حسین سید الشهدا

حسین سید الشهدا

در این مستند کارشناسان به بررسی وقایع عاشورا می پردازند. نکته جالب حضور کارشناسان اهل تسنن و مسیحی در بین حاضران در این مجموعه است.

تعداد ویدئوها: ۱۳ | زمان ایجاد: ۴ شهریور ۱۳۹۷