فیلم های حادثه ای
فیلم های حادثه ای
فیلم های حادثه ای

فیلم های حادثه ای

۹۷۲ ویدئو ۹۲٬۰۸۸ بازدید

خسارات طوفان قدرتمند در نیکاراگوئه

طوفان شدید گرمسیری به نام نیت در نیکاراگوئه باعث وارد شدن خسارات فراوان به مردم شد

اخبار ۱۵ مهر ۱۳۹۶