ورزش و مردم

ورزش و مردم

۵۱۲ ویدئو ۳۶٬۵۴۳ بازدید

وضعیت‌ ورزشگاه‌ آزادی‌ قبل‌ از‌ دیدار ایران و ترینیداد‌ و‌ توباگو

یک ویدیو دیگر با عنوان وضعیت‌ورزشگاه‌آزادی‌قبل‌از‌دیدار ایران و ترینیداد‌و‌توباگو

ورزشی ۲۵ آبان ۱۳۹۷