خانواده
خانواده
خانواده

خانواده

۳۷۴ ویدئو ۱۵۳٬۶۷۴ بازدید

چه کار کنیم همسرم عاشقم باشه

مرد برای اینکه بتواند نقش محافظت از خانواده و زن را ایفا کند، نیاز به اقتدار دارد. این اقتدار را زنان باید به مردان بدهند. چنان‌چه اقتدار یک مرد در خانواده حفظ شود، مفاهیمی همچون غرور، قدرت، شجاعت، تعهد و مدیریت که ویژگی‌هایی مردانه به شمار می رود، در مسیر تامین کنندگی، آرامش بخشی و ایجاد فضای امن روانی در خانواده بکار گرفته خواهد شد، اما اگر این مفهوم( اقتدار) توسط همسر یا فرزندان کمرنگ یا بی‌اهمیت شمرده شود، هویت وجودی مرد شکسته شده و سلب حمایت او از خانواده در ابعاد مختلف نمایان خواهد شد.

بانوان ۱۷ شهریور ۱۳۹۸