فیلم های حادثه ای
فیلم های حادثه ای
فیلم های حادثه ای

فیلم های حادثه ای

۹۷۲ ویدئو ۱۰۹٬۱۵۲ بازدید

خسارات طوفان قدرتمند در نیکاراگوئه

طوفان شدید گرمسیری به نام نیت در نیکاراگوئه باعث وارد شدن خسارات فراوان به مردم شد

اخبار ۱۵ مهر ۱۳۹۶