حسین بختیاری

حسین بختیاری

۱ ویدئو ۱۸ بازدید

. یک فیلم ۲ دقیقه ای برای داوران عزیز ستاره ساز.

.این فیلم شامل رو پایی.....دیریپ.....پله.....عقربی......است ....... من بسیاری از حرکات را در فوتبال بلد هستم ولی الان به دلیل استرس نتوانستم بسیار خوب حرکات را اجرا کنم......ببخشید اگه به دلتان ننشست

ورزشی ۱۵ تیر ۱۳۹۸