تسلیت

تسلیت

مرگ حادثه ای حتمی است که برای همه اتفاق می افتد و ما باید خود را برای این اتقاق ناگوار همیشه آماده کنیم از دست دادن عزیزان بسیار دردناک و اندوهناک است که هیچ چیزی نمی تواند جای آن را بگیرد نگاه کردن به عکسهایی که اینک فقط یک جای خالی است بسیار رنج آور است مخصوصا که اگر این آسمانی شده پدر یا مادر باشند صبر و بردباری در این مورد برای فرزندان بسیار جانکاه است عزیرانی که روزگاری صدایشان آرامبخش روحمان بود دستانشان کمک و یاورمان بود و قلبشان به خاطر ما می تپید اینک در زیر خروارها خاک آرمیده اند و برای همیشه از میان ما هجرت کرده اند.هیچ کلمه ای نمی تواند توصیفگر لحظه های نبودشان باشد.چرا که وسعت غم از دست دادنشان به اندازه ای بزرگ است که تصورش برای هرکسی غیر قابل باور است.م

تعداد ویدئوها: ۳۴ | زمان ایجاد: ۹ فروردین ۱۳۹۹
1کلیپ تسلیت با صدای خواجه امیریکلیپ تسلیت با صدای خواجه امیریکلیپ کده
2کلیپ مذهبی امر به معروفکلیپ مذهبی امر به معروفکلیپ کده
3کلیپ تسلیت به دانش آموزان جهت باز شدن مدارسکلیپ تسلیت به دانش آموزان جهت باز شدن مدارسکلیپ کده
4کلیپ تسلیت فوت برادر شادمهر عقیلیکلیپ تسلیت فوت برادر شادمهر عقیلیکلیپ کده
5کلیپ خنده دار باز شدن مدارسکلیپ خنده دار باز شدن مدارسکلیپ کده
6کلیپ و متن زیبا برای پدر از دست رفتهکلیپ و متن زیبا برای پدر از دست رفتهکلیپ کده
7کلیپ متن زیبا برای پدر از دست رفتهکلیپ متن زیبا برای پدر از دست رفتهکلیپ کده
8کلیپ غمگین دلتنگی پدر فوت شدهکلیپ غمگین دلتنگی پدر فوت شدهکلیپ کده
9کلیپ غمگین دلتنگی مادر فوت شدهکلیپ غمگین دلتنگی مادر فوت شدهکلیپ کده
10کلیپ دلتنگی برای پدر پنجشنبه هاکلیپ دلتنگی برای پدر پنجشنبه هاکلیپ کده
11کلیپ فراغ و بی پدر برای شب پنج شنبهکلیپ فراغ و بی پدر برای شب پنج شنبهکلیپ کده
12کلیپ غمگین باز هم پنجشنبه و دلتنگیکلیپ غمگین باز هم پنجشنبه و دلتنگیکلیپ کده
13کلیپ پدر فوت شده برای وضعیت واتساپ شب یلداکلیپ پدر فوت شده برای وضعیت واتساپ شب یلداکلیپ کده
14کلیپ شب یلدا بدون پدرکلیپ شب یلدا بدون پدرکلیپ کده
15کلیپ شب یلدا و نبودن پدرکلیپ شب یلدا و نبودن پدرکلیپ کده
16کلیپ غمگین شب یلدا برای عزیزان فوت شدهکلیپ غمگین شب یلدا برای عزیزان فوت شدهکلیپ کده
17کلیپ شب یلدا بدون مادرکلیپ شب یلدا بدون مادرکلیپ کده
18کلیپ شب یلدا  بدون پدر و مادرکلیپ شب یلدا بدون پدر و مادرکلیپ کده
19کلیپ استوری دلتنگی عزیز از دست رفته یلداییکلیپ استوری دلتنگی عزیز از دست رفته یلداییکلیپ کده
20اهنگ غمگین از دست دادن پدر شب یلدااهنگ غمگین از دست دادن پدر شب یلداکلیپ کده
21کلیپ غمگین همسر فوت شده برای شب یلداکلیپ غمگین همسر فوت شده برای شب یلداکلیپ کده
22کلیپ غمگین برادر فوت شده برای شب یلداکلیپ غمگین برادر فوت شده برای شب یلداکلیپ کده
23کلیپ غمگین مادربزرگ فوت شده برای شب یلداکلیپ غمگین مادربزرگ فوت شده برای شب یلداکلیپ کده
24کلیپ غمگین بابا بزرگ فوت شده برای شب یلداکلیپ غمگین بابا بزرگ فوت شده برای شب یلداکلیپ کده
25کلیپ غمگین پدر بزرگ و مادر بزرگ فوت شده برای شب یلداکلیپ غمگین پدر بزرگ و مادر بزرگ فوت شده برای شب یلداکلیپ کده
26کلیپ غمگین خواهر فوت شده برای شب یلداکلیپ غمگین خواهر فوت شده برای شب یلداکلیپ کده
27کلیپ غمگین پسر فوت شده برای شب یلداکلیپ غمگین پسر فوت شده برای شب یلداکلیپ کده
28کلیپ غمگین دختر فوت شده برای شب یلداکلیپ غمگین دختر فوت شده برای شب یلداکلیپ کده
29کلیپ غمگین شب یلدا  فوت مادر با آهنگ ترکیکلیپ غمگین شب یلدا فوت مادر با آهنگ ترکیکلیپ کده
30کلیپ غمگین فراغ مادر فوت شده در شب یلداکلیپ غمگین فراغ مادر فوت شده در شب یلداکلیپ کده
31کلیپ شب یلدا  بدون پدر و مادرکلیپ شب یلدا بدون پدر و مادرکلیپ کده
32کلیپ کوتاه غمگین شب یلداکلیپ کوتاه غمگین شب یلداکلیپ کده
33کلیپ غمگین شب قدر بدون مادر - به یاد مادران آسمانیکلیپ غمگین شب قدر بدون مادر - به یاد مادران آسمانیکلیپ کده
34کلیپ غمگین شب قدر بدون پدر - به یاد پدران آسمانیکلیپ غمگین شب قدر بدون پدر - به یاد پدران آسمانیکلیپ کده