کلیپ فوت پدر

کلیپ فوت پدر

در این فهرست پخش کلیپ های تسلیت و استوریبرایفوت پدر منتشر میشود.

تعداد ویدئوها: ۳۰۳ | زمان ایجاد: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
1کلیپ استوری برای فوت پدرکلیپ استوری برای فوت پدرکلیپ دون
2کلیپ برای دختران پدر از دست دادهکلیپ برای دختران پدر از دست دادهکلیپ دون
3کلیپ برای کسانی که از داشتن پدر محرومندکلیپ برای کسانی که از داشتن پدر محرومندکلیپ دون
4کلیپ برای پدری که نیستکلیپ برای پدری که نیستکلیپ دون
5کلیپ استوری ماه رمضان بدون پدرکلیپ استوری ماه رمضان بدون پدرکلیپ دون
6کلیپ استوری حرف زدن با پدر فوت شدهکلیپ استوری حرف زدن با پدر فوت شدهکلیپ دون
7کلیپ غمگین غروبهای جمعه برای پدرکلیپ غمگین غروبهای جمعه برای پدرکلیپ دون
8کلیپ غمگین برای فوت پدر با صدای شادمهرکلیپ غمگین برای فوت پدر با صدای شادمهرکلیپ دون
9کلیپ استوری پنجشنبه ها برای عزیزان فوت شدهکلیپ استوری پنجشنبه ها برای عزیزان فوت شدهکلیپ دون
10کلیپ پدران از دست رفته (ویژه دخترا)کلیپ پدران از دست رفته (ویژه دخترا)کلیپ دون
11کلیپ درددل با پدرم که ندارمشکلیپ درددل با پدرم که ندارمشکلیپ دون
12کلیپ برای پدرانی که آسمانی شدندکلیپ برای پدرانی که آسمانی شدندکلیپ دون
13کلیپ استوری دلتنگی برای پدری که نیستکلیپ استوری دلتنگی برای پدری که نیستکلیپ دون
14کلیپ دلتنگی شدید برای پدرکلیپ دلتنگی شدید برای پدرکلیپ دون
15کلیپ تبریک تولد بابا بدون خودشکلیپ تبریک تولد بابا بدون خودشکلیپ دون
16کلیپ غمگین برای پدر فوت شدهکلیپ غمگین برای پدر فوت شدهکلیپ دون
17کلیپ غمگین برای نبودن پدرکلیپ غمگین برای نبودن پدرکلیپ دون
18کلیپ استوری غمگین برای فوت باباکلیپ استوری غمگین برای فوت باباکلیپ دون
19کلیپ درددل غمگین با پدر فوت شدهکلیپ درددل غمگین با پدر فوت شدهکلیپ دون
20کلیپ دلتنگی برای داغ پدرکلیپ دلتنگی برای داغ پدرکلیپ دون
21کلیپ غمگین دلتنگی برای باباکلیپ غمگین دلتنگی برای باباکلیپ دون
22کلیپ برای پدران فوت شده (بسیار غمگین)کلیپ برای پدران فوت شده (بسیار غمگین)کلیپ دون
23کلیپ غمگین برای پدر (مخصوص پنجشنبه ها)کلیپ غمگین برای پدر (مخصوص پنجشنبه ها)کلیپ دون
24کلیپ استوری غمگین درد دل با پدرکلیپ استوری غمگین درد دل با پدرکلیپ دون
25کلیپ استوری فوت پدر با آهنگ "میرن آدما"کلیپ استوری فوت پدر با آهنگ "میرن آدما"کلیپ دون
26کلیپ حسرت پدرکلیپ حسرت پدرکلیپ دون
27کلیپ غم نداشتن پدرکلیپ غم نداشتن پدرکلیپ دون
28کلیپ دوری از آغوش پدر (غمگین)کلیپ دوری از آغوش پدر (غمگین)کلیپ دون
29کلیپ سوزناک غم نداشتن پدرکلیپ سوزناک غم نداشتن پدرکلیپ دون
30کلیپ استوری غمگین فوت پدر با صدای (شادمهر)کلیپ استوری غمگین فوت پدر با صدای (شادمهر)کلیپ دون
31کلیپ دلتنگی برای عزیزان از دست رفتهکلیپ دلتنگی برای عزیزان از دست رفتهکلیپ دون
32کلیپ دلتنگی در فراق عزیزانکلیپ دلتنگی در فراق عزیزانکلیپ دون
