سیب مشهدی نوری مراغه,گلدن دلیشز,سیب گلاب,سیب گرانی اسمیت(سیب سبز),سیب گالا,سیب فرانسه زرد

سیب مشهدی نوری مراغه,گلدن دلیشز,سیب گلاب,سیب گرانی اسمیت(سیب سبز),سیب گالا,سیب فرانسه زرد

تعداد ویدئوها: ۱ | زمان ایجاد: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