عصر جدید

عصر جدید

عصر جدید

تعداد ویدئوها: ۱۲ | زمان ایجاد: ۱ شهریور ۱۳۹۸
1اجرای شروین حاجی آقاپور در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 01 شهریور 1398اجرای شروین حاجی آقاپور در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 01 شهریور 1398تلوبیون
2پارسا خائف در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398پارسا خائف در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398تلوبیون
3اجرای کارزان و عبدالباسط قاسمی در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 01 شهریور 1398اجرای کارزان و عبدالباسط قاسمی در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 01 شهریور 1398تلوبیون
4فاطمه عبادی در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398فاطمه عبادی در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398تلوبیون
5گروه دختران نینجا در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398گروه دختران نینجا در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398تلوبیون
6اجرای آرمان امیدی در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398اجرای آرمان امیدی در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398تلوبیون
7اجرای کوتاه و شنیدنی پارسا خائف در شب اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398اجرای کوتاه و شنیدنی پارسا خائف در شب اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398تلوبیون
8اجرای گروه آوازی وکاپلا به همراه کیا رکنی در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398اجرای گروه آوازی وکاپلا به همراه کیا رکنی در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398تلوبیون
9محمد زارع در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398محمد زارع در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398تلوبیون
10سعید فتحی روشن در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398سعید فتحی روشن در ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی - عصر جدید - 31 مرداد 1398تلوبیون
11دانلود فیلم کامل ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی عصر جدیددانلود فیلم کامل ویژه برنامه اعلام نتایج مرحله نهایی عصر جدیدتلوبیون
12فیلم لحظه اعلام نفر اول در فصل اول عصر جدیدفیلم لحظه اعلام نفر اول در فصل اول عصر جدیدتلوبیون