در هم بر هم
در هم بر هم
در هم بر هم

در هم بر هم

۲۶۵ ویدئو ۴۷٬۷۲۵ بازدید

وقتی روحانی میگه دوباره میخوام مذاکره کنم!

مذاکره روحانی با امریکا و واکنش من #توتال شنیدیم برجام تخم 2 زرده گرده دلواپس نشی یهو

طنز ۱۴ شهریور ۱۳۹۶