حوادث روز
حوادث روز
حوادث روز

حوادث روز

۷۳۱ ویدئو ۴۲۵٬۱۶۶ بازدید

فیلم برخورد خشن مامور شهرداری با کودک دستفروش افغان !

بخشدار آبدان بوشهر ضمن تایید برخورد خشن مامور شهرداری آبدان با کودک افغان که با کتک زدن و پرتاب این کودک همراه بود گفت: اقدامات قانونی لازم از طریق مراجع قضایی دراین خصوص صورت خواهد پذیرفت.

اخبار ۳۰ تیر ۱۳۹۸