خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس

اخبار ایران و جهان

1032 دقيقه 257 ویدیو

فیروزآبادی: 20 میلیون تومان در سال 70 برای پروژه دوم خرداد هزینه کردند

سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در خبرگزاری فارس گفت: 20 میلیون تومان در سال 70 برای پروژه دوم خرداد هزینه کردند.

سیاسی اجتماعی ۲ اسفند ۱۳۹۶