مشاغل و کسب و کار

مشاغل و کسب و کار

۳۳۶ ویدئو ۱۲۲٬۶۷۴ بازدید

چگونه با اهرم سازی ثروتمند شویم؟

استاد تیموری در این ویدیو از اهرم سازی و لزوم این امر برای مدیران می گویند

آموزشی ۲۴ آذر ۱۳۹۶