اخبار سیاسی روز
اخبار سیاسی روز
اخبار سیاسی روز

اخبار سیاسی روز

۱۵۵ ویدئو ۵٬۰۱۶ بازدید

آین آقا رئیس جمهور آمریکاست !

لحظات عجیبی که دونالد ترامپ در سال 2017 خلق کرد. حرکات عجیبی که بیشتر از یک کودک انتظار میرود تا یک رئیس جمهور.

سیاسی اجتماعی ۱۶ دی ۱۳۹۶