مرکز گوهر تراشی یس
مرکز گوهر تراشی یس
مرکز گوهر تراشی یس

مرکز گوهر تراشی یس

۲۰ ویدئو ۲۱٬۲۸۲ بازدید

تراش فست زمرد

در این کلیپ تلاش شده است اطلاعات کلی به گوهر تراش جهت شناخت و کیفیت زمرد تا مرحله تراش به صورت فستینگ (زاویه) داده شود

آموزشی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