خبرگزاری جمهوری اسلامی / ایرنا
خبرگزاری جمهوری اسلامی / ایرنا
خبرگزاری جمهوری اسلامی / ایرنا

خبرگزاری جمهوری اسلامی / ایرنا

۶۶۱ ویدئو ۸٬۵۴۴ بازدید

درد و دل با پیرمردی که برای وزیر شعر خواند

گفت و گو با میرزا علی شجاعی، پیرمردی که دردهای جامعه را در قالب شعر به رخ مسئولین کشید.

سیاسی اجتماعی ۲۴ آبان ۱۳۹۷