آشپزخونه کوچیک من

آشپزخونه کوچیک من

۹۹ ویدئو ۱۹۵٬۰۶۰ بازدید

آشنایی با واحدهای استاندارد اندازه گیری در آشپزی و شیرینی پزی

آشنایی با واحدهای استاندارد اندازه گیری در آشپزی و شیرینی پزی اندازه های استاندارد در آشپزی و شیرینی پزی ۱ کاپ/پیمانه - ۲۵۰ میلی لیتر ۱/۲ کاپ/پیمانه - ۱۲۵ میلی لیتر ۱/۳ کاپ/ پیمانه - ۸۰ میلی لیتر ۱/۴ کاپ/پیمانه - ۶۰ میلی لیتر ۱/۸ کاپ/پیمانه - ۳۰ میلی لیتر ۱ قاشق غذاخوری - ۱۵ میلی لیتر ۱/۲ قاشق غذاخوری - ۷/۵ میلی لیتر ۱ قاشق چایخوری - ۵ میلی لیتر ۱/۲ قاشق چایخوری - ۲/۵ میلی لیتر ۱/۴ قاشق چایخوری - ۱/۲۵ میلی لیتر ۱/۸ قاشق چایخوری- ۰/۶ میلی لیتر

آشپزی ۶ دی ۱۳۹۷