تماس با ما

برای برقراری تماس با دیدستان از لیست ایمیل‌های زیر استفاده کنید:

 

- پشتیبانی : support@didestan.com

  • گزارش مشکلات کاربران در استفاده از سایت و یا اپلیکیشن موبایل دیدستان
  • گزارش محتوای نامناسب
  • گزارش اشکال

- روابط عمومی : contact@didestan.com

  • درخواست کانال رسمی
  • ارائه انتقادات و پیشنهادات

- کسب و کار : b2b@didestan.com

  • ارسال پیشنهاد همکاری
  • ارسال پیشنهاد تبلیغات و برندینگ