کودک و نوجوان

کودک و نوجوان

شناخت نیازها و تربیت کودکی سالم و پرنشاط

تعداد ویدئوها: ۳۱ | زمان ایجاد: ۲۶ مهر ۱۳۹۶
1رعایت حقوق کودکان از زبان رهبر انقلابرعایت حقوق کودکان از زبان رهبر انقلاببهشت خانواده
2چگونه یک نوجوان را درک کنیم؟چگونه یک نوجوان را درک کنیم؟بهشت خانواده
3آموزش مسائل جنسی به کودکانآموزش مسائل جنسی به کودکانبهشت خانواده
4اخلاق و خانواده - قسمت چهاراخلاق و خانواده - قسمت چهاربهشت خانواده
5با نیاز جنسی فرزندانت چیکار میکنی ؟با نیاز جنسی فرزندانت چیکار میکنی ؟بهشت خانواده
6وقتی کودکان رابطه جنسی پدر و مادر را میبینند ؟!وقتی کودکان رابطه جنسی پدر و مادر را میبینند ؟!بهشت خانواده
7آثار مخرب بدگویی از پدر به فرزندآثار مخرب بدگویی از پدر به فرزندبهشت خانواده
8تربیت فرزندان - قسمت اول - دکتر فرهنگتربیت فرزندان - قسمت اول - دکتر فرهنگبهشت خانواده
9تربیت فرزندان - قسمت سوم - دکتر فرهنگتربیت فرزندان - قسمت سوم - دکتر فرهنگبهشت خانواده
10تربیت فرزندان - قسمت دوم - دکتر فرهنگتربیت فرزندان - قسمت دوم - دکتر فرهنگبهشت خانواده
11نقش وراثت در خشونت و تند خویی افراد، مصداق رفتار خشن چیست ؟نقش وراثت در خشونت و تند خویی افراد، مصداق رفتار خشن چیست ؟بهشت خانواده
12چه مشکلات در خانوادها باعث اعتیاد فرزندان می شود ؟چه مشکلات در خانوادها باعث اعتیاد فرزندان می شود ؟بهشت خانواده
13حاج آقا پناهیان - معنای امیر بودن فرزند زیر هفت سالحاج آقا پناهیان - معنای امیر بودن فرزند زیر هفت سالبهشت خانواده
14اهمیت نامگذاری فرزنداناهمیت نامگذاری فرزندانبهشت خانواده
15رفتار پیامبر اسلام با کودکان چگونه بود ؟رفتار پیامبر اسلام با کودکان چگونه بود ؟بهشت خانواده
16کودکان میبینند و می آموزند !کودکان میبینند و می آموزند !بهشت خانواده
17جشن ادب بجای جشن تکلیف برای بچه هاجشن ادب بجای جشن تکلیف برای بچه هابهشت خانواده
19با رفتارمان کودکانمان را تربیت کنیمبا رفتارمان کودکانمان را تربیت کنیمبهشت خانواده
20چگونه با پدری که باما مخالفت می کند، رفتار کنیم؟چگونه با پدری که باما مخالفت می کند، رفتار کنیم؟بهشت خانواده
21از بازی کودکانه تا انس گرفتن با مسجداز بازی کودکانه تا انس گرفتن با مسجدبهشت خانواده
22همسرم به فرزندم خیلی سخت می گیرد، چه کارکنم؟همسرم به فرزندم خیلی سخت می گیرد، چه کارکنم؟بهشت خانواده
23اخلاق کودکی که روش صحیح مصرف را از پدر و مادر خود یاد گرفته استاخلاق کودکی که روش صحیح مصرف را از پدر و مادر خود یاد گرفته استبهشت خانواده
24روش برخورد با مخالفت های غیر منطقی والدینروش برخورد با مخالفت های غیر منطقی والدینبهشت خانواده
25رسانه و کودکرسانه و کودکبهشت خانواده
26اهمیت تربیت کودکاناهمیت تربیت کودکانبهشت خانواده
27مشکلات مدارس و سیستم آموزشی کشور ، بچه ها برای زندگی آماده نمی شوندمشکلات مدارس و سیستم آموزشی کشور ، بچه ها برای زندگی آماده نمی شوندبهشت خانواده
28با مخالف های غیر منطقی پدر و مادرم چه کنمبا مخالف های غیر منطقی پدر و مادرم چه کنمبهشت خانواده
29مهمترین و والاترین وظیفه زنان مادری استمهمترین و والاترین وظیفه زنان مادری استبهشت خانواده
30علت کاهش نمرات دانش‌آموزان و درس نخواندن انها چیست ؟علت کاهش نمرات دانش‌آموزان و درس نخواندن انها چیست ؟بهشت خانواده
31صحبتهای شیرین خانم کارشناس کوچولو راجعبه خانواده و روابط زن و شوهرصحبتهای شیرین خانم کارشناس کوچولو راجعبه خانواده و روابط زن و شوهربهشت خانواده