خلاصه بازی

خلاصه بازی

خلاصه بازی

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1خلاصه بازی ساوتهمپتون 1-2 لیورپولخلاصه بازی ساوتهمپتون 1-2 لیورپوللیورپول
2فیلم خلاصه بازی لیورپول 3-1 آرسنالفیلم خلاصه بازی لیورپول 3-1 آرسناللیورپول
3فیلم خلاصه بازی فوتبال برنلی 0 - 3 لیورپولفیلم خلاصه بازی فوتبال برنلی 0 - 3 لیورپوللیورپول
4فیلم خلاصه بازی لیورپول 3-1 نیوکاسلفیلم خلاصه بازی لیورپول 3-1 نیوکاسللیورپول
5فیلم خلاصه بازی ناپولی 2-0 لیورپولفیلم خلاصه بازی ناپولی 2-0 لیورپوللیورپول
6فیلم خلاصه بازی لیورپول 4-3 سالزبورگفیلم خلاصه بازی لیورپول 4-3 سالزبورگلیورپول
7فیلم خلاصه بازی لیورپول 2-1 لستر سیتیفیلم خلاصه بازی لیورپول 2-1 لستر سیتیلیورپول
8خلاصه بازی منچستر یونایتد 1-1 لیورپولخلاصه بازی منچستر یونایتد 1-1 لیورپوللیورپول
9فیلم خلاصه بازی خنک 1-4 لیورپولفیلم خلاصه بازی خنک 1-4 لیورپوللیورپول
10خلاصه بازی آستون ویلا 1-2 لیورپولخلاصه بازی آستون ویلا 1-2 لیورپوللیورپول
11خلاصه بازی لیورپول 2-1 خنکخلاصه بازی لیورپول 2-1 خنکلیورپول
12فیلم خلاصه بازی فوتبال لیورپول و منچستر سیتیفیلم خلاصه بازی فوتبال لیورپول و منچستر سیتیلیورپول
13فیلم خلاصه بازی فوتبال لیورپول و برایتونفیلم خلاصه بازی فوتبال لیورپول و برایتونلیورپول
14فیلم خلاصه بازی فوتبال لیورپول و اورتونفیلم خلاصه بازی فوتبال لیورپول و اورتونلیورپول
15فیلم خلاصه بازی فوتبال لیورپول و واتفوردفیلم خلاصه بازی فوتبال لیورپول و واتفوردلیورپول
16فیلم خلاصه بازی فوتبال استون ویلا و لیورپولفیلم خلاصه بازی فوتبال استون ویلا و لیورپوللیورپول
17فیلم خلاصه بازی لیورپول و فلامینگو (فینال جام باشگاه های جهان)فیلم خلاصه بازی لیورپول و فلامینگو (فینال جام باشگاه های جهان)لیورپول
18فیلم خلاصه بازی لیورپول و ولورهمپتونفیلم خلاصه بازی لیورپول و ولورهمپتونلیورپول
19فیلم خلاصه بازی لیورپول و منچستر یونایتدفیلم خلاصه بازی لیورپول و منچستر یونایتدلیورپول
20فیلم خلاصه بازی لیورپول و ساوتهمپتونفیلم خلاصه بازی لیورپول و ساوتهمپتونلیورپول
21فیلم خلاصه بازی اتلتیکو مادرید و لیورپولفیلم خلاصه بازی اتلتیکو مادرید و لیورپوللیورپول