کاردستی و خلاقیت

کاردستی و خلاقیت

کاردستی و خلاقیت کودکانه شبکه پویا

تعداد ویدئوها: ۸۳ | زمان ایجاد: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
1آموزش ساخت کاردستی آتش برای بچه هاآموزش ساخت کاردستی آتش برای بچه هاکودکستان
2آموزش ساخت کاردستی آتش و شماره آتش نشانیآموزش ساخت کاردستی آتش و شماره آتش نشانیکودکستان
3آموزش ساخت کاردستی اتوبوس برای کودکانآموزش ساخت کاردستی اتوبوس برای کودکانکودکستان
4آموزش ساخت کاردستی به شکل آدم برفی برای کودکانآموزش ساخت کاردستی به شکل آدم برفی برای کودکانکودکستان
5آموزش ساخت کاردستی آدم برفی مخصوص کودکانآموزش ساخت کاردستی آدم برفی مخصوص کودکانکودکستان
6آموزش ساخت کاردستی ادم برفی دو طبقهآموزش ساخت کاردستی ادم برفی دو طبقهکودکستان
7آموزش ساخت کاردستی آدمک با دست های متحرکآموزش ساخت کاردستی آدمک با دست های متحرککودکستان
8آموزش ساخت اسباب بازی کاردستیآموزش ساخت اسباب بازی کاردستیکودکستان
9آموزش ساخت کاردستی آسیاب آبی زیباآموزش ساخت کاردستی آسیاب آبی زیباکودکستان
10آموزش ساخت خوشه انگور مقوای - کاردستی کودکانهآموزش ساخت خوشه انگور مقوای - کاردستی کودکانهکودکستان
11آموزش ساخت کاردستی برنامه تغذیه روزانه مخصوص کودکانآموزش ساخت کاردستی برنامه تغذیه روزانه مخصوص کودکانکودکستان
12آموزش ساخت کاردستی کودکانه میله های بلند و کوتاهآموزش ساخت کاردستی کودکانه میله های بلند و کوتاهکودکستان
13آموزش ساخت کاردستی پرچم ایران برای کودکانآموزش ساخت کاردستی پرچم ایران برای کودکانکودکستان
14آموزش ساخت کاردستی پروانه برای بچه های عزیزآموزش ساخت کاردستی پروانه برای بچه های عزیزکودکستان
15آموزش ساخت کاردستی پنکه واسه بچه های گلآموزش ساخت کاردستی پنکه واسه بچه های گلکودکستان
16آموزش ساخت تلفن کاردستی با استفاده از کاغذ و مقواآموزش ساخت تلفن کاردستی با استفاده از کاغذ و مقواکودکستان
17آموزش ساخت تلفن کاردستی با استفاده از لیوان کاغذیآموزش ساخت تلفن کاردستی با استفاده از لیوان کاغذیکودکستان
18آموزش ساخت تلفن رومیزی برای کاردستی کودکانهآموزش ساخت تلفن رومیزی برای کاردستی کودکانهکودکستان
19آموزش ساخت کاردستی به شکل توپ با استفاده از کاغذ رنگیآموزش ساخت کاردستی به شکل توپ با استفاده از کاغذ رنگیکودکستان
20آموزش ساخت کاردستی جامدادی خوشگل و زیباآموزش ساخت کاردستی جامدادی خوشگل و زیباکودکستان
21اموزش ساخت کاردستی کودکانه - ساخت جنگلاموزش ساخت کاردستی کودکانه - ساخت جنگلکودکستان
22آموزش ساخت کاردستی به شکل جنگل برای کودکانآموزش ساخت کاردستی به شکل جنگل برای کودکانکودکستان
23آموزش ساخت یه جوجه خوشگل و زیبا با استفاده از کاغذ برای کودکانآموزش ساخت یه جوجه خوشگل و زیبا با استفاده از کاغذ برای کودکانکودکستان
24آموزش ساخت کاردستی به شکل چتر برای کودکانآموزش ساخت کاردستی به شکل چتر برای کودکانکودکستان
25آموزش ساخت کاردستی چراغ راهنمایی برای کودکانآموزش ساخت کاردستی چراغ راهنمایی برای کودکانکودکستان
26آموزش ساخت کاردستی خلاقانه به شکل خانه برای کودکانآموزش ساخت کاردستی خلاقانه به شکل خانه برای کودکانکودکستان
27آموزش ساخت کاردستی به شکل خانه برای کودکانآموزش ساخت کاردستی به شکل خانه برای کودکانکودکستان
28اموزش ساخت کاردستی به شکل خرس برای کودکان عزیزاموزش ساخت کاردستی به شکل خرس برای کودکان عزیزکودکستان
29آموزش ساخت کاردستی کودکانه - خرس پانداآموزش ساخت کاردستی کودکانه - خرس پانداکودکستان
30آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل خروسآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل خروسکودکستان
31آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل خورشیدآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل خورشیدکودکستان
32آموزش ساخت کاردستی کودکانه خورشید زیباآموزش ساخت کاردستی کودکانه خورشید زیباکودکستان
33اموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل درخت برفیاموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل درخت برفیکودکستان
34ساخت درخت پاییزی برای کاردستی کودکانهساخت درخت پاییزی برای کاردستی کودکانهکودکستان
35آموزش ساخت کاردستی درخت کاج برای کودکانآموزش ساخت کاردستی درخت کاج برای کودکانکودکستان
36آموزش ساخت کاردستی به شکل روباه برای کودکانآموزش ساخت کاردستی به شکل روباه برای کودکانکودکستان
37آموزش ساخت شکلک آدم کاغذی برای کودکان عزیزآموزش ساخت شکلک آدم کاغذی برای کودکان عزیزکودکستان
38آموزش کامل ساخت کاردستی کودکان زنبور عسلآموزش کامل ساخت کاردستی کودکان زنبور عسلکودکستان
39آموزش ساخت کاردستی زیبای کودکان به شکل ساعت عقربه دارآموزش ساخت کاردستی زیبای کودکان به شکل ساعت عقربه دارکودکستان
40آموزش ساخت ساعت عقربه دار زیبا برای کاردستی کودکانهآموزش ساخت ساعت عقربه دار زیبا برای کاردستی کودکانهکودکستان
41آموزش کاردستی کودکانه به شکل آدمکآموزش کاردستی کودکانه به شکل آدمککودکستان
42آموزش کاردستی کودکانه به شکل آدمک ۲آموزش کاردستی کودکانه به شکل آدمک ۲کودکستان
43آموزش کاردستی کودکانه به شکل سیبآموزش کاردستی کودکانه به شکل سیبکودکستان
44آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل سیب۲آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل سیب۲کودکستان
45آموزش ساخت کاردستی زیبا به شکل صندلیآموزش ساخت کاردستی زیبا به شکل صندلیکودکستان
46آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل صورتک بانمکآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل صورتک بانمککودکستان
47آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل طبلآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل طبلکودکستان
48آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل یک عروسک نمایشیآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل یک عروسک نمایشیکودکستان
49آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل فرفرهآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل فرفرهکودکستان
50آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قارچآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قارچکودکستان
51آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قایق بادبانیآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قایق بادبانیکودکستان
52آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قایق۱آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قایق۱کودکستان
53آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قلکآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قلککودکستان
54آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قلک لاک پشتیآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل قلک لاک پشتیکودکستان
55آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل کارت پستالآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل کارت پستالکودکستان
56آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل کرم متحرک  فوق العاااده زیباآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل کرم متحرک فوق العاااده زیباکودکستان
57آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل کفش دوزک فوق العاااده زیبا و آسانآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل کفش دوزک فوق العاااده زیبا و آسانکودکستان
58آموزش ساخت کاردستی کودکانه فوق العاااده آسان به شکل کلاغآموزش ساخت کاردستی کودکانه فوق العاااده آسان به شکل کلاغکودکستان
59آموزش ساخت کاردستی کودکان به شکل کیک تولدآموزش ساخت کاردستی کودکان به شکل کیک تولدکودکستان
60آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گل زیباا و آسانآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گل زیباا و آسانکودکستان
61آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گل زیبا و آسووونآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گل زیبا و آسووونکودکستان
62آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل خورشیدی زیباااآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل خورشیدی زیباااکودکستان
63آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گل لا زیبااا و اسونآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گل لا زیبااا و اسونکودکستان
64آموزش ساخت کاردستی کودکانه بسیار زیبا به شکل گلابیآموزش ساخت کاردستی کودکانه بسیار زیبا به شکل گلابیکودکستان
65آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گوسفند چاقالوی خوشگلآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گوسفند چاقالوی خوشگلکودکستان
66آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گیلاس خیلیی زیباآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل گیلاس خیلیی زیباکودکستان
67آموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل لاک پشت فوق العاده زیبا و آسااانآموزش ساخت کاردستی کودکانه به شکل لاک پشت فوق العاده زیبا و آسااانکودکستان
68آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل لباس خیییلی خوشگلآموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل لباس خیییلی خوشگلکودکستان
69آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل ماشین زیبا و فوق العااده آسانآموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل ماشین زیبا و فوق العااده آسانکودکستان
70آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل ماشین آتشنشانی زیبا و فوق العااده آسانآموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل ماشین آتشنشانی زیبا و فوق العااده آسانکودکستان
71آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل ماشین پلیس فوق العااده آسانآموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل ماشین پلیس فوق العااده آسانکودکستان
72آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل  ماهی با کاغذ رنگیآموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل ماهی با کاغذ رنگیکودکستان
73آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل مورچه خیلی ناز و آساانآموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل مورچه خیلی ناز و آساانکودکستان
74آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل موش زیبا و فوق العااده آسانآموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل موش زیبا و فوق العااده آسانکودکستان
75آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل 'میوه سه بعدی'آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل 'میوه سه بعدی'کودکستان
76آموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل نان سفالی آسانآموزش ساخت کاردستی کودکااانه به شکل نان سفالی آسانکودکستان
77آموزش نقاشی زیبا با قالب کف پاآموزش نقاشی زیبا با قالب کف پاکودکستان
78آموزش نقاشی بسیار زیبا با مرکبآموزش نقاشی بسیار زیبا با مرکبکودکستان
79کلیپ آموزش نقاشی کف دست بسیار زیبااا و آسونکلیپ آموزش نقاشی کف دست بسیار زیبااا و آسونکودکستان
80کلیپ آموزش نقاشی میوه خوشمزه و آسوونکلیپ آموزش نقاشی میوه خوشمزه و آسوونکودکستان
81کلیپ آموزش ساخت کاردستی به شکل هندوانه خیلی زیباکلیپ آموزش ساخت کاردستی به شکل هندوانه خیلی زیباکودکستان
82کلیپ آموزش ساخت کاردستی هندواانه زیباکلیپ آموزش ساخت کاردستی هندواانه زیباکودکستان
83کلیپ آموزش ساخت کاردستی کتاب داستان تصویریکلیپ آموزش ساخت کاردستی کتاب داستان تصویریکودکستان