TubeFA
TubeFA
TubeFA

TubeFA

۶۶۷ ویدئو ۳۳۵٬۴۵۲ بازدید

پیام اضطراری - پیچ و مهره ها

یک هواپیمای باربری آمریکایی لحظه ای پس از به پرواز درآمدن از یک فرودگاه در کالیفرنیا نیاز به فرود اضطراری پیدا می کند. خلبانان موفق می شوند تا هواپیمای دی سی 8 خود را فرود آوردند، اما این هواپیمای از کار افتاده به یک انبار خودروهای بازیافتی در یک مایلی شرق فرودگاه برخورد مي كند .محققان برای آنکه دریابند دقيقاً چه اشتباهی رخ داده است، با یک دوست و همکار خدمه هواپیما تماس برقرار می کنند. اما برای اینکه فهمید چه چیزی خدمه ی پرواز شماره ۱۷ Emery Worldwide را محکوم می کند نیاز به جستجوی بیشتر و مدارک محکم تری خواهد بود.

فیلم ۸ تیر ۱۳۹۸