جاد کردستان
جاد کردستان
جاد کردستان

جاد کردستان

۱ ویدئو ۱۱ بازدید

پاسخ سنگین رسایی به تفکرات تجزیه طلبانه

وقتی رسایی یک تجزیه طلب مدعی دفاع از کردستان را رسوا می‌کند.

سیاسی ۴ فروردین ۱۳۹۸