33کلیپ دلتنگی برای فراق عزیزانکلیپ دلتنگی برای فراق عزیزانکلیپ دون
34کلیپ شب عروسیم بدون پدرمکلیپ شب عروسیم بدون پدرمکلیپ دون
35کلیپ بسیار احساسی برای غم پدرکلیپ بسیار احساسی برای غم پدرکلیپ دون
36کلیپ غمگین عاشقانه برای فوت پدرمکلیپ غمگین عاشقانه برای فوت پدرمکلیپ دون
37کلیپ تاثیرگذار دلتنگی دختر کر و لالکلیپ تاثیرگذار دلتنگی دختر کر و لالکلیپ دون
38کلیپ نوشته فراق عزیزانکلیپ نوشته فراق عزیزانکلیپ دون
39کلیپ غمگین مخصوص پنجشنبه هاکلیپ غمگین مخصوص پنجشنبه هاکلیپ دون
40کلیپ دلتنگی شدید برای پدرمکلیپ دلتنگی شدید برای پدرمکلیپ دون
41کلیپ برای اولین سالگرد پدر با صدای عبدالمالکیکلیپ برای اولین سالگرد پدر با صدای عبدالمالکیکلیپ دون
42کلیپ سوزناک دلتنگی برای پدر فوت شدهکلیپ سوزناک دلتنگی برای پدر فوت شدهکلیپ دون
43کلیپ غمگین نبودن پدر سر سفره افطارکلیپ غمگین نبودن پدر سر سفره افطارکلیپ دون
44کلیپ عاشقانه برای پدری که جوانیش رو برام گذاشتکلیپ عاشقانه برای پدری که جوانیش رو برام گذاشتکلیپ دون
45کلیپ سوزناک برای اولین شب نبودن باباکلیپ سوزناک برای اولین شب نبودن باباکلیپ دون
46کلیپ استوری حسرت نبودن پدرکلیپ استوری حسرت نبودن پدرکلیپ دون
47کلیپ سوزناک خاطرات پدرمکلیپ سوزناک خاطرات پدرمکلیپ دون
48کلیپ غمگین دلتنگی پدر با صدای چاوشیکلیپ غمگین دلتنگی پدر با صدای چاوشیکلیپ دون
49کلیپ نبودن پدر (دلم هواشو کرده)کلیپ نبودن پدر (دلم هواشو کرده)کلیپ دون
50کلیپ دلتنگی برای پدرم (استوری غمگین)کلیپ دلتنگی برای پدرم (استوری غمگین)کلیپ دون
51کلیپ نوشته غمگین دلتنگی برای پدرمکلیپ نوشته غمگین دلتنگی برای پدرمکلیپ دون
52کلیپ غمگین در مورد فوت پدرکلیپ غمگین در مورد فوت پدرکلیپ دون
53کلیپ سوزناک غم مرگ پدرکلیپ سوزناک غم مرگ پدرکلیپ دون
54کلیپ غمگین درددل با پدری که دیگه نیستکلیپ غمگین درددل با پدری که دیگه نیستکلیپ دون
55کلیپ غمگین کجایی ببینی برای پدرمکلیپ غمگین کجایی ببینی برای پدرمکلیپ دون
56کلیپ غمگین و سوزناک برای غم رفتن پدرکلیپ غمگین و سوزناک برای غم رفتن پدرکلیپ دون
57کلیپ سوزناک درددل دختر با پدری که دیگر نیستکلیپ سوزناک درددل دختر با پدری که دیگر نیستکلیپ دون
58کلیپ غمگین برای پدر با صدای فرزاد فرخکلیپ غمگین برای پدر با صدای فرزاد فرخکلیپ دون
59کلیپ غمگین برای پدر فوت شدهکلیپ غمگین برای پدر فوت شدهکلیپ دون
60کلیپ تسلیت برای فوت پدر عزیزانمانکلیپ تسلیت برای فوت پدر عزیزانمانکلیپ دون
61کلیپ عاشقانه برای پدرم با صدای رامین معمارکلیپ عاشقانه برای پدرم با صدای رامین معمارکلیپ دون
62کلیپ غمگین نبودن پدر با صدای چاووشیکلیپ غمگین نبودن پدر با صدای چاووشیکلیپ دون
63کلیپ پایان سال بدون پدرکلیپ پایان سال بدون پدرکلیپ دون
64کلیپ سوزناک غم نبودن پدر با صدای محمدرضا عشریهکلیپ سوزناک غم نبودن پدر با صدای محمدرضا عشریهکلیپ دون
65کلیپ برای عید بدون پدر (غمگین)کلیپ برای عید بدون پدر (غمگین)کلیپ دون
