدارک تخصصی، مهارت خود در حوزه‌های مورد ادعا را ثابت کنند. این مدارک که با نام LPIC شناخته می‌شوند، مستقل از توزیع‌های خاص بوده و مورد حمایت و تایید شرکت‌های بزرگی همچون آی بی آم، اچ پی، پروسافت،‌ اینتل و بسیاری دیگر هستند.

تعداد ویدئوها: ۲۴ | زمان ایجاد: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
1دوره آموزش لینوکس جلسه بیست و چهار | LPIC-1 24دوره آموزش لینوکس جلسه بیست و چهار | LPIC-1 24
2دوره آموزش لینوکس جلسه بیست و سه | LPIC-1 23دوره آموزش لینوکس جلسه بیست و سه | LPIC-1 23
3دوره آموزش لینوکس جلسه بیست و دو | LPIC-1 22دوره آموزش لینوکس جلسه بیست و دو | LPIC-1 22
4دوره آموزش لینوکس جلسه بیست و یک | LPIC-1 21دوره آموزش لینوکس جلسه بیست و یک | LPIC-1 21
5دوره آموزش لینوکس جلسه بیستم | LPIC-1 20دوره آموزش لینوکس جلسه بیستم | LPIC-1 20
6دوره آموزش لینوکس جلسه نوزدهم | LPIC-1 19دوره آموزش لینوکس جلسه نوزدهم | LPIC-1 19
7دوره آموزش لینوکس جلسه هجدهم | LPIC-1 18دوره آموزش لینوکس جلسه هجدهم | LPIC-1 18
8دوره آموزش لینوکس جلسه هفدهم | LPIC-1 17دوره آموزش لینوکس جلسه هفدهم | LPIC-1 17
9دوره آموزش لینوکس جلسه شانزدهم | LPIC-1 16دوره آموزش لینوکس جلسه شانزدهم | LPIC-1 16
10دوره آموزش لینوکس جلسه پانزدهم | LPIC-1 15دوره آموزش لینوکس جلسه پانزدهم | LPIC-1 15
11دوره آموزش لینوکس جلسه چهاردهم | LPIC-1 14دوره آموزش لینوکس جلسه چهاردهم | LPIC-1 14
12دوره آموزش لینوکس جلسه سیزدهم | LPIC-1 13دوره آموزش لینوکس جلسه سیزدهم | LPIC-1 13
13دوره آموزش لینوکس جلسه دوازدهم | LPIC-1 12دوره آموزش لینوکس جلسه دوازدهم | LPIC-1 12
14دوره آموزش لینوکس جلسه یازدهم | LPIC-1 11دوره آموزش لینوکس جلسه یازدهم | LPIC-1 11
15دوره آموزش لینوکس جلسه دهم | LPIC-1 10دوره آموزش لینوکس جلسه دهم | LPIC-1 10
16دوره آموزش لینوکس جلسه نهم | LPIC-1 09دوره آموزش لینوکس جلسه نهم | LPIC-1 09
17دوره آموزش لینوکس جلسه هشتم | LPIC-1 08دوره آموزش لینوکس جلسه هشتم | LPIC-1 08
18دوره آموزش لینوکس جلسه هفتم | LPIC-1 07دوره آموزش لینوکس جلسه هفتم | LPIC-1 07
19دوره آموزش لینوکس جلسه ششم | LPIC-1 01دوره آموزش لینوکس جلسه ششم | LPIC-1 01
20دوره آموزش لینوکس جلسه پنجم | LPIC-1 05دوره آموزش لینوکس جلسه پنجم | LPIC-1 05
21دوره آموزش لینوکس جلسه چهارم  | LPIC-1 04دوره آموزش لینوکس جلسه چهارم | LPIC-1 04
22دوره آموزش لینوکس جلسه اول (مقدمه) | LPIC-1 01دوره آموزش لینوکس جلسه اول (مقدمه) | LPIC-1 01
23دوره آموزش لینوکس جلسه دوم | LPIC-1 02دوره آموزش لینوکس جلسه دوم | LPIC-1 02
24دوره آموزش لینوکس جلسه سوم | LPIC-1 03دوره آموزش لینوکس جلسه سوم | LPIC-1 03