دبستان
دبستان
دبستان

دبستان

۲۳۱ ویدئو ۵۳٬۹۲۱ بازدید

ریاضی سوم دبستان_عددهای چهاررقمی_نسا پاینده(بخش3)

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,نسا پاینده,مبحث مربوط به فصل دوم - عددهای چهار رقمی پایه ی سوم دبستان را تدریس می کند ارزش مکانی

آموزشی ۱۳ مهر ۱۳۹۷
کلاس چهارم دبستان
۵۳ ویدئو
کلاس چهارم دبستان
کلاس سوم ابتدایی
۱۱۳ ویدئو
کلاس سوم ابتدایی
دبستان_کلاس دوم
۶۷ ویدئو
دبستان_کلاس دوم