66کلیپ غمگین حسرت آغوش پدرکلیپ غمگین حسرت آغوش پدرکلیپ دون
67کلیپ استوری غمگین مخصوص پنجشنبه هاکلیپ استوری غمگین مخصوص پنجشنبه هاکلیپ دون
68کلیپ استوری غمگین دلتنگی برای پدرمکلیپ استوری غمگین دلتنگی برای پدرمکلیپ دون
69کلیپ استوری غمگین (باران میبارد امشب)کلیپ استوری غمگین (باران میبارد امشب)کلیپ دون
70کلیپ غمگین درددل با پدرمکلیپ غمگین درددل با پدرمکلیپ دون
71کلیپ سکوت سرد خانه بدون پدرکلیپ سکوت سرد خانه بدون پدرکلیپ دون
72کلیپ استوری داغ پدر(بسیار غمگین)کلیپ استوری داغ پدر(بسیار غمگین)کلیپ دون
73کلیپ روز پدر و غم نبودنشکلیپ روز پدر و غم نبودنشکلیپ دون
74کلیپ غمگین پدر آسمانی من روزت مبارککلیپ غمگین پدر آسمانی من روزت مبارککلیپ دون
75کلیپ تبریک روز پدر برای پدری که نیستکلیپ تبریک روز پدر برای پدری که نیستکلیپ دون
76کلیپ غمگین برای پدر (هوای خونه سرده)کلیپ غمگین برای پدر (هوای خونه سرده)کلیپ دون
77کلیپ غمگین (این قلب شکستمه بابا)کلیپ غمگین (این قلب شکستمه بابا)کلیپ دون
78کلیپ غمگین پ مثل پدرکلیپ غمگین پ مثل پدرکلیپ دون
79کلیپ غمگین فوت پدر (داریوش اقبالی)کلیپ غمگین فوت پدر (داریوش اقبالی)کلیپ دون
80کلیپ غم مرگ پدر (واقعا دردناکه)کلیپ غم مرگ پدر (واقعا دردناکه)کلیپ دون
81کلیپ غمگین روز پدر (برای او که دیگر نیست )کلیپ غمگین روز پدر (برای او که دیگر نیست )کلیپ دون
82کلیپ دلتنگی برای بابا جونم (غمگین و عاشقانه)کلیپ دلتنگی برای بابا جونم (غمگین و عاشقانه)کلیپ دون
83دلتنگی برای پدر فوت شده (برای استوری)دلتنگی برای پدر فوت شده (برای استوری)کلیپ دون
84کلیپ استوری روزهایی که پدر داشتم ...کلیپ استوری روزهایی که پدر داشتم ...کلیپ دون
85کلیپ  درد نبودن پدرم (واقعا سخته)کلیپ درد نبودن پدرم (واقعا سخته)کلیپ دون
86کلیپ پدرم وقتی رفت ...(مخصوص استوری)کلیپ پدرم وقتی رفت ...(مخصوص استوری)کلیپ دون
87کلیپ غمگین تسلیت برای روز های پنجشنبهکلیپ غمگین تسلیت برای روز های پنجشنبهکلیپ دون
88کلیپ برای تسلیت چهلمین روز درگذشت پدرکلیپ برای تسلیت چهلمین روز درگذشت پدرکلیپ دون
89کلیپ شب عروسی بدون پدر (ویژه آقاپسرها)کلیپ شب عروسی بدون پدر (ویژه آقاپسرها)کلیپ دون
90کلیپ شب عروسی بدون پدر (ویژه دختر خانمها)کلیپ شب عروسی بدون پدر (ویژه دختر خانمها)کلیپ دون
91کلیپ غمگین غم مرگ پدر برای دخترکلیپ غمگین غم مرگ پدر برای دخترکلیپ دون
92کلیپ غم پدر (انگار همین دیروز بود)کلیپ غم پدر (انگار همین دیروز بود)کلیپ دون
93غمگین ترین کلیپ دلتنگی برای پدرغمگین ترین کلیپ دلتنگی برای پدرکلیپ دون
94استوری سوزناک غم از دست دادن پدراستوری سوزناک غم از دست دادن پدرکلیپ دون
95استوری درددل پدرپسری (غم پدر)استوری درددل پدرپسری (غم پدر)کلیپ دون
96کلیپ استوری تسلیت برای پنجشنبه هاکلیپ استوری تسلیت برای پنجشنبه هاکلیپ دون
97استوری سوزناک و غمگین برای فوت پدراستوری سوزناک و غمگین برای فوت پدرکلیپ دون
98کلیپ دلتگی شدید برای پدرم که دیگر نیستکلیپ دلتگی شدید برای پدرم که دیگر نیستکلیپ دون
