فدراسیون

فدراسیون

فدراسیون

تعداد ویدئوها: ۱۸ | زمان ایجاد: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
1صحبت های مهدی تاج و علی ربیعی، سخنگوی دولت بعد از بازی ایران -کامبوجصحبت های مهدی تاج و علی ربیعی، سخنگوی دولت بعد از بازی ایران -کامبوجتیم ملی فوتبال ایران
2گفتگو با علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت تیم ملیگفتگو با علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت تیم ملیتیم ملی فوتبال ایران
3توضیحات مهدی تاج در مورد شرایط کنونی تیم ملی ایرانتوضیحات مهدی تاج در مورد شرایط کنونی تیم ملی ایرانتیم ملی فوتبال ایران
4بازی ایران و برزیل بخاطر چند دلار لغو شد؟بازی ایران و برزیل بخاطر چند دلار لغو شد؟تیم ملی فوتبال ایران
5توضیحات وزیر سابق ورزش ایران در مورد اختلافات وزارت ورزش و کارلوس کی روشتوضیحات وزیر سابق ورزش ایران در مورد اختلافات وزارت ورزش و کارلوس کی روشتیم ملی فوتبال ایران
6قهر و آشتی ویلموتس و فدراسیون در برهه‌ حساسقهر و آشتی ویلموتس و فدراسیون در برهه‌ حساستیم ملی فوتبال ایران
7صحبت های علوی درباره بازی فوتبال ایران و عراقصحبت های علوی درباره بازی فوتبال ایران و عراقتیم ملی فوتبال ایران
8مصاحبه مهدی تاج درباره وضعیت ویلموتس برکناری سعید فتاحیمصاحبه مهدی تاج درباره وضعیت ویلموتس برکناری سعید فتاحیتیم ملی فوتبال ایران
9صحبت های مهدی تاج درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایرانصحبت های مهدی تاج درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایرانتیم ملی فوتبال ایران
10حواشی فدراسیون فوتبال ایران قبل از بازی با عراقحواشی فدراسیون فوتبال ایران قبل از بازی با عراقتیم ملی فوتبال ایران
11آخرین اخبار از وضعیت مارک ویلموتس در تیم ملیآخرین اخبار از وضعیت مارک ویلموتس در تیم ملیتیم ملی فوتبال ایران
12صحبت های سعید آذری عضو سابق فدراسیون درباره عملکرد مارک ویلموتسصحبت های سعید آذری عضو سابق فدراسیون درباره عملکرد مارک ویلموتستیم ملی فوتبال ایران
13ماجرای فسخ دوستانه قرارداد ویلموتس و تیم ملی ؟ماجرای فسخ دوستانه قرارداد ویلموتس و تیم ملی ؟تیم ملی فوتبال ایران
14مخالفت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با استعفا مهدی تاجمخالفت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با استعفا مهدی تاجتیم ملی فوتبال ایران
15ناگفته های فوتبال در گفتگوی شنیدنی با علی کفاشیانناگفته های فوتبال در گفتگوی شنیدنی با علی کفاشیانتیم ملی فوتبال ایران
16سردار آجرلو: به زودی درباره اتفاقات فدراسیون فوتبال صحبت خواهم کردسردار آجرلو: به زودی درباره اتفاقات فدراسیون فوتبال صحبت خواهم کردتیم ملی فوتبال ایران
17صحبت های کفاشیان درباره علاقه کارلوس کی روش به ایرانصحبت های کفاشیان درباره علاقه کارلوس کی روش به ایرانتیم ملی فوتبال ایران
18فیلم کامل مناظره داغ کفاشیان و شاه حسینی درباره انتخابات فدراسیون فوتبالفیلم کامل مناظره داغ کفاشیان و شاه حسینی درباره انتخابات فدراسیون فوتبالتیم ملی فوتبال ایران