فیلم های حادثه ای
فیلم های حادثه ای
فیلم های حادثه ای

فیلم های حادثه ای

در این کانال دیدئوهایی درباره اخبار حوادث ایران و جاهن قرار میگیرد

۱٬۶۸۳ دقيقه ۹۶۹ ویدئو ۴۱٬۰۹۵ بازدید

آدمهای خوش شانس که از مرگ جان سالم به در بردند!

ویدیویی تلفیقی از لحظات و حوادث خطرناک بین مرگ و زندگی که انسانها از آن جان سالم به در میبرند

اخبار و حوادث ۱۹ تیر ۱۳۹۷