99کلیپ یعنی فقط مرگ حقه؟ (درددل با خدا)کلیپ یعنی فقط مرگ حقه؟ (درددل با خدا)کلیپ کده
100کلیپ دلتنگی غمگین برای پدرکلیپ دلتنگی غمگین برای پدرکلیپ دون
101کلیپ غمگین غم مرگ عزیزانکلیپ غمگین غم مرگ عزیزانکلیپ دون
102کلیپ دلگیری برای فوت پدرکلیپ دلگیری برای فوت پدرکلیپ دون
103کلیپ کوتاه دلتنگی شدید برای پدرم که دیگر نیستکلیپ کوتاه دلتنگی شدید برای پدرم که دیگر نیستکلیپ دون
104کلیپ سوزناک محلی برای غم مرگ پدرکلیپ سوزناک محلی برای غم مرگ پدرکلیپ دون
105کلیپ غمگین خاطرات پدرکلیپ غمگین خاطرات پدرکلیپ دون
106کلیپ غمگین وقتی پدر نیستکلیپ غمگین وقتی پدر نیستکلیپ دون
107کلیپ تولد گرفتن برای پدرم که دیگر نیست...کلیپ تولد گرفتن برای پدرم که دیگر نیست...کلیپ دون
108کلیپ سوزناک بابا کجایی؟کلیپ سوزناک بابا کجایی؟کلیپ دون
109کلیپ غمگین دلتنگی برای باباکلیپ غمگین دلتنگی برای باباکلیپ دون
110کلیپ غمگین جای خالی پدرمکلیپ غمگین جای خالی پدرمکلیپ دون
111کلیپ روزهای قاتلمن برای فوت پدرکلیپ روزهای قاتلمن برای فوت پدرکلیپ دون
112کلیپ اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد برای فوت پدرمکلیپ اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد برای فوت پدرمکلیپ دون
113کلیپ دلتنگی برای باباجونم که دیگه نیستکلیپ دلتنگی برای باباجونم که دیگه نیستکلیپ دون
114کلیپ غمگین درددل با پدری که دیگر نیستکلیپ غمگین درددل با پدری که دیگر نیستکلیپ دون
115کلیپ حسرت نداشتن پدر با صدای بارانکلیپ حسرت نداشتن پدر با صدای بارانکلیپ دون
116کلیپ غمگین یادآوری خاطرات پدرکلیپ غمگین یادآوری خاطرات پدرکلیپ دون
117کلیپ غمگین شبهای دلتنگی برای پدرمکلیپ غمگین شبهای دلتنگی برای پدرمکلیپ دون
118کلیپ غم نبودن باباکلیپ غم نبودن باباکلیپ دون
119کلیپ سوزناک غم مرگ پدر با لالاییکلیپ سوزناک غم مرگ پدر با لالاییکلیپ دون
120کلیپ مخصوص پنجشنبه ها برای عرض تسلیتکلیپ مخصوص پنجشنبه ها برای عرض تسلیتکلیپ دون
121کلیپ غمگین برای فوت پدرکلیپ غمگین برای فوت پدرکلیپ دون
122کلیپ درددل با پدر آسمونیمکلیپ درددل با پدر آسمونیمکلیپ دون
123کلیپ احساسی در مورد پدرهای آسمونیکلیپ احساسی در مورد پدرهای آسمونیکلیپ دون
124کلیپ فوق غمگین برای غم مرگ پدرکلیپ فوق غمگین برای غم مرگ پدرکلیپ دون
125کلیپ غمگین برای فوت عزیزانکلیپ غمگین برای فوت عزیزانکلیپ دون
126کلیپ استوری سوزناک غم مرگ پدرکلیپ استوری سوزناک غم مرگ پدرکلیپ دون
127کلیپ عاشقانه درددل با پدری که نیستکلیپ عاشقانه درددل با پدری که نیستکلیپ دون
128کلیپ استوری برای تسلیت پنجشنبه هاکلیپ استوری برای تسلیت پنجشنبه هاکلیپ دون
129کلیپ غمگین فوت پدر (خونه شده بی تو ماتمکده)کلیپ غمگین فوت پدر (خونه شده بی تو ماتمکده)کلیپ دون
130کلیپ غمگین درددل با پدرمکلیپ غمگین درددل با پدرمکلیپ دون
131کلیپ غمگین مرگ پدر با صدای پویا بیاتیکلیپ غمگین مرگ پدر با صدای پویا بیاتیکلیپ دون
