فیلم های حادثه ای
فیلم های حادثه ای
فیلم های حادثه ای

فیلم های حادثه ای

۹۶۹ ویدئو ۴۸٬۷۱۲ بازدید

آدمهای خوش شانس که از مرگ جان سالم به در بردند!

ویدیویی تلفیقی از لحظات و حوادث خطرناک بین مرگ و زندگی که انسانها از آن جان سالم به در میبرند

اخبار و حوادث ۱۹ تیر ۱۳۹۷