آموزش Ruby روبی

آموزش Ruby روبی

زبان روبی پارادایم‌های گوناگون برنامه‌نویسی از جمله برنامه‌نویسی تابعی، شیء گرا و بازتابی را پشتیبانی می‌کند، دارای گزاره‌ها و متغیرهای پویا و مدیریت حافظه خودکار است.

تعداد ویدئوها: ۷۲ | زمان ایجاد: ۲۹ آذر ۱۳۹۷
1آموزش معرفی Ruby روبیآموزش معرفی Ruby روبی
2آموزش نصب Ruby روبی در مکینتاشآموزش نصب Ruby روبی در مکینتاش
3آموزش  نصب Ruby روبی در ویندوزآموزش نصب Ruby روبی در ویندوز
4آموزش استفاده از روبیآموزش استفاده از روبی
5آموزش آی آر بی IRB در روبیآموزش آی آر بی IRB در روبی
6آموزش مستندات روبیآموزش مستندات روبی
7آموزش آبجکت ها در روبیآموزش آبجکت ها در روبی
8آموزش متغیرها در روبیآموزش متغیرها در روبی
9آموزش اعداد در روبیآموزش اعداد در روبی
10آموزش اعداد اعشاری در روبیآموزش اعداد اعشاری در روبی
11آموزش استرینگ ها در روبیآموزش استرینگ ها در روبی
12آموزش آرایه ها در روبیآموزش آرایه ها در روبی
13آموزش متودهای آرایه در روبیآموزش متودهای آرایه در روبی
14آموزش حش یا دیکشنری در روبیآموزش حش یا دیکشنری در روبی
15آموزش سیمبل ها در روبیآموزش سیمبل ها در روبی
16آموزش بولی ها در روبیآموزش بولی ها در روبی
17آموزش حدود در روبیآموزش حدود در روبی
18آموزش ثابت ها در روبیآموزش ثابت ها در روبی
19آموزش شرطی ها در روبیآموزش شرطی ها در روبی
20آموزش بیشتر در مورد شرطی ها در روبیآموزش بیشتر در مورد شرطی ها در روبی
21آموزش بلاک های کد در روبیآموزش بلاک های کد در روبی
22آموزش  بلاک های کد - متود Collect در روبیآموزش بلاک های کد - متود Collect در روبی
23آموزش بلاک های کد - متود Merge در روبیآموزش بلاک های کد - متود Merge در روبی
24آموزش تکرارکننده ها در روبیآموزش تکرارکننده ها در روبی
25آموزش بلاک های کد - متود Find در روبیآموزش بلاک های کد - متود Find در روبی
26آموزش حلقه ها در روبیآموزش حلقه ها در روبی
27آموزش بلاک های کد - متود Sort در روبیآموزش بلاک های کد - متود Sort در روبی
28آموزش بلاک های کد - متود Inject در روبیآموزش بلاک های کد - متود Inject در روبی
29آموزش کاربا متود در روبیآموزش کاربا متود در روبی
30آموزش وسعت متغیرها در متود در روبیآموزش وسعت متغیرها در متود در روبی
31آموزش پارامترهای متود در روبیآموزش پارامترهای متود در روبی
32آموزش مقدار برگردانده شده در روبیآموزش مقدار برگردانده شده در روبی
33آموزش عمل کننده ها در روبیآموزش عمل کننده ها در روبی
34آموزش کلاس ها در روبیآموزش کلاس ها در روبی
35آموزش تعریف Instances در روبیآموزش تعریف Instances در روبی
36آموزش معرفی Attributes در روبیآموزش معرفی Attributes در روبی
37آموزش معرفی Reader/Writer در روبیآموزش معرفی Reader/Writer در روبی
39آموزش متود Initialize در روبیآموزش متود Initialize در روبی
40آموزش متودهای کلاس در روبیآموزش متودهای کلاس در روبی
41آموزش متغیرهای عمومی کلاس در روبیآموزش متغیرهای عمومی کلاس در روبی
42آموزش معرفی Class Reader/Writer در روبیآموزش معرفی Class Reader/Writer در روبی
43آموزش کلاس های ارثی در روبیآموزش کلاس های ارثی در روبی
44آموزش معرفی Overriding در روبیآموزش معرفی Overriding در روبی
45آموزش دسترسی به کلاس مادر در روبیآموزش دسترسی به کلاس مادر در روبی
46آموزش ماژول ها در روبیآموزش ماژول ها در روبی
47آموزش میکس-این ها در روبیآموزش میکس-این ها در روبی
48آموزش فرق سه عملکرد (load ,include, require) در روبیآموزش فرق سه عملکرد (load ,include, require) در روبی
49آموزش معرفی Enumerable در روبیآموزش معرفی Enumerable در روبی
50آموزش کاربا Input/Output در روبیآموزش کاربا Input/Output در روبی
51آموزش کاربا File System در روبیآموزش کاربا File System در روبی
52آموزش کاربا File Paths در روبیآموزش کاربا File Paths در روبی
53آموزش دسترسی به فایل ها در روبیآموزش دسترسی به فایل ها در روبی
54آموزش نوشتن روی فایل در روبیآموزش نوشتن روی فایل در روبی
55آموزش خواندن از فایل در روبیآموزش خواندن از فایل در روبی
57آموزش تغییر اسم و پاک کردن فایل در روبیآموزش تغییر اسم و پاک کردن فایل در روبی
58آموزش پیدا کردن اطلاعات فایل در روبیآموزش پیدا کردن اطلاعات فایل در روبی
59آموزش کار با پوشه ها در روبیآموزش کار با پوشه ها در روبی
60آموزش ساخت پروژه در روبیآموزش ساخت پروژه در روبی
61آموزش ساخت پروژه : مسیر اپلیکیشنآموزش ساخت پروژه : مسیر اپلیکیشن
62آموزش ساخت پروژه : کلاس راهنماآموزش ساخت پروژه : کلاس راهنما
63آموزش ساخت پروژه : کلاس رستورانآموزش ساخت پروژه : کلاس رستوران
64آموزشکده ساخت پروژه : فایل رستورانآموزشکده ساخت پروژه : فایل رستوران
65آموزش ساخت پروژه : جریان حلقهآموزش ساخت پروژه : جریان حلقه
66آموزش ساخت پروژه : محدود کردن ورودی هاآموزش ساخت پروژه : محدود کردن ورودی ها
67آموزش ساخت پروژه : اضافه کردن رستورانآموزش ساخت پروژه : اضافه کردن رستوران
68آموزش ساخت پروژه : فکتور کردن کدآموزش ساخت پروژه : فکتور کردن کد
69آموزش ساخت پروژه : لیست کردن رستوران هاآموزش ساخت پروژه : لیست کردن رستوران ها
70آموزش ساخت پروژه : بهترکردن خروجیآموزش ساخت پروژه : بهترکردن خروجی
71آموزش ساخت پروژه : جستجوی رستورانآموزش ساخت پروژه : جستجوی رستوران
72آموزش ساخت پروژه : مرتب کردن رستورانهاآموزش ساخت پروژه : مرتب کردن رستورانها