132همه پدرا اینجورین؟(قدر پدرا رو بدونید)همه پدرا اینجورین؟(قدر پدرا رو بدونید)کلیپ دون
133و چگونه بی تو نگیرد دلم پدر....و چگونه بی تو نگیرد دلم پدر....کلیپ دون
134کلیپ غمگین و سوزناک برای فوت پدرمکلیپ غمگین و سوزناک برای فوت پدرمکلیپ دون
135کلیپ درددل غمگین و عاشقانه با پدرکلیپ درددل غمگین و عاشقانه با پدرکلیپ دون
136کلیپ سوزناک مداحی برای فوت پدرکلیپ سوزناک مداحی برای فوت پدرکلیپ دون
137کلیپ غمگین بابا چشماتو وا کنکلیپ غمگین بابا چشماتو وا کنکلیپ دون
138کلیپ تسلیت مخصوص پنجشنبه هاکلیپ تسلیت مخصوص پنجشنبه هاکلیپ دون
139کلیپ سوزناک و غمگین برای نبودن پدرکلیپ سوزناک و غمگین برای نبودن پدرکلیپ دون
140کلیپ غمگین فوت پدر (دنیا وفا نداره)کلیپ غمگین فوت پدر (دنیا وفا نداره)کلیپ دون
141کلیپ غمگین دلم از نبودنت پر است پدرکلیپ غمگین دلم از نبودنت پر است پدرکلیپ دون
142کلیپ عاشقانه و غمگین غم مرگ پدرکلیپ عاشقانه و غمگین غم مرگ پدرکلیپ دون
143کلیپ یادبود غم مرگ عزیزان مخصوص پنجشنبه هاکلیپ یادبود غم مرگ عزیزان مخصوص پنجشنبه هاکلیپ دون
144میرن آدما خاطره هاشون به جا میمونه ....میرن آدما خاطره هاشون به جا میمونه ....کلیپ دون
145به شبهای بعد از تو لعنت پدربه شبهای بعد از تو لعنت پدرکلیپ دون
146کلیپ غمگین فوت پدر با صدای عرفانکلیپ غمگین فوت پدر با صدای عرفانکلیپ دون
147شعر غمگین برای پدر با اجرای هوشنگ ابتهاجشعر غمگین برای پدر با اجرای هوشنگ ابتهاجکلیپ دون
148کلیپ سوزناک غم مرگ پدر با صدای امید سلطانیکلیپ سوزناک غم مرگ پدر با صدای امید سلطانیکلیپ دون
149کلیپ غمگین خونمون خالیه از تو (برای پدرم)کلیپ غمگین خونمون خالیه از تو (برای پدرم)کلیپ دون
150کلیپ برای تسلیت چهلمین روز فوت پدرکلیپ برای تسلیت چهلمین روز فوت پدرکلیپ دون
151کلیپ غمگین پسر برای پدرکلیپ غمگین پسر برای پدرکلیپ دون
152کلیپ غمگین فوت پدر (خیره به عکست هر شب)کلیپ غمگین فوت پدر (خیره به عکست هر شب)کلیپ دون
153کلیپ پدر صدام بزن صداتو میخوام (غمگین)کلیپ پدر صدام بزن صداتو میخوام (غمگین)کلیپ دون
154کلیپ سوزناک فوت پدر (ویژه دخترا)کلیپ سوزناک فوت پدر (ویژه دخترا)کلیپ دون
155کلیپ دعا در شب قدر برای پدران آسمانیکلیپ دعا در شب قدر برای پدران آسمانیکلیپ دون
156کلیپ دلتنگی برای فوت پدر با صدای فرزاد فرزینکلیپ دلتنگی برای فوت پدر با صدای فرزاد فرزینکلیپ دون
157کلیپ غمگین و جگرسوز برای فوت پدرکلیپ غمگین و جگرسوز برای فوت پدرکلیپ دون
158کلیپ برای چهلمین روز درگذشت پدرکلیپ برای چهلمین روز درگذشت پدرکلیپ دون
159استوری برای یادبود سالگرد پدراستوری برای یادبود سالگرد پدرکلیپ دون
160کلیپ اولین سالگرد برای فوت پدر (یک سال بی تو)کلیپ اولین سالگرد برای فوت پدر (یک سال بی تو)کلیپ دون
161استوری بسیار غمگین برای فوت پدراستوری بسیار غمگین برای فوت پدرکلیپ دون
162با این کلیپ فقط گریه میکنی (روح پدران آسمانی شاد)با این کلیپ فقط گریه میکنی (روح پدران آسمانی شاد)کلیپ دون
