همه جوره از همه جا

همه جوره از همه جا

۸۳۲ دقيقه ۱۷۷ ویدیو

تخریب های برنامه ریزی شده

تصاویر جالب از تخریب های برنامه ریزی شده ساختمان های قدیمی

تکنولوژی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