قسمت سوم

قسمت سوم

در قسمت سوم عصر جدید
اجرای اول گروه ریکو بود
اجرای دوم اکبر رسولی هم به همراه شاگرد خود
اجرای سوم پوریا هاشمی
اجرای چهارم ساسان پرکان از سیستان و بلوچستان
اجرای پایانی به گروه بلک لایت

تعداد ویدئوها: ۱۰ | زمان ایجاد: ۶ اسفند ۱۳۹۷