163کلیپ روز تولد بدون پدرکلیپ روز تولد بدون پدرکلیپ دون
164دکلمه بسیار غمگین برای مرگ پدردکلمه بسیار غمگین برای مرگ پدرکلیپ دون
165کلیپ غمگین پدر دختری با صدای مهدی شاه نظریکلیپ غمگین پدر دختری با صدای مهدی شاه نظریکلیپ دون
166کلیپ غمگین برای فوت پدر (روزهای کودکی)کلیپ غمگین برای فوت پدر (روزهای کودکی)کلیپ دون
167کلیپ غمگین شب یلدا بدون پدر و مادرکلیپ غمگین شب یلدا بدون پدر و مادرکلیپ دون
168کلیپ استوری غمگین شب یلدا بدون باباکلیپ استوری غمگین شب یلدا بدون باباکلیپ دون
169کلیپ دلتنگی شدید برای پدرمکلیپ دلتنگی شدید برای پدرمکلیپ دون
170کلیپ دعای شب قدر برای آمرزش رفتگانکلیپ دعای شب قدر برای آمرزش رفتگانکلیپ دون
171و من چگونه بی تو نگیرد دلم پدر...و من چگونه بی تو نگیرد دلم پدر...کلیپ دون
172دلم برات تنگ شده بابا جونم (کلیپ غمگین)دلم برات تنگ شده بابا جونم (کلیپ غمگین)کلیپ دون
173کلیپ غمگین نبودن پدر با صدای علی ارشدیکلیپ غمگین نبودن پدر با صدای علی ارشدیکلیپ دون
174آهنگ غمگین حرف زدن با پدرم از سلین دیون  (زیرنویس فارسی)آهنگ غمگین حرف زدن با پدرم از سلین دیون (زیرنویس فارسی)کلیپ دون
175بی صدا شکستم پدر (کلیپ غمگین)بی صدا شکستم پدر (کلیپ غمگین)کلیپ دون
176کلیپ عاشقانه غمگین غم نبودن پدر با صدای پگاه گلپرورکلیپ عاشقانه غمگین غم نبودن پدر با صدای پگاه گلپرورکلیپ دون
177تولد پدرمه ولی خودش دیگه نیست (کلیپ غمگین)تولد پدرمه ولی خودش دیگه نیست (کلیپ غمگین)کلیپ دون
178پدر منم همینجوری بود (کلیپ غمگین با صدای بهنام غلامی)پدر منم همینجوری بود (کلیپ غمگین با صدای بهنام غلامی)کلیپ دون
179کلیپ غمگین برای عزیزان فوت شده (مخصوص پنجشنبه ها)کلیپ غمگین برای عزیزان فوت شده (مخصوص پنجشنبه ها)کلیپ دون
180چه آرام رفتی پدر ..(استوری غمگین)چه آرام رفتی پدر ..(استوری غمگین)کلیپ دون
181نبودن پدر و غروب جمعه ها....نبودن پدر و غروب جمعه ها....کلیپ دون
182دلم عجیب گرفته پدر بغلم کن...(پدرپسری)دلم عجیب گرفته پدر بغلم کن...(پدرپسری)کلیپ دون
183سخته بدون تو نفس کشیدن ..پدر...(باصدای رضا بن)سخته بدون تو نفس کشیدن ..پدر...(باصدای رضا بن)کلیپ دون
184دلم تنگ است پدر...(کلیپ نوشته غمگین)دلم تنگ است پدر...(کلیپ نوشته غمگین)کلیپ دون
185کلیپ غمگین برای پدران آسمانی (مخصوص استوری)کلیپ غمگین برای پدران آسمانی (مخصوص استوری)کلیپ دون
186کلیپ غمگین فراغ پدر شب جمعهکلیپ غمگین فراغ پدر شب جمعهکلیپ دون
187کلیپ دلتنگی پدر مخصوص پنجشنبه های دلتنگی!کلیپ دلتنگی پدر مخصوص پنجشنبه های دلتنگی!کلیپ دون
188تو که رفتی دلم لرزید بابا جونم (کلیپ غمگین پدر دختری)تو که رفتی دلم لرزید بابا جونم (کلیپ غمگین پدر دختری)کلیپ دون
189کلیپ سوزناک غم نبودن پدرمکلیپ سوزناک غم نبودن پدرمکلیپ دون
190کلیپ بسیار غمگین پدر دختریکلیپ بسیار غمگین پدر دختریکلیپ دون
191کلیپ غمگین برامون زوده یتیمی (ویژه شب قدر)کلیپ غمگین برامون زوده یتیمی (ویژه شب قدر)کلیپ دون
192داغت ابدیست پدر...(کلیپ غمگین)داغت ابدیست پدر...(کلیپ غمگین)کلیپ دون
193کلیپ جگرسوز فوت پدر با صدای سینا درخشندهکلیپ جگرسوز فوت پدر با صدای سینا درخشندهکلیپ دون
194کلیپ بسیار غمگین فوت پدر با صدای علیرضا روزگارکلیپ بسیار غمگین فوت پدر با صدای علیرضا روزگارکلیپ دون
195استوری غمگین کجایی عشقم پدرم با صدای مهدی اسدیاستوری غمگین کجایی عشقم پدرم با صدای مهدی اسدیکلیپ دون
196کلیپ غمگین به یاد زحمتهای پدرکلیپ غمگین به یاد زحمتهای پدرکلیپ دون
197کلیپ بدون تو سخته پدر...کلیپ بدون تو سخته پدر...کلیپ دون
198کلیپ غمگین پدر رفتی دیگه تنها شدم ...کلیپ غمگین پدر رفتی دیگه تنها شدم ...کلیپ دون
199کلیپ غمگین ای کاش که خوابم ببره خواب ببینم (پدر)کلیپ غمگین ای کاش که خوابم ببره خواب ببینم (پدر)کلیپ دون
200کلیپ غمگین برای پدرم (کاش بزرگ نمیشدم)کلیپ غمگین برای پدرم (کاش بزرگ نمیشدم)کلیپ دون
201هنوزم درست مثل کوه پشتمی (کلیپ فوت پدر}هنوزم درست مثل کوه پشتمی (کلیپ فوت پدر}کلیپ دون
202کلیپ غمگین پدر تورفتی و بعد از تو...کلیپ غمگین پدر تورفتی و بعد از تو...کلیپ دون
203کلیپ غمگین فوت پدر (پدر پسری)کلیپ غمگین فوت پدر (پدر پسری)کلیپ دون
204کلیپ غمگین ترکیه ای برای فوت پدر (باصدای امراه)کلیپ غمگین ترکیه ای برای فوت پدر (باصدای امراه)کلیپ دون
205کلیپ دلتنگی شدید برای پدرمکلیپ دلتنگی شدید برای پدرمکلیپ دون
206دل پدرها رو نشکنیم _ وقتی نباشن...دل پدرها رو نشکنیم _ وقتی نباشن...کلیپ دون
207کلیپ برای فوت پدر(رفتی سرم اومد از هرچه ترسیدم)کلیپ برای فوت پدر(رفتی سرم اومد از هرچه ترسیدم)کلیپ دون
208کلیپ غمگین برای پنجشنبه ها (تسلیت به عزیزان)کلیپ غمگین برای پنجشنبه ها (تسلیت به عزیزان)کلیپ دون
209کلیپ بسیار غمگین پدردختری برای فوت پدرکلیپ بسیار غمگین پدردختری برای فوت پدرکلیپ دون
210کلیپ استوری غمگین خونه بدون باباکلیپ استوری غمگین خونه بدون باباکلیپ دون
211کلیپ غمگین فوت پدر (قربون عکس قشنگت)کلیپ غمگین فوت پدر (قربون عکس قشنگت)کلیپ دون
212کلیپ غمگین و با معنی برای غم نبودن پدرکلیپ غمگین و با معنی برای غم نبودن پدرکلیپ دون
213شبهای دلتنگی نبودن پدر (کلیپ غمگین)شبهای دلتنگی نبودن پدر (کلیپ غمگین)کلیپ دون
214کلیپ احساسی پدر از دست رفته - پنجشنبه و غم پدرکلیپ احساسی پدر از دست رفته - پنجشنبه و غم پدرکلیپ دون
215کلیپ غمگین راحت بخوا باباکلیپ غمگین راحت بخوا باباکلیپ دون
216بعد بابا دیگه هیچی خوشحالم نمیکنه...بعد بابا دیگه هیچی خوشحالم نمیکنه...کلیپ دون
217کلیپ غمگین برای فوت پدرهای عزیزکلیپ غمگین برای فوت پدرهای عزیزکلیپ دون
218کلیپ غمگین فوت پدر (وای از این جدایی) مخصوص پنج شنبهکلیپ غمگین فوت پدر (وای از این جدایی) مخصوص پنج شنبهکلیپ دون
219کلیپ غمگین فوت پدر (دلم گریه میخواد کجاست شونه هات)کلیپ غمگین فوت پدر (دلم گریه میخواد کجاست شونه هات)کلیپ دون
220استوری غمگین دلتنگی برای پدرماستوری غمگین دلتنگی برای پدرمکلیپ دون
221کلیپ برای پنجشنبه ها (من آن ابرم که میخواهد ببارد)کلیپ برای پنجشنبه ها (من آن ابرم که میخواهد ببارد)کلیپ دون
222کلیپ غمگین نبودن پدر با صدای خواجه امیری - پنجشنبه دلتنگیکلیپ غمگین نبودن پدر با صدای خواجه امیری - پنجشنبه دلتنگیکلیپ دون
223کلیپ بسیار غمگین برای فوت پدرکلیپ بسیار غمگین برای فوت پدرکلیپ دون
224کلیپ سوزناک پنجشنبه برای فوت پدرکلیپ سوزناک پنجشنبه برای فوت پدرکلیپ دون
225دوست دارم مثل قدیما،بابا آب داد بنویسم (کلیپ غمگین)دوست دارم مثل قدیما،بابا آب داد بنویسم (کلیپ غمگین)کلیپ دون
244کلیپ بسیار غمگین برای فوت پدر (پدرم رفیقم بود)کلیپ بسیار غمگین برای فوت پدر (پدرم رفیقم بود)کلیپ دون
245بابا دیگه نمیخوای بیای خونه؟؟؟بابا دیگه نمیخوای بیای خونه؟؟؟کلیپ دون
246آهنگ فوق غمگین برای از دست دادن پدرآهنگ فوق غمگین برای از دست دادن پدرکلیپ دون
247کلیپ غمگین فوت پدر (دیگه ندارم خدا یه خواب راحت)کلیپ غمگین فوت پدر (دیگه ندارم خدا یه خواب راحت)کلیپ دون
248انتظارش منو کشت (کلیپ فوت پدر)انتظارش منو کشت (کلیپ فوت پدر)کلیپ دون
249کلیپ  غمگین پدردختری برای غم پدرکلیپ غمگین پدردختری برای غم پدرکلیپ دون
250پدرم تو خاطرم هست (کلیپ غمگین)پدرم تو خاطرم هست (کلیپ غمگین)کلیپ دون
251کلیپ غمگین در مورد پدر برای استوری روز پنجشنبهکلیپ غمگین در مورد پدر برای استوری روز پنجشنبهکلیپ دون
256آهنگ غمگن برای پدر (فاتحه روز جمعه)آهنگ غمگن برای پدر (فاتحه روز جمعه)کلیپ دون
260کلیپ غمگین فوت پدر با صدای محسن لرستانیکلیپ غمگین فوت پدر با صدای محسن لرستانیکلیپ دون
263مرا آرام جان بابا تو بودی (کلیپ غمگین)مرا آرام جان بابا تو بودی (کلیپ غمگین)کلیپ دون
265نداشتنت را تا کی خط بزنم ... پدرنداشتنت را تا کی خط بزنم ... پدرکلیپ دون
273کلیپ یتیمی درد بی درمون دنیاس - غمگین روز جمعهکلیپ یتیمی درد بی درمون دنیاس - غمگین روز جمعهکلیپ دون
274کلیپ غمگین برای فوت پدر پنجشنبه هاکلیپ غمگین برای فوت پدر پنجشنبه هاکلیپ دون
277دلتنگی برای پدر روز جمعه (با این کلیپ گریه کن)دلتنگی برای پدر روز جمعه (با این کلیپ گریه کن)کلیپ دون
288کلیپ غمگین فوت پدر (گل گلخانه ام بابا تو بودی)کلیپ غمگین فوت پدر (گل گلخانه ام بابا تو بودی)کلیپ دون
290امشب عکساتو با گریه بوسیدم (کلیپ غمگین دلتنگی پدر)امشب عکساتو با گریه بوسیدم (کلیپ غمگین دلتنگی پدر)کلیپ دون
294استوری تسلیت فوت پدر برای وضعیت واتساپ پنجشنبه هااستوری تسلیت فوت پدر برای وضعیت واتساپ پنجشنبه هاکلیپ دون
298کلیپ غمگین دلتنگی برای پدر فوت شدهکلیپ غمگین دلتنگی برای پدر فوت شدهکلیپ دون
299کلیپ سوزناک غم مرگ پدرکلیپ سوزناک غم مرگ پدرکلیپ دون
300کلیپ فوت پدر آسمانی - عصر جمعهکلیپ فوت پدر آسمانی - عصر جمعهکلیپ دون
303نبودن تو درد است پدر (کلیپ غمگین)نبودن تو درد است پدر (کلیپ غمگین)کلیپ دون