پاستا Pasta

پاستا Pasta

نام: پاستا – Pasta
ژانر: کمدی، درام، رمانتیک
پخش از شبکه نمایش
محصول کره جنوبی
انتشار: 2010
زبان: فارسی
خلاصه داستان:
سئو یوکیونگ، به عنوان دستیار آشپز در رستورانی ایتالیایی کار می کند. او پس از 3 سال به آرزویش می رسد و دستیار سرآشپز پاستا می شود. سرآشپز “چوی هیون ووک” است که کارش را در ایتالیا یاد گرفته و یکی از بهترین سرآشپزهای کُره است. “چوی هیون ووک” که به جای سرآشپز اخراج شده آمده تصمیم می گیرد تمام زنان سرآشپز رستوران را اخراج کند...

تعداد ویدئوها: ۲۰ | زمان ایجاد: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
1دانلود سریال کره ای پاستا قسمت اول با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت اول با دوبله فارسی Patsa 2010
2دانلود سریال کره ای پاستا قسمت دوم با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت دوم با دوبله فارسی Patsa 2010
3دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 3 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 3 با دوبله فارسی Patsa 2010
4دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 4 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 4 با دوبله فارسی Patsa 2010
5دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 5 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 5 با دوبله فارسی Patsa 2010
6دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 6 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 6 با دوبله فارسی Patsa 2010
7دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 7 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 7 با دوبله فارسی Patsa 2010
8دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 8 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 8 با دوبله فارسی Patsa 2010
9دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 9 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 9 با دوبله فارسی Patsa 2010
10دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 10 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 10 با دوبله فارسی Patsa 2010
11دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 11 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 11 با دوبله فارسی Patsa 2010
12دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 12 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 12 با دوبله فارسی Patsa 2010
13دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 13 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 13 با دوبله فارسی Patsa 2010
14دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 14 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 14 با دوبله فارسی Patsa 2010
15دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 15 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 15 با دوبله فارسی Patsa 2010
16دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 16 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 16 با دوبله فارسی Patsa 2010
17دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 17 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 17 با دوبله فارسی Patsa 2010
18دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 18 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 18 با دوبله فارسی Patsa 2010
19دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 19 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 19 با دوبله فارسی Patsa 2010
20دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 20 با دوبله فارسی Patsa 2010دانلود سریال کره ای پاستا قسمت 20 با دوبله فارسی Patsa 